2012-04-13 10:09:14
Φωτογραφία για Με λιγότερες απώλειες οι τράπεζες λόγω συμμετοχής στο PSI
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εγγύησης από την πλευρά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕFSF) για τη μείωση της αποτιμητικής ζημιάς που προκύπτει από τη συμμετοχή των τραπεζών στο PSI.

Συγκεκριμένα το όφελος με τη μορφή μείωσης των κεφαλαιακών αναγκών υπολογίζεται στα 9 δισ. ευρώ, καθώς περιορίζει κατά το ένα τρίτο περίπου, τα απαιτούμενα κεφάλαια που θα αντληθούν από το ΕFSF και την ιδιωτική τοποθέτηση από τα 28 δισ. ευρώ στα 19 δισ. ευρώ για τις μεγάλες τράπεζες.

Μάλιστα η ρύθμιση θα προσφέρει μια ανάσα στις τράπεζες καθώς εγγράψουν τις απώλειες που υπέστησαν λόγω του PSI, στο 53,5% αντί του 74,2%, που είναι η καθαρή ζημιά σε όρους παρούσας αξίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ακόμη τη χορήγηση εγγυήσεων και για τα νέα ομόλογα που θα εκδώσουν οι τράπεζες στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης για την άντληση κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των κεφαλαιακών αναγκών.


Στόχος της παρούσας ρύθμισης είναι η εξασφάλιση πιο ευνοϊκών όρων για την προσέλκυση επενδυτών κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά το Πάσχα, παραπέμπονται μια σειρά από κρίσιμα θέματα, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα της αύξησης (warrants), το θέμα της αναβαλλόμενης φορολογίας και φυσικά το θέμα της τιμής έκδοσης των μετοχών, που αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την επιτυχία της αύξησης. Η καθυστέρηση δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε νέα αναβολή της ημερομηνίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των τραπεζών που έχει προσδιοριστεί κανονικά για τις 20 Απριλίου.

Τα ζητήματα αυτά θα κρίνουν τις ακριβείς κεφαλαιακές ανάγκες για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους και η ένταξή τους στο EFSF.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την εισήγηση του υπουργού ΟικονομικώνΦίλιππου Σαχινίδη, ρυθμίζει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε η χώρα να αποδεχθεί τα 25 δισ. ευρώ της πρώτης δόσης των κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Συγκεκριμένα προτείνεται:

- Η αύξηση του κεφαλαίου του ΕFSF κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης για τη Χρηματοδότηση της Ελλάδας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Μηχανισμού Στήριξης.

Η δυνατότητα εκ μέρους του Ταμείου να λαμβάνει ομόλογα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδει ή εγκρίνει το ΕFSF και να τα διατηρεί σε λογαριασμό στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων στην Τράπεζα της Ελλάδος

- Η προσθήκη στα στοιχεία της περιουσίας του Ταμείου των ομολόγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που λαμβάνει από το ΕFSF και η ρύθμιση θεμάτων της περιουσίας αυτής σε περίπτωση εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων

- Η δέσμευση του Ταμείου προς τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα προς κεφαλαιακή ενίσχυση ότι θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τους και η δυνατότητα προκαταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην αύξηση.

- Η δυνατότητα του Ταμείου να έχει άμεση πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος προς το οποίο έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή ή για λογαριασμό του οποίου έχει προκαταβάλει το αναγκαίο ποσό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

- Η κατάργηση της απαγόρευσης μεταβίβασης των μετοχών του Ταμείου σε τρίτους και της διαπραγμάτευσής τους στην οργανωμένη αγορά, καθώς η διατήρηση αυτού του περιορισμού δεν συμβιβάζεται με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στις Τράπεζες.

- Η εξαίρεση του Ταμείου από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (take over bid) κατά την απόκτηση συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων στο Χρηματιστήριο πιστωτικών ιδρυμάτων.

- Η δυνατότητα χορήγησης εγγυήσεων με αποδέκτες και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 24wro
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ