2012-03-22 17:19:05
Φωτογραφία για Η Κομισιόν παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο για το περιβάλλον
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την παραπομπή της Κύπρου στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη ενσωμάτωση στο εθνικό Δίκαιο της οδηγίας που χαρακτηρίζει ποινικά αδικήματα τις σοβαρές παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στο περιβάλλον. Παράλληλα εισηγείται και την επιβολή ημερήσιου προστίμου μέχρι να υπάρξει συμμόρφωση.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού Δικαίου έληξε στις 26 Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, η Κύπρος δεν έχει ακόμα θεσπίσει τα μέτρα που απαιτούνται για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της Δίκαιο.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή θα ζητήσει, όπως τονίζει, από το Δικαστήριο να επιβάλει στην Κύπρο χρηματική ποινή ύψους 5909,40 ευρώ ανά ημέρα μέχρι τη θέσπιση όλων των εθνικών μέτρων που απαιτούνται για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Για το ίδιο θέμα, η Κομισιόν προειδοποίησε σήμερα το Βέλγιο ότι θα προσφύγει στο Δικαστήριο και προφανώς θα εισηγηθεί και την επιβολή προστίμου εάν δεν συμμορφωθεί εντός δύο μηνών.


Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Φινλανδία ανακοίνωσαν τα μέτρα που θεσπίστηκαν στο εθνικό τους Δίκαιο για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Επομένως, η Επιτροπή τώρα θέτει στο αρχείο τις υποθέσεις παραβίασης κατά των χωρών αυτών.

Η οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού Δικαίου έχει ως στόχο να επιτύχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν μέτρα ποινικού δικαίου για την αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα.

Η οδηγία περιλαμβάνει κατάλογο των παραβάσεων, όπως η παράνομη μεταφορά αποβλήτων ή το εμπόριο απειλουμένων προς εξαφάνιση ειδών. Οι πράξεις αυτές πρέπει να θεωρούνται ποινικά αδικήματα σε όλα τα κράτη μέλη. Νομικά πρόσωπα, επίσης, μπορεί να υπέχουν ευθύνη για τα αδικήματα αυτά. Η οδηγία ζητά από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι τα ποινικά αδικήματα τιμωρούνται με «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.»

Σύμφωνα με την Επιτροπή, εάν τα κράτη μέλη δεν εφαρμόσουν την οδηγία, θα είναι αδύνατο να υπάρξουν κοινοί ελάχιστοι κανόνες ποινικού δικαίου για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιοι κανόνες που ισχύουν σε όλη την ΕΕ είναι ουσιαστικής σημασίας, αφενός, για να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών στα κράτη μέλη και, αφετέρου, για να αποτρέπεται η εκμετάλλευση των ενδεχόμενων αδυναμιών από τους εγκληματίες. Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ