2023-01-20 18:04:48
Φωτογραφία για Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Πολιτικής Ασφάλειας Σιδηροδρόμων
Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Πολιτικής Ασφάλειας Σιδηροδρόμων καταδεικνύει τη δέσμευση ηγετών και αρχών σε όλη την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία να προωθήσουν μια θετική κουλτούρα ασφάλειας και να ευαισθητοποιήσουν τους ενδιαφερόμενους φορείς.

δελτίο τύπου

Με την υπογραφή αυτής της δήλωσης, οι ηγέτες του σιδηροδρομικού τομέα συμφωνούν, μεταξύ άλλων, ότι η ασφάλεια δεν πρέπει να διακυβεύεται από την επιδίωξη ανταγωνιστικών στόχων, την προώθηση της συνεργασίας, την ενθάρρυνση της ασφαλούς συμπεριφοράς και την παροχή κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος.

Μια θετική κουλτούρα ασφάλειας

Η κουλτούρα ασφαλείας αναφέρεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των απαιτήσεων της διαχείρισης της ασφάλειας, του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι τις κατανοούν όσον αφορά τις στάσεις, τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους και τι κάνουν στην πραγματικότητα, όπως φαίνεται από τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά τους. Μια θετική κουλτούρα ασφάλειας ενισχύει τα αποτελέσματα του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας βελτιώνοντας τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητά του. Η θετική κουλτούρα ασφάλειας ενσωματώνεται στην κοινή δέσμευση ηγετών και ατόμων να ενεργούν πάντα με ασφάλεια.


Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Πολιτικής Ασφάλειας Σιδηροδρόμων

Αυτή η δήλωση είναι ένα από τα εργαλεία που αναπτύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων στο πλαίσιο του Προγράμματος Safety Culture. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές υποδομής να προωθήσουν συμπεριφορά και συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν μια κουλτούρα ασφάλειας και να επιτύχουν λειτουργική αριστεία. « Οι εταιρείες του Ομίλου SNCF και της SNCF Réseau συνεργάζονται με τον Οργανισμό από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα το 2017 », λέει ο Josef Doppelbauer. Για τον Matthieu Chabanel, " Η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας βρίσκεται στο DNA της SNCF Réseau. Η εκ νέου δέσμευση στον οργανισμό σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει προώθηση του ρόλου μας σε ευρωπαϊκή κλίμακα, αλλά και με τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας ."

Το 2022, η SNCF Réseau συνέβαλε στο πιλοτικό πρόγραμμα αξιολόγησης από ομοτίμους της κουλτούρας ασφάλειας του Οργανισμού, που οργανώθηκε σε συνεργασία με τις CER, Trenitalia, ÖBB και SBB CFF. Μετά από μια εβδομάδα στο Infrapôle Indre Limousin, μια ομάδα Ευρωπαίων ειδικών μπόρεσε να διαγνώσει τα στοιχεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κουλτούρας ασφάλειας και να εντοπίσει συγκεκριμένους τρόπους βελτίωσής της. Σύμφωνα με τον Josef Doppelbauer, εάν αναπτυχθεί σε ευρύτερη κλίμακα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η πρωτοβουλία θα επιτρέψει στις εταιρείες του κλάδου να βελτιώσουν σημαντικά τις επιδόσεις ασφαλείας τους.

Γενικές πληροφορίες

Σχετικά με το SNCF Réseau

Για να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη για κινητικότητα και να αναπτύξει τη σιδηροδρομική λειτουργία για την εξυπηρέτηση της οικολογικής μετάβασης, η SNCF Réseau αναπτύσσει την προσφορά υπηρεσιών για την αγορά εμπορευμάτων και επιβατών στα 28.000 χιλιόμετρα γραμμής που διατηρεί, εκσυγχρονίζει και διασφαλίζει την ασφάλεια. Ως διαχειριστής δικτύου, εμπορεύεται και εγγυάται ουδέτερη και δίκαιη πρόσβαση στην υποδομή. Ως εταίρος των δημόσιων αρχών, των περιοχών και των σιδηροδρομικών εταιρειών, η απόλυτη προτεραιότητα της SNCF Réseau είναι η ικανοποίηση των πελατών. Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στον όμιλο SNCF, η εταιρεία έχει περισσότερους από 50.000 υπαλλήλους και κύκλο εργασιών σχεδόν 6,6 δισ. ευρώ το 2021.

Σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της ΕΕ:

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Σιδηροδρόμους ιδρύθηκε στη Βαλενσιέν το 2004 και έχει 196 υπαλλήλους που εκπροσωπούν περισσότερα από 22 ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

Ο ERA παρέχει στα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση της τεχνικής διαλειτουργικότητας και την εναρμόνιση των κανόνων, την προώθηση της απλοποιημένης πρόσβασης για τους πελάτες, την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια και την κουλτούρα ασφάλειας, την παροχή συμβουλών για τηλεματικές εφαρμογές και το ERTMS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας), την παρακολούθηση των Εθνικών Αρχών Ασφάλειας και των Κοινοποιημένων Φορέων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ των σιδηροδρομικών παραγόντων στην Ευρώπη.

Από τις 16 Ιουνίου 2019, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της ΕΕ έχει εντολή να εκδίδει ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας και άδειες οχημάτων (τύπου) που ισχύουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και να διασφαλίζει ένα διαλειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

era.europa.eu

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ