2013-10-17 11:58:05
Φωτογραφία για Μείωση 5,5% στο μέσο μισθό μέσα σε ένα χρόνο
Μείωση του μέσου μισθού κατά 7,14% στις κοινές επιχειρήσεις και κατά 16,60% στα οικοδομοτεχνικά έργα καταδεικνύουν τα στοιχεία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν... από τις επιχειρήσεις στο ΙΚΑ τον Απρίλιο του 2013.

Συνολικά στο ΙΚΑ υποβλήθηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» από 183.988 κοινές επιχειρήσεις και 9.956 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 1.491.220, εκ των οποίων 1.462.049 σε κοινές επιχειρήσεις και 29.171 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Τα βασικά μεγέθη

Από τη σύγκριση των βασικών μεγεθών στο διάστημα Απριλίου 2012 - Απριλίου 2013 προκύπτει πως ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,65%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 24,72% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,01%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 1,12%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 9,73%.


Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 6,76%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,70% σε 46,56%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,62%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 10,82%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6,57%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 24,74% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 6,86%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 7,14% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 16,60%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 5,16%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 5,50%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 22,25 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 22,44 ημέρες και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 12,80 ημέρες.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 56,47 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.324,27 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 26,93 ευρώ και 506,62 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 50,88 ευρώ και ο μέσος μισθός 651,26 ευρώ.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 65,86% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 62,39%. Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,18% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 90,08%.

Η δημογραφική αποτύπωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,44% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,54% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,41%, ενώ με μερική απασχόληση το 38,19%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων 20,95% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 55,75% έως 39 ετών. Επίσης, 76,73% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 76,81% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 72,79%. Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 15,78% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 15,62% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 23,60%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων 90,64% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,77% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,59% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 91,29% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,72% άλλης χώρας Ε.Ε. και 6,98% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 58,14% , 4,02% και 37,84%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 10,82% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 7,68% των ασφαλισμένων γυναικών. Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων 52,94% έχουν Αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 54,86% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 8,70%, και της Ρουμανίας με 5,45%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,84%, είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες Ρωσικής υπηκοότητας με 8,86% και Βουλγαρικής με 8,65%.

Η οικονομική δραστηριότητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ στο σύνολο των ασφαλισμένων, 22,30% απασχολείται στον κλάδο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, 15,05% στον κλάδο Μεταποιητικές Βιομηχανίες και 9,33% στη Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Το 22,52% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, 14,45% στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες και 9,37% στη Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Το 22,37% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, 17,55% στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες και 16,82% στο "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο.

Στους ασφαλισμένους Αλβανικής υπηκοότητας, 20,85% εργάζεται σε Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, 19,37% στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο και 19,19% στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες.

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων) 26,20% απασχολείται σε Μεταποιητικές Βιομηχανίες, 23,81% Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο και 19,02% σε Ξενοδοχεία και Εστιατόρια.

Από τους εργαζόμενους στις Κατασκευές το 27,17% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,29% των ασφαλισμένων. Από τους εργαζόμενους σε Ξενοδοχεία και Εστιατόρια το 21,96 % είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 8,79% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες το 12,97% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 15,05% των ασφαλισμένων. Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 25,46%.

Το 29,78% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 17,48% είναι Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,40% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Το 35,65% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, το 20,97% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 17,47% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι Αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (47,43%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 23,23% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,91% ως Ειδικευμένοι Τεχνίτες.

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε και των Αλβανών υπηκόων) 45,91% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 19,92% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές" και 11,71% ως «Υπάλληλοι Γραφείου». Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ