2013-09-19 08:31:56
Φωτογραφία για Δημόσιο: Μέσω ΑΣΕΠ η βαθμολογία των διαθέσιμων υπαλλήλων
Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος του ΑΣΕΠ ως προς τη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή και όχι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων από τους οποίους προέρχονται οι υπάλληλοι που θα μετακινηθούν σε νέες θέσεις, μέσω κινητικότητας, είναι αυτή που θα κάνει τη σχετική μοριοδότηση. Συγκεκριμένα το ΑΣΕΠ θα προβαίνει στον υπολογισμό της βαθμολογίας των συμμετεχόντων, θα καταρτίζει πίνακα βαθμολογικής κατάταξης και θα τον στέλνει στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου εντός 15 ημερών να εκδοθεί ο πίνακας διάθεσης των υπαλλήλων.

Όπως σημειώνεται σε σημερινή εγκύκλιο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των 1.641 υπαλλήλων των φορέων του υπουργείου Υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω της κατάργησης των θέσεων που κατείχαν, «οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης είναι υπεύθυνες για τη διαπίστωση της συνδρομής των κριτηρίων-προσόντων κάθε υπαλλήλου και τη σωστή συμπλήρωση του οικείου πίνακα συνδρομής κριτηρίων».


Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι αυτοί οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού -Προσωπικού του φορέα στον οποίο κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της υπ' αριθμ. 3/2013 ανακοίνωσης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (11/9/2013), δηλαδή μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2013.

Στην αίτηση αυτή, θα δηλώνουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησής τους.

Επίσης, μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων (και όσα τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα).

Σημειώνεται εξάλλου ότι η μετάταξη των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων που έχουν ορισθεί, ενώ δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Ακόμη, στην εγκύκλιο καταγράφονται οι διαδικασίες για τα πρόσθετα ειδικά κριτήρια επιλογής προσωπικού φορέων εποπτείας υπουργείου Υγείας, πλην ιατρικού, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας στο πλαίσιο της κινητικότητας.

Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και είναι αποσπασμένοι ή είχαν υποβάλει αίτηση μετάταξης, για την οποία έχει υπογραφεί η σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων πριν από τη δημοσίευση του Ν. 4172/2013 και δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, υποβάλλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο φορέα στον οποίο κατείχαν οργανική/προσωποπαγή θέση.

Επίσης, με την απόφαση μετάταξης καθορίζεται και η ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέα υποδοχής. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής, κατά την ημερομηνία που ορίστηκε, εκδίδεται πράξη απόλυσης του υπαλλήλου και ανακαλείται η σχετική πράξη μετάταξης από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους ετησίως, ανέρχεται σε ποσό έως και 45.000 ευρώ.

Star.gr

ΠΗΓΗ: http://www.madata.gr/epikairotita/social/299998.html 
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ