2024-03-12 18:14:44
Φωτογραφία για Άλμα Ανόδου στις Διεθνείς Κατατάξεις για το Ε.Κ.Π.Α.: Στην 89η θέση παγκοσμίως και στην 16η θέση στην Ευρώπη
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πολύ σημαντικές διακρίσεις για το Ε.Κ.Π.Α. επιφύλασσαν οι δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων τεσσάρων έγκυρων παγκόσμιων κατατάξεων Πανεπιστημίων, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη διεθνή αναγνώριση του Ε.Κ.Π.Α., αλλά και την πρωτοκαθεδρία του όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών αλλά και μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ξεχωρίζουν οι εμφανίσεις του Ε.Κ.Π.Α. στο top 100 παγκόσμιων κατατάξεων και πιο συγκεκριμένα:Η 89η θέση παγκοσμίως και η 16η θέση στην Ευρώπη στην κατάταξη «Top Universities by Top Google Scholar Citations». Σύμφωνα με την τρέχουσα ανακοίνωση της κατάταξης, αλλά και τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εδραιώνει και βελτιώνει τη θέση του στα top 100 παγκοσμίως κορυφαία Πανεπιστήμια.

Στην κατάταξη «NTU Ranking -Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» στην κατηγορία των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων το Ε.Κ.Π.Α. βρίσκεται στην 89η θέση στην Ανοσολογία, και στην 100η θέση παγκοσμίως στη Φαρμακευτική – Τοξικολογία.


Η Ιατρική Σχολή του Ιδρύματος στο πλαίσιο της κατάταξης Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects στο επιστημονικό πεδίο Clinical Medicine κατατάσσεται στο top 100 των Ιατρικών Σχολών Παγκοσμίως, ανεβαίνοντας στις θέσεις 76-100, από τις θέσεις 101-150 στην αντίστοιχη κατάταξη του 2022. Με αυτή την επίδοση η Ιατρική Σχολή βρίσκεται και στην υψηλότερη θέση μεταξύ των Ιατρικών Σχολών των τεσσάρων Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη.

Η Οδοντιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο της κατάταξης Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects για τέταρτη φορά από το 2017 βρίσκεται στο top-100 των Πανεπιστημίων Παγκοσμίως καταλαμβάνοντας τις θέσεις 76-100 στο αντικείμενο «Dentistry & Oral Sciences», ενώ άλλες τρεις φορές στο ίδιο χρονικό διάστημα βρισκόταν στις θέσεις 100-150.

Αναλυτική Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων

(α) «Top Universities by Top Google Scholar Citations»

Στις 24 Ιανουαρίου 2024 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «Top Universities by Top Google Scholar Citations» της Webometrics. Η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο), συντάσσεται με βάση τον αριθμό ετεροαναφορών (citations) του ερευνητικού έργου των καθηγητών και ερευνητών των Ιδρυμάτων. Ο εντοπισμός των ετεροαναφορών γίνεται μέσω της πλέον δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, του Google Scholar. Τα στοιχεία των ετεροαναφορών συλλέχθηκαν το χρονικό διάστημα 1-20 Ιανουαρίου 2024.

Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από την Κατάταξη το Ε.Κ.Π.Α. βρίσκεται στην 89η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 5565 ιδρυμάτων που συμπεριλήφθηκαν στην τρέχουσα κατάταξη, και στην 16η θέση στην Ευρώπη.Ο συγκεκριμένος πίνακας κατάταξης, ο οποίος δημοσιεύθηκε για 17η φορά, περιλαμβάνει και τα 24 Ελληνικά Πανεπιστήμια (δείτε Πίνακα 1). Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία το Ίδρυμα μας εκτός από την υψηλή αυτή θέση σε παγκόσμια επίπεδο, βρίσκεται και στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων, με 4.285.020 ετεροαναφορές (citations). Η επίδοση αυτή δίνει στο Ε.Κ.Π.Α. την 1η θέση τόσο μεταξύ των Πανεπιστημίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσο και μεταξύ των Πανεπιστημίων της Μεσογείου.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των ετεροαναφορών του Ε.Κ.Π.Α. καλύπτει το 28,5% του συνόλου των ετεροαναφορών των 24 ελληνικών πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη. Ο συνολικός αριθμός ετεροαναφορών των 24 Ελληνικών Πανεπιστημίων στην τρέχουσα κατάταξη είναι 14.999.181.

Πίνακας 1: Κατάταξη Ελληνικών Πανεπιστημίων στο “Top Universities by Google Scholar Citations” της Webometrics (Ιανουάριος 2024)UNIVERSITYWORLD RANK Jan 2024COUNTRY RANK Jan 2024CITATIONS Jan 2024National and Kapodistrian University of Athens8914285020Aristotle University of Thessaloniki27221910120University of Patras (incl University of Western Greece)38431306118National Technical University of Athens40441220547University of Crete41851179465University of Thessaly47261007389University of Ioannina5027930610Democritus University of Thrace7168522544Agricultural University of Athens8899366247University of West Attica92310339542University of the Aegean94611322009Athens University of Economics and Business96612308749Technical University of Crete101013288164University of Piraeus126614179830Hellenic Mediterranean University144015140223University of Western Macedonia145816136051International Helenic University149617129568University of Peloponnese149718129422Harokopio University of Athens157019115875Hellenic Open University20432059355Ionian University20902156689Panteion University of Political and Social Sciences22802245549University of Macedonia32172316165School of Pedagogical and Technological Education4486243930

Πηγή: Ιστοσελίδα της Webometrics

(β) «Webometrics Ranking Web of Universities»

H δεύτερη σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήρθεμε βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities», η οποία δημοσιεύθηκε στις 31/1/2024. Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το Ε.Κ.Π.Α. βρίσκεται στην 247η θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων ανεβαίνοντας πέντε θέσεις σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη κατάταξη. Με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω κατάταξης, το Ε.Κ.Π.Α. βρίσκεται στην 55η θέση μεταξύ των 3483 Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη (βλέπε πίνακα 2).

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατάταξης τα πανεπιστήμια αξιολογούνται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, τη συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους, αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεών τους, το οποίο βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Πίνακας 2: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2024 (α΄ εξάμηνο)rankingWorld RankUniversityImpact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*1247National and Kapodistrian University of Athens475892162262Aristotle University of Thessaloniki2662713273423National Technical University of Athens5454025314569University of Patras (incl University of Western Greece)7203827545688University of Crete10314168546740University of Ioannina12885018257918University of Thessaly1387471119081100Democritus University of Thrace2216715114391124University of the Aegean15289451402101208Harokopio University of Athens76415682160111436Athens University of Economics and Business13519652394121514Technical University of Crete260710091823131517University of Piraeus213812641968141521Agricultural University of Athens37798881498151596International Helenic University298114941667161637Hellenic Open University185720402137171709University of West Attica42669221688181930University of Macedonia213732032412192103University of Peloponnese374014952477202138University of Western Macedonia445714562301212266Ionian University246020873115222450Hellenic Mediterranean University749314382049243050Panteion University of Political and Social Sciences424322753877253406School of Pedagogical and Technological Education676044513266276897Hellenic Army Academy1434383675513286978Athens School of Fine Arts737183676415348164Hellenic Naval Academy14229836760204214848Higher Ecclesiastical Academy of Thessalonica13039836772215321782Higher Ecclesiastic Academy of Athens21194836772215421950Hellenic Air Force Academy21389836772216427223Merchant Marine Academy of Chios2711183677221

Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics: http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

Ο πιο πάνω πίνακας θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό.

(γ) «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities»

Η επόμενη κατάταξη στην οποία το Ε.Κ.Π.Α. επέτυχε σημαντικές διακρίσεις είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος πίνακας κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities». Πρόκειται για μία από τις πλέον σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις, η οποία βασίζεται και αξιολογεί την ποιότητα, ποσότητα και επιδραστικότητα του ερευνητικού έργου των Ιδρυμάτων παγκοσμίως. Το Ε.Κ.Π.Α. καταλαμβάνει την 1η Θέση μεταξύ των οκτώ (8) Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης και την 211η θέση παγκοσμίως (βλέπε πίνακα 3).

Πίνακας 3: Η θέση του Ε.Κ.Π.Α. και των υπόλοιπων ελληνικών Πανεπιστημίων στον Πίνακα Κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» το 2023Παγκόσμια Θέση 2023Θέση στη Χώρα 2023ΠανεπιστήμιοΣυνολικός ΒαθμόςΆρθρα 11 ΕτώνΤρέχοντα ΆρθραΑναφορές 11 ετώνΤρέχουσες ΑναφορέςΜέσος Όρος αναφορώνΗ-IndexHICI ΆρθραHi Impact Άρθρα περιοδικών2111Εθνικό &  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών35,233,934,427,13352,958,026,228,33852Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης32,031,534,824,73046,948,422,826,2551-6003Πανεπιστήμιο Κρήτης–––––––––651-7004Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο–––––––––701-7505Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο–––––––––701-7505Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων–––––––––751-8006Πανεπιστήμιο Πατρών–––––––––801-8507Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας–––––––––

Πηγή: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

Επιπρόσθετα της συνολικής κατάταξης, ο συγκεκριμένος φορέας περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 27 συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα (subjects). Και εδώ το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιτύχει σημαντικές διακρίσεις έχοντας συμπεριληφθεί στα κορυφαία Πανεπιστήμια στα πέντε από τα έξι επιστημονικά πεδία. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής το οποίο τοποθετείται στην 112η θέση στον κόσμο.

Πίνακας 4: Η κατάταξη του Ε.Κ.Π.Α. στα επιμέρους Επιστημονικά Πεδία της Κατάταξης NTU Ranking (σύγκριση μεταξύ των ετών 2018-2023)α/αΕπιστημονικό Πεδίο202320181.Γεωργία-Γεωπονική401-450401-4502.Επιστήμες της Ζωής2192893.Ιατρική1121404.Φυσικές Επιστήμες310-3502825.Κοινωνικές Επιστήμες401-450298

Πηγή: Ιστοσελίδα Κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

Στην κατάταξη των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων το Ε.Κ.Π.Α. έχει συμπεριληφθεί και αξιολογηθεί θετικά, δηλαδή σε θέσεις κάτω από την θέση 500, σε 13 από τα 27 αντικείμενα της Κατάταξης (βλ. Πίνακα 5). Μεταξύ των επιστημονικών αντικειμένων που διακρίθηκαν ιδιαίτερα στην κατάταξη, αναφέρουμε την Ανοσολογία η οποία βρίσκεται στην 89η θέση παγκοσμίως, τη Φαρμακευτική – Τοξικολογία στην 100η θέση, και την Κλινική Ιατρική στην 106η θέση. Στα top 250 βρίσκονται τα επιστημονικά αντικείμενα της Πολιτικής Μηχανικής, της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, και των Επιστημών του Διαστήματος.

Πίνακας 5: Η κατάταξη του Ε.Κ.Π.Α. σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμεναα/αΕπιστημονικό Αντικείμενο20231.Γεωργικές Επιστήμες301-3502.Πολιτική Μηχανική2203.Κλινική Ιατρική1064.Επιστήμες των Υπολογιστών451-5005.Ηλεκτρική Μηχανική401-4506.Ανοσολογία897.Μαθηματικά401-4508.Μικροβιολογία2549.Μοριακή Βιολογία και Γενετική21410.Φαρμακολογία και Τοξικολογία10011.Φυσική25512.Κοινωνικές Επιστήμες  Γενικά301-35013.Επιστήμες του Διαστήματος184

Πηγή: Ιστοσελίδα Κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

Η αξιολόγηση «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή και αναγνώριση που λαμβάνουν ως δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση. Επιπροσθέτως, στην εν λόγω αξιολόγηση αποτυπώνεται τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και η μακροπρόθεσμη επίδοση και απόδοση των Πανεπιστημίων στην έρευνα, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η θέση ενός Ιδρύματος από μια συγκυριακά καλή επίδοση μιας μεμονωμένης χρονιάς. Κατατάξεις όπως η συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερα σημαντικές, διότι δεν επηρεάζονται από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ αλλά από τη διαχρονική και υψηλού επιπέδου και συνέπειας επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα σε Πανεπιστήμια όπως το Ε.Κ.Π.Α..

(δ) Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects

Ανακοινώθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2023 από το Shanghai Jiaotong University, στο πλαίσιο της δραστηριότητας Academic Ranking of World Universities (ARWU) , οι επιμέρους κατατάξεις για το 2023 των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, σε κάθε ευρύτερη επιστημονική περιοχή και για ειδικά ακαδημαϊκά αντικείμενα. Πρόκειται για την θεματική κατάταξη Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects, γνωστή ως «λίστα» της Σανγκάης. Και φέτος τα αποτελέσματα της κατάταξης επιφύλαξαν σημαντικές διακρίσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα το Ίδρυμα για το 2023 έχει 15 συμμετοχές στα κορυφαία Πανεπιστήμια κάθε ακαδημαϊκής κατηγορίας επί συνόλου πενήντα τεσσάρων (54) κατηγοριών. Τα 15 αυτά ακαδημαϊκά αντικείμενα αντιστοιχούν ουσιαστικά σε 13 Τμήματα του Ιδρύματος έναντι των 10 Τμημάτων το 2022 (βλέπε πίνακα 6). Πίνακας  6: ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects NKUAα/α  Τμήμα / Σχολή Ε.Κ.Π.Α.Ακαδημαϊκό ΑντικείμενοΘέση στην Κατάταξη 2023Θέση στην Κατάταξη 2022Θέση στην Κατάταξη 20211.Οδοντιατρική ΣχολήDentistry & Oral Sciences76-10076-100101-1502.Ιατρική ΣχολήClinical Medicine  76-100101-150201-300  Public Health151–200  151–200  151–200  Medical Technology  301-400301-400201-3003.Τμήμα Πληροφορικής & ΤηλεπικοινωνιώνTelecommunication Engineering101-150101-150  201-300  4.Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής ΒιομηχανίαςElectrical and Electronic Engineering101-150401-500  401-500  5.Τμήμα ΝοσηλευτικήςNursing101-150151-200101-1506.Τμήμα ΦυσικήςPhysics  151-200151-200101-150  Atmospheric Science301-400201-300201-3007.Τμήμα ΦαρμακευτικήςPharmacy & Pharmaceutical Sciences201-300201-300201–3008.Τμήμα ΒιολογίαςHuman Biological Sciences    201-300    201-300    201-300Biological Sciences301-400301-400301-4009.Τμήμα ΨυχολογίαςPsychology301-400301-400–10.-12.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία   Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςEducation    401–500  ––13.Τμήμα ΜαθηματικώνMathematics  401-500  401-500–

Πηγή: https://www.shanghairanking.com/institution/national-and-kapodistrian-university-of-athens

Αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθούν τα εξής δεδομένα:Η Ιατρική Σχολή του Ιδρύματος στο επιστημονικό πεδίο Clinical Medicine κατατάσσεται στο top 100 των Ιατρικών Σχολών Παγκοσμίως, ανεβαίνοντας στις θέσεις 76-100, από τις θέσεις 101-150 στην αντίστοιχη κατάταξη του 2022. Με αυτή την επίδοση η Σχολή βρίσκεται και στην υψηλότερη θέση μεταξύ των Ιατρικών Σχολών των τεσσάρων Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη.

Η Οδοντιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. για τέταρτη φορά από το 2017 βρίσκεται στο top-100 των Πανεπιστημίων Παγκοσμίως καταλαμβάνοντας τις θέσεις 76-100 στο αντικείμενο «Dentistry & Oral Sciences», ενώ άλλες τρεις φορές στο ίδιο χρονικό διάστημα βρισκόταν στις θέσεις 100-150. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι εμφανίζει και φέτος εντυπωσιακή επίδοση στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) με βαθμό 88,6/100. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι υψηλότερη της βαθμολογίας των 8 πρώτων πανεπιστημίων του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού αντικειμένου (μεταξύ των οποίων το Harvard, το Kings College London, κ.α).

Η σημαντική επιτυχία του Τμήματος Νοσηλευτικής, το οποίο ανέβηκε στη φετινή κατάταξη στις θέσεις 101-150 έναντι των θέσεων 151-200 στην αντίστοιχη κατάταξη του 2022. Επιπροσθέτως, είναι το μοναδικό Τμήμα Νοσηλευτικής Ελληνικού Πανεπιστημίου που περιλαμβάνεται στην κατάταξη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Τμήμα βρίσκεται στην 8η θέση παγκοσμίως στον δείκτη CNCI (μέτρηση της μέσης επίδρασης κάθε άρθρου βάση κανονικοποίησης ετεροαναφορών) με βαθμό 97,7/100.Η ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, τα οποία συνέβαλαν ώστε στον τομέα «Electric and Electronic Engineering» το Πανεπιστήμιο να ανέβει 350 θέσεις και βρίσκεται πλέον στις θέσεις 101-150, από τις θέσεις 401-500 που βρισκόταν το 2022, ενώ στον τομέα «Telecommunication Engineering» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών παραμένει στις θέσεις 101- 150

Το Τμήμα Φυσικής για το 2023 καταλαμβάνει τη θέση 151-200 στο αντικείμενο «Physics», και στο αντικείμενο «Atmospheric Science», βρίσκεται στη θέση 301-400.

Το Τμήμα Φαρμακευτικής παραμένει στις θέσεις 201-300 στο αντικείμενο «Pharmacy & Pharmaceutical Sciences»,

Το Τμήμα Βιολογίας, διακρίνεται και φέτος σε δύο ακαδημαϊκά αντικείμενα, με καλύτερη επίδοση στο αντικείμενο Human Biological Sciences, το οποίο βρίσκεται θέση 201-300.

Οι Παιδαγωγικές Σπουδές του Ιδρύματος, οι οποίες θεραπεύονται κυρίως από τα τρία Παιδαγωγικά του Τμήματα, (Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) κατατάσσονται για πρώτη φορά στο top-500 της εν λόγω παγκόσμιας κατάταξης καταλαμβάνοντας τις θέσεις 401-500

Η διάκριση του Τμήματος Ψυχολογίας , το οποίο για δεύτερη φορά και δεύτερη συνεχή χρονιά εισέρχεται στα καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως, καταλαμβάνοντας στον τομέα «Psychology» την θέση 301-400. Και το συγκεκριμένο Τμήμα είναι το μοναδικό Ελληνικού Πανεπιστημίου που συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω κατάταξη.

Το Τμήμα Μαθηματικών βρίσκεται ξανά στις θέσεις 401-500 στο επιστημονικό πεδίο “Mathematics”

Οι μεγάλες επιτυχίες του Ε.Κ.Π.Α. επιβεβαιώθηκαν και στην πρόσφατη παρουσίαση των στοιχείων επίδοσης των ελληνικών πανεπιστημίων στις κατατάξεις από τον Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ Περικλή Μήτκα, στην ειδική ημερίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στις 17/1/2024. (βλέπε πίνακα 7). Στην ανάλυση που ακολουθήθηκε υπολογίστηκε ο μέσος όρος των θέσεων για κάθε ίδρυμα μεταξύ των ιδρυμάτων στην Ελλάδα, σε όσες κατατάξεις αυτό εμφανίζεται, ανά έτος. Η σχετική θέση προέκυψε από τη σειρά κατάταξης του ΑΕΙ με βάση τον Μ.Ο. Το Ε.Κ.Π.Α. βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων με 1,29 βελτιώνοντας την θέση του σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 11%.

Πίνακας 7: Κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα με βάση τον μέσο όρο της επίδοσης τους στα Rankings και τη σχετική θέση που υποδεικνύουν σε επίπεδο χώραςΊδρυμα2022RANK2023RANKΕ.Κ.Π.Α.1,4311,291ΑΠΘ2,1422,432ΠΑΚΡΗ3,4333,003ΕΜΠ3,5043,434ΠΑΠΑΤ4,3354,435……………ΧΠ7,2089,009ΟΠΑ8,8099,6010Πηγή: «Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια στις Διεθνείς και Εθνικές Κατατάξεις: Δεδομένα και Τάσεις» Παρουσίαση Προέδρου της ΕΘΑΑΕ στην Ημερίδα του Πανεπιστημίου Πατρών

https://hub.uoa.gr/jump-up-in-the-international-rankings-rankings-nkua/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ