2022-09-07 06:18:57
Φωτογραφία για Συντάξεις: Αυτοί είναι οι πίνακες με τις αυξήσεις ανά Ταμείο και ανάλογα με τα έτη ασφάλισης
Αυξήσεις μεγαλύτερες από τον μέσο όρο των υπόλοιπων συντάξεων είναι πιθανό να πάρουν το 2023 οι χαμηλοσυνταξιούχοι κάτω των 700 ευρώ, αν υιοθετηθεί η πρακτική που ακολουθείτο τα προμνημονιακά χρόνια, που ήθελε οι χαμηλότερες συντάξεις να παίρνουν την υψηλότερη αύξηση.

Κώστας Κατίκος

Σε μια τέτοια περίπτωση, η αύξηση των συντάξεων μπορεί να είναι 7% για τις χαμηλές και 5% για τις υψηλότερες.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αποκαλύπτει σήμερα τις αυξήσεις συντάξεων με τους πίνακες για όλα τα Tαμεία και ανά έτος ασφάλισης σε όλα τα Tαμεία.

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει και υπολογίζει τι δαπάνη θα κληθεί να εγγράψει στον Προϋπολογισμό του 2023 ανάλογα με το τελικό ποσοστό αύξησης που θα προκύψει από την εξέλιξη του πληθωρισμού και της ανάπτυξης.

Ο νόμος 4670/2020 λέει ότι η αύξηση από 1ης/1/2023 και κάθε επόμενη χρονιά βγαίνει αυτόματα με ποσοστό που διαμορφώνεται από το άθροισμα πληθωρισμού και ανάπτυξης διά του 2. Πρακτικά, αν το 2022 (σε ετήσια βάση) ο πληθωρισμός κλείσει στο 6%-7% και η ανάπτυξη στο 4%, τότε οι συντάξεις θα πρέπει να αυξηθούν το 2023 κατά 5% με 5,5% (δηλαδή 3% με 3,5% λόγω του πληθωρισμού και 2% λόγω της ανάπτυξης).


Αν ο πληθωρισμός είναι 8% και η ανάπτυξη 4,5%, η αύξηση θα είναι 6,25%.

Μια οριζόντια αύξηση 5% για τις κύριες συντάξεις σημαίνει μια μέση αύξηση της τάξης των 40 ευρώ το μήνα και περίπου στα 480 ευρώ ετησίως.

Αν, όμως, επιλεγεί να δοθεί κλιμακωτή αύξηση, ώστε να ενισχυθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, τότε μπορεί να αποφασιστεί αύξηση 6%-7% στις χαμηλές συντάξεις ως τα 700 ευρώ και 3,5% πάνω από τα 700 ευρώ.

Αλλη μια εκδοχή των αυξήσεων είναι να αποκλειστούν οι συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ, ώστε να ενισχυθούν οι μεσαίες συντάξεις και να δοθούν αναλογικά τα ποσοστά αύξησης, για παράδειγμα με 7% ως τα 500 ευρώ, 5% ως τα 800 ευρώ, 3% ως τα 1.400 ευρώ.

Ανάλογα με το μίγμα της αύξησης, το κόστος εκτιμάται:

*Περίπου στα 700 εκατ. ευρώ, αν οι αυξήσεις είναι 5% για όλους.

*Περίπου στα 850 εκατ. ευρώ με κλιμακωτές αυξήσεις 6%-7% για ποσά συντάξεων ως 650-700 ευρώ και 3,5% για συντάξεις πάνω από τα 700 ευρώ.

Προσοχή: Οι αυξήσεις υπολογίζονται επί του μικτού ποσού της ανταποδοτικής και της εθνικής σύνταξης, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προσωπικής διαφορά που παίρνουν οι συνταξιούχοι, το οποίο θα πρέπει να μηδενιστεί με τις κατ’ έτος χορηγούμενες αυξήσεις. Η κάθε αύξηση που θα μπαίνει στην ανταποδοτική και εθνική σύνταξη θα απομειώνει αντίστοιχα την προσωπική διαφορά.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει 984 ευρώ ανταποδοτική και εθνική και 120 ευρώ προσωπική διαφορά, έχει σύνολο 1.104 ευρώ. Με αύξηση 5%, δηλαδή με 50 ευρώ επιπλέον, η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.033 ευρώ και αντίστοιχα η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στα 71 ευρώ. Ο συνταξιούχος θα παίρνει το ίδιο με πριν σύνολο, δηλαδή 1.104 ευρώ, αλλά θα έχει μεγαλύτερη σύνταξη, στα 1.033 ευρώ, και μικρότερη προσωπική διαφορά, στα 71 ευρώ.

Ο λόγος που πρέπει να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά είναι επειδή δεν αποτελεί κομμάτι της σύνταξης και μπήκε με το νόμο του 2016 (νόμος Κατρούγκαλου επί ΣΥΡΙΖΑ) ακριβώς για να λειτουργήσει ως φρένο στις αυξήσεις συντάξεων! Πάνω από 450.000 συνταξιούχοι μηδένισαν την προσωπική διαφορά με τον επανυπολογισμό του νόμου 4670 (νόμος Βρούτση επί Ν.Δ.), αλλά είναι επίσης πολλοί όσοι θα περιμένουν τις αυξήσεις του 2023, του 2024 και του 2025 για να τις μηδενίσουν και να πάρουν καθαρές αυξήσεις στην τσέπη.

Με αυξήσεις στην τσέπη θα είναι περίπου 1,4 εκατ. συνταξιούχοι (600.000 ΟΓΑ και άλλοι 800.000 με μηδενική διαφορά), ενώ εκτός αυξήσεων θα μείνουν περίπου 1 εκατ. συνταξιούχοι λόγω μικρής ή μεγαλύτερης προσωπικής διαφοράς, που δεν θα μηδενιστεί το 2023.

Οι αυξήσεις ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης

Σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες που παρουσιάζει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι κύριες συντάξεις με σενάριο αυξήσεων 5% για το 2023 διαμορφώνονται κατά μέσο όρο ανά Ταμείο και ανάλογα με τα έτη ασφάλισης ως εξής:Δημόσιο-γήρατος. Μέση σύνταξη 2023 με 25 ως 30 έτη στα 795 ευρώ από 757 ευρώ που είναι τώρα, και με 30 και άνω έτη ασφάλισης στα 1.137 ευρώ από 1.083 ευρώ.

ΙΚΑ-γήρατος-παλαιοί συνταξιούχοι. Μέση σύνταξη 2023 στα 501 ευρώ από 477 ευρώ που είναι τώρα με έως 20 έτη. Μέση σύνταξη 767 ευρώ από 730 ευρώ με 25 ως 30 έτη και με 30 και άνω έτη ασφάλισης μέση σύνταξη 1.116 ευρώ από 1.063 ευρώ σήμερα.

ΙΚΑ-γήρατος-νέοι συνταξιούχοι. Μέση σύνταξη 2023 στα 511 ευρώ από 487 ευρώ που είναι τώρα με έως 20 έτη. Μέση σύνταξη 739 ευρώ από 717 ευρώ με 25 ως 30 έτη και με 30 και άνω έτη ασφάλισης μέση σύνταξη 1.125 ευρώ από 1.071 ευρώ σήμερα.

Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών. Μέση σύνταξη γήρατος 2023 στα 1.107 ευρώ από 1.054 ευρώ που είναι τώρα με 25 ως 30 έτη και με 30 και άνω έτη ασφάλισης μέση σύνταξη 2.411 ευρώ από 2.296 ευρώ σήμερα.

ΟΑΕΕ-γήρατος. Μέση σύνταξη 2023 στα 726 ευρώ από 691 ευρώ που είναι τώρα με 25 ως 30 έτη και με 30 και άνω έτη ασφάλισης μέση σύνταξη 1.016 ευρώ από 968 ευρώ σήμερα.

ΟΓΑ-γήρατος. Μέση σύνταξη 2023 στα 595 ευρώ από 567 ευρώ που είναι τώρα με 30 και άνω έτη ασφάλισης, ενώ οι συντάξεις αναπηρίας και θανάτου αναμένεται να αυξηθούν σε 574 ευρώ και 431 ευρώ, αντίστοιχα, για τα 30 έτη ασφάλισης και άνω.

ΕΤΑΑ-γήρατος. Μέση σύνταξη 2023 στα 812 ευρώ από 773 ευρώ που είναι τώρα με 25 ως 30 έτη και με 30 και άνω έτη ασφάλισης μέση σύνταξη 1.161 ευρώ από 1.106 ευρώ σήμερα.

 Οι αυξήσεις συντάξεων του 2023 για 843.837 παλαιούς συνταξιούχους ΙΚΑ (πριν τον Μάιο του 2016)

Ετη ασφάλισηςΣυντάξεις γήρατοςΣυντάξεις αναπηρίαςΣυντάξεις θανάτουΔικαιούχοιΣύνταξη 2022Αύξηση 1/1/2023(*)Σύνταξη 2023 με αύξησηΔικαιούχοιΣύνταξη 2022Αύξηση 1η/1/2023(*)Σύνταξη 2023 με αύξησηΔικαιούχοιΣύνταξη 2022Αύξηση 1η/1/202(*)Σύνταξη 2023 με αύξησηΕως 20 έτη204.2674772450157.73745823481107.2813711939020 ως 2591.752585296148.5926233165428.8183972041725 ως 3078.889730377675.6307603879822.1434572348030 έτη και άνω196.3311.0635311162.9319284697439.46663532667

 

Οι αυξήσεις στις συντάξεις Δημοσίου

Ετη ασφάλισης συνταξιούχωνΣυντάξεις γήρατοςΣυντάξεις θανάτουΣύνταξη 2022Αύξηση 1η/1/2023(*)Σύνταξη 2023 με αύξησηΣύνταξη 2022Αύξηση 1η/1/2023(*)Σύνταξη 2023 με αύξηση25 ως 30 έτη757387955302755730 έτη και άνω108354113775838796

Οι αυξήσεις συντάξεων του 2023 για 400.000 νέους συνταξιούχους μετά τον Μάιο του 2016

Ταμεία και έτη ασφάλισης συνταξιούχωνΣυντάξεις γήρατοςΣυντάξεις αναπηρίαςΣυντάξεις θανάτουΙΚΑΣύνταξη 2022Αύξηση 1η/1/2023(*)Σύνταξη 2023Σύνταξη 2022Αύξηση 1η/1/2023(*)Σύνταξη 2023Σύνταξη 2022Αύξηση 1η/1/2023(*)Σύνταξη 2023Εως 20 έτη48724511432224543611837920 ως 2560730637603306334272144825 ως 3071736753739377765032552830 έτη και άνω1.07154112596148100970335738ΔΕΚΟ & τραπεζών 

 

Εως 20 έτη70735742592306224112143220 ως 251.054531107922469685292655525 ως 301.49575157012796413436633369630 έτη και άνω2.2961152411188994198387644920ΟΑΕΕ 

 

Εως 20 έτη49025515425214463441736120 ως 2560930639582296114042042425 ως 3069135726683347174432246530 έτη και άνω9684810168304287258029609ΟΓΑ 

 

Εως 20 έτη36718385351183693591837720 ως 2541621437412214333851940425 ως 3052226548509255344122143330 έτη και άνω567285955472757441021431ΕΤΑΑ 

 

Εως 20 έτη52126547493255183341735120 ως 2565533688706357414052042525 ως 3077339812880449245042552930 έτη και άνω1.106551161105153110470835743ΝΑΤ 

 

Εως 20 έτη69035725523265493841940320 ως 2581541856701357365242655025 ως 301.031521083809408496293166030 έτη και άνω1.3506814186243165577739816ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

 

Εως 20 έτη52726553548275754012042120 ως 2591146957864439075052553025 ως 30969481017804408446483268030 έτη και άνω1.548771625138169145089345938Ποσά συντάξεων μικτά με αρχικό σενάριο αύξησης 5% για το 2023.

eleftherostypos.gr

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ