2013-10-18 00:38:03
Φωτογραφία για Έκτακτη συνέλευση της ΕΧΑΕ για τη συγχώνευση με το Χρηματιστήριο Αθηνών
Στις 11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ για την έγκριση του... Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Συγχωνεύσεως της εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.».

Προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Συγχωνεύσεως της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», μετ΄ ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Συγχωνεύσεως, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Συγχωνεύσεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκατάστατων της Εταιρείας καθώς και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της συγχωνεύσεως.


- Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Απόσχισης του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Εταιρεία ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως ισχύουν και εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μετ΄ ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Απόσχισης, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Απόσχισης και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της αποσχίσεως.

- Τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) και του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας

- Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ