2021-02-12 19:47:20
Φωτογραφία για Βρυξέλλες: Σύνοψη σιδηροδρομικών μεταφορών - Ιανουάριος 2021.
Διαβάστε την ενδιαφέρουσα επισκόπηση για τα όσα συμβαίνουν στις Ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές μεταφορές.

Το Βέλγιο θα υποστηρίξει τον ταξιδιωτικό τομέα με 30 εκατομμύρια ευρώ

Στις 22 Ιανουαρίου 2021, η βελγική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα δημόσια υποστήριξη για τους σιδηροδρόμους. Από τον Ιανουάριο του 2021 και από τον Ιούνιο του 2021, τα τρένα υψηλής ταχύτητας και τα νυχτερινά τρένα θα εξαιρούνται από τις χρεώσεις κράτησης και χρήσης δικτύου στο Βέλγιο και θα λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις.

Οι φορείς εκμετάλλευσης που αφορά η ενίσχυση περιλαμβάνουν τις εταιρείες που προσφέρουν τρένα υψηλής ταχύτητας, όπως η Eurostar, η Thalys, η ICE και η TGV, καθώς και οι φορείς που προσφέρουν νυχτερινά τρένα, όπως το Nightjet. Η κυβέρνηση θα χορηγήσει επιδότηση μισθού 70 τοις εκατό σε ένα ανώτατο κόστος μισθού, το οποίο θα χορηγηθεί στο 30 τοις εκατό του προσωπικού.

Ο υπουργός Κινητικότητας Georges Gilkinet είπε: «Αυτή η ενέργεια που έλαβε σήμερα η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είναι σημαντική προκειμένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία και να προετοιμαστεί για το μέλλον».


Έγκριση κρατικής ενίσχυσης για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης της Στουτγάρδης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, 200 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας στήριξης για την αναβάθμιση του εξοπλισμού διαχείρισης της κυκλοφορίας για σιδηροδρομικά οχήματα στην περιοχή της Στουτγάρδης στη Γερμανία. Το σύστημα, με τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων στους ιδιοκτήτες ή τους χειριστές σιδηροδρομικών οχημάτων, αποτελείται από δύο μέτρα:

Το πρώτο μέτρο θα υποστηρίξει την προμήθεια σιδηροδρομικών οχημάτων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφοριακής Σιδηροδρόμων, ένα σύστημα ασφάλειας που διασφαλίζει τη συμμόρφωση των τρένων με περιορισμούς ταχύτητας και κατάσταση σηματοδότησης.

Το δεύτερο μέτρο θα υποστηρίξει τον εξοπλισμό αυτών των ίδιων οχημάτων με αυτόματη λειτουργία αμαξοστοιχίας, μια συσκευή βελτίωσης επιχειρησιακής ασφάλειας που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας των αμαξοστοιχιών.

Και τα δύο μέτρα αναμένεται να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος και να αυξήσουν την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού τομέα.

Η Επιτροπή εγκρίνει 300 εκατομμύρια γερμανικά καθεστώτα ενίσχυσης για τη στήριξη της μετάβασης σε βιώσιμες τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα γερμανικό πρόγραμμα 300 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη καινοτόμων έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των βιώσιμων τοπικών δημόσιων μεταφορών μέσω επενδύσεων και καινοτομίας. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Η υποστήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος, για την περίοδο 2020-2023, θα είναι προσβάσιμη σε καινοτόμα έργα που στοχεύουν στην ευνοϊκή τοπική δημόσια συγκοινωνία έναντι άλλων πιο ρυπογόνων μέσων μεταφοράς. Το πρόγραμμα προωθεί επίσης τη μετάβαση από τις ιδιωτικές μηχανοκίνητες μεταφορές σε πιο φιλικές προς το κλίμα βιώσιμες δημόσιες μεταφορές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου του αυξανόμενου χάσματος καινοτομίας και του χάσματος χρηματοδότησης που εντοπίζει η Γερμανία σε αυτόν τον τομέα.

Το 2021 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων

Το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2021. Αυτή η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει τα οφέλη του σιδηροδρόμου ως βιώσιμο, έξυπνο και ασφαλές μέσο μεταφοράς. Οι δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη θα προωθήσουν τις σιδηροδρομικές μεταφορές έως το 2021 και θα ενθαρρύνουν τη χρήση των σιδηροδρόμων, συμβάλλοντας στον στόχο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ να γίνει ουδέτερος ως προς το κλίμα έως το 2050.

Η πρωτοβουλία προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2020 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2020, και περιλαμβάνει τις προτάσεις για μια νέα βιομηχανική εταιρική σχέση σιδηροδρόμων, καλύτερους συνδέσμους για τους σιδηροδρόμους με άλλους τρόπους μεταφοράς και πραγματοποίηση εμπορευματικών μεταφορών μεταφορές πιο βιώσιμες συνολικά. Αυτό περιγράφεται επίσης στη στρατηγική βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας που υιοθέτησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα προσπαθήσει να αναπτύξει καθαρότερα και υγιέστερα μέσα μεταφοράς.

Η Trafikverket ξεκινά δημόσια διαβούλευση για μέρος της γραμμής υψηλής ταχύτητας Στοκχόλμης-Μάλμο

Ο διαχειριστής υποδομής Trafikverket ξεκίνησε μια διαβούλευση για το τμήμα Hässleholm-Lund της γραμμής υψηλής ταχύτητας Στοκχόλμης-Μάλμο .

Η γραμμή διπλής γραμμής 70 χλμ συνδέει τη Στοκχόλμη, το Γκέτεμποργκ και το Μάλμο. Η Trafikverket αναφέρει ότι έχει σχεδιαστεί για υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας με ταχύτητα έως 320 km / h, ενώ τα περιφερειακά τρένα θα λειτουργούσαν στα 250 km / h. Η νέα γραμμή θα ξεκινούσε από τη σημαντική διασταύρωση στο Hässleholm και θα οδηγούσε νοτιοδυτικά προς το Lund, που βρίσκεται ακριβώς βόρεια του αστικού κέντρου του Μάλμο. Το έργο συμφωνήθηκε πέρυσι, μετά τους πρώτους δύο από τους τέσσερις γύρους διαβούλευσης, και η κατασκευή της νέας γραμμής αναμένεται να ξεκινήσει κάποια στιγμή μεταξύ 2027 και 2029.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά και τα σχόλια θα ενσωματωθούν σε έκθεση έργου για τον τέταρτο γύρο διαβούλευσης.

Ο Λιθουανικός Φορέας Εμπορευμάτων ιδρύει Ουκρανική θυγατρική

Η LTG Cargo, ο μεταφορέας εμπορευματικών μεταφορών εθνικών σιδηροδρόμων της Λιθουανίας, ίδρυσε θυγατρική της Ουκρανίας (LTG Cargo Ukraine). Η δημιουργία της οντότητας ακολουθεί την ίδρυση του περασμένου έτους της πολωνικής θυγατρικής LTG Cargo Polska. Η LTG Cargo Ukraine θα προσφέρει αρχικά χρηματοδοτική μίσθωση τροχαίου υλικού, μεταφορά εμπορευμάτων και άλλες υπηρεσίες μεταφοράς, με μακροπρόθεσμο στόχο τη λειτουργία διεθνών τρένων από και προς τη χώρα.

Συνέχιση της γραμμής Λιουμπλιάνα-Κοσεβέ

Οι τακτικές υπηρεσίες επιβατικών αμαξοστοιχιών έχουν ξαναρχίσει στη γραμμή Λιουμπλιάνα-Κοσεβέ μετά από ένα κενό σχεδόν 50 ετών. Αυτό ήταν δυνατό χάρη στην ολοκλήρωση ενός έργου ανακαίνισης 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών από και προς την πρωτεύουσα.

Η γραμμή Ljubljana-Grosuplje-Kočevje 68 χλμ άνοιξε το 1893 για να παρέχει πρόσβαση σε ανθρακωρυχεία στην περιοχή Bela Krajina. Η κυκλοφορία των επιβατών άρχισε να μειώνεται απότομα μετά τον εκσυγχρονισμό του δρόμου Λιουμπλιάνα-Κοσεβέ, και οι επιβατικές αμαξοστοιχίες μειώθηκαν στο Veliko Lašče από τον Ιούλιο του 1968, στο Dobrepolje το 1969 και σταμάτησαν μετά το 1970.

Ο εκσυγχρονισμός των διαδρομών ξεκίνησε το 2008 και το πρώτο φορτηγό τρένο έφτασε στο Kočevje μέσω της αναβαθμισμένης διαδρομής στις 12 Απριλίου 2019.

Η Eurostar ζητεί κατάργηση μετά την κατάρρευση των αριθμών επιβατών

Η Eurostar ζήτησε πρόσφατα τη διάσωση βρετανικής κυβέρνησης. Η ζήτηση ακολουθεί την κατάρρευση των ταξιδιών μεταξύ της Βρετανίας και της ευρωπαϊκής ηπείρου - λόγω επίσης των κανονιστικών εμποδίων για τη χρήση του Eurostar - με πτώση στα ταξίδια από τον Μάρτιο του 2020 τουλάχιστον 95%.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πούλησε το μερίδιό της το 2015 και η εταιρεία ελέγχεται πλέον από το γαλλικό κρατικό σιδηροδρομικό δίκτυο SNCF (55%), ακολουθούμενο από το Βέλγιο (5%). Υπήρξαν ειδήσεις ότι οι μέτοχοι έχουν ήδη συνεισφέρει 200 ​​εκατομμύρια ευρώ για να διατηρήσουν τη Eurostar σε λειτουργία κατά την κρίση. Η Eurostar δήλωσε στις 24 Ιανουαρίου 2021 ότι «χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για την επιβίωση του Eurostar, της πράσινης πύλης προς την Ευρώπη, καθώς η τρέχουσα κατάσταση είναι πολύ σοβαρή».

Σύμβαση υπογραφής Renfe και CAF για την προμήθεια αμαξοστοιχιών μετρητή

Η Renfe και η CAF υπέγραψαν συμβόλαιο 258 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια αμαξοστοιχιών 37 μέτρων. Βάσει της σύμβασης, η CAF πρόκειται να παραδώσει 31 αμαξοστοιχίες (26 ηλεκτρικές πολλαπλές μονάδες και πέντε υβριδικές αμαξοστοιχίες), οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες μετακίνησης και μεσαίας απόστασης. Τα ηλεκτρικά τρένα θα είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρική τάση, μειώνοντας τις εκπομπές και είναι επίσης κατάλληλα για μετατροπή σε μπαταρία για λειτουργία κυψελών καυσίμου.

Τα τρένα θα χρησιμοποιηθούν για τη γραμμή C-9 της Μαδρίτης Cercanías (το δίκτυο σιδηροδρομικών μεταφορών) που συνδέει τον δήμο Cercedilla (στην κοινότητα της Μαδρίτης) με το Puerto de Cotos στα όρη Guadarrama. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την παροχή υπηρεσιών συντήρησης για περίοδο 15 ετών για 18 από τα παραδοθέντα τρένα. Οι υπηρεσίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν μέσω κοινοπραξίας μεταξύ CAF και Renfe Fabricación y Mantenimiento.

Η υπηρεσία υψηλής ταχύτητας χαμηλού κόστους της Renfe, Avlo, θα ξεκινήσει αργότερα αυτό το καλοκαίρι

Μετά από καθυστέρηση άνω του ενός έτους, που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, η RENFE ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη χαμηλού κόστους υπηρεσία υψηλής ταχύτητας, Avlo, αργότερα φέτος.

Η υπηρεσία έπρεπε να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2021, αλλά στη συνέχεια αναβλήθηκε στις 23 Ιουνίου. Τα πρώτα εισιτήρια τέθηκαν σε πώληση στις 24 Ιανουαρίου 2021. Η RENFE θα προσφέρει μια υπηρεσία τεσσάρων ταξιδιών ανά διαδρομή μεταξύ Μαδρίτης, Βαρκελώνης και Φιγκέρες. Το χρονοδιάγραμμα θα προσαρμοστεί αργότερα ώστε να αντανακλά την πραγματική ζήτηση. Η Avlo θα λειτουργεί στόλο πέντε τροποποιημένων αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας Talgo Class 112 με χωρητικότητα 438 επιβατών. Όπως και ο υπόλοιπος στόλος υψηλής ταχύτητας RENFE, αυτοί θα τροφοδοτούνται από ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Ο Λιθουανικός Διευθυντής Υποδομής Αναθέτει Σύμβαση Αναβάθμισης Συστημάτων Ραδιοεπικοινωνιών

Η LTG Infra, ο διαχειριστής υποδομής της Λιθουανίας, και η Kontron Transportation υπέγραψαν συμβόλαιο για την αναβάθμιση των συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας και την εγκατάσταση νέων σιδηροδρομικών συστημάτων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Σύμφωνα με τη σύμβαση των 16 εκατομμυρίων ευρώ, ο εξοπλισμός υποσυστήματος δικτύου θα εκσυγχρονιστεί και θα γίνουν τροποποιήσεις στο υπάρχον υποσύστημα σταθμού βάσης. Με αυτές τις νέες ενημερώσεις, οι λειτουργικές συνδέσεις θα γίνουν πιο αξιόπιστες, η διαχείριση του συστήματος θα γίνεται αυτόματα και το κόστος της τεχνολογίας πληροφοριών της LTG θα μειωθεί. Μετά την εφαρμογή, η Kontron Transportation θα είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του νέου συστήματος για εννέα χρόνια.

Η Bombardier ξεκινά το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στο Bruges Plant

Η Bombardier Transportation (Bombardier) ξεκίνησε επενδύσεις και ένα σχέδιο πρόσληψης με στόχο την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου της Μπριζ στο Βέλγιο.

Το επενδυτικό σχέδιο ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ θα επιτρέψει στη Bombardier να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα έως το καλοκαίρι του 2021. Η εταιρεία θα δημιουργήσει μια νέα γραμμή παραγωγής για πούλμαν πρώτου επιπέδου και για αυτοκίνητα SNCB M7, θα αποκτήσει νέα και πιο αποτελεσματικά εργαλεία, και θα δημιουργήσει νέοι σταθμοί εργασίας, όπως ένας σταθμός παρουσίασης ζωγραφικής και ένας συγκεκριμένος σταθμός εργασίας για αποδοχή από τον πελάτη.

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα εργαστήρια συντήρησης θα εκσυγχρονιστούν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις μηχανές Traxx. Το σχέδιο περιλαμβάνει την πρόσληψη τουλάχιστον 180 επιπλέον υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών παραγωγής από άποψη όγκου και δεξιοτήτων.

Η βιομηχανική περιοχή της Μπριζ είναι η μόνη τοποθεσία της Bombardier στο Βέλγιο που εξακολουθεί να έχει την ικανότητα και τον εξοπλισμό να κατασκευάζει και να δοκιμάζει τρένα από την αρχή έως το τέλος.

DB Cargo Awards Σύμβαση ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου τρένων

Η DB Cargo ανέθεσε στην Alstom συμβόλαιο για τον εξοπλισμό 13 ηλεκτρικών μηχανών μεταφοράς εμπορευμάτων με το τελευταίο πρότυπο τεχνολογίας σηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Σιδηροδρόμων (ETCS) για διευρωπαϊκές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Γερμανίας, Δανίας και Σουηδίας.

Οι ηλεκτρικές μηχανές μεταφοράς εμπορευμάτων θα είναι εξοπλισμένες με την τεχνολογία σηματοδότησης της Alstom. Αυτό συμμορφώνεται με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων και επιτρέπει στα τρένα να κινούνται με ασφάλεια και αξιοπιστία, ακόμη και σε διαδρομές που διασχίζουν τα εθνικά σύνορα.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, τα υπάρχοντα γερμανικά και δανικά συστήματα θα αναβαθμιστούν ώστε να λειτουργούν με το σύστημα σηματοδότησης ETCS και θα ενσωματωθούν ως λογισμικό στο νέο υλικό ETCS. Οι πρώτες δοκιμές πιστοποίησης έχουν προγραμματιστεί για το τέλος του 2022.

natlawreview.com/article/brussels-rail-transport-brief-january-2021

Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ