2013-12-26 11:00:12
Φωτογραφία για Ποιοι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους για μετεγγραφή
Από 23 έως και 3 Ιανουαρίου οι αιτήσεις τους

Από 23 Δεκεμβρίου έως και 3 Ιανουαρίου δίνεται η δυνατότητα σε ορισμένες κατηγορίες φοιτητών να καταθέσουν αίτηση που να δηλώνουν την επιθυμία τους για μετεγγραφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι). Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία τους να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους.

Ποιοι είναι όμως αυτοί που μπορούν να καταθέσουν αίτηση επιθυμίας μετεγγραφής από τις 23/12 έως και τις 3/1:

1. Όσοι αναφέρονται στο άρθρο 11 του Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/τεύχος Α΄/2013). Πρόκειται για την ακόλουθη κατηγορία φοιτητών:

Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011, είτε συμμετέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011, είτε κάνοντας χρήση των βαθμολογιών των δυο προηγούμενων ετών 2009 ή 2010 με το 10% και βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι, είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, είτε δήλωσαν, και οι Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν λόγω ορίων ηλικίας των αδερφών τους ή λόγω υπερβάσεως ορίου εισοδήματος ή δεν διατάχθηκε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από αυτούς Σχολές ή Τμήματα, λόγω κατοικίας των γονέων τους, έχουν δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής στη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους.

2.Όσοι αναφέρονται στο άρθρο 36 του Ν
. 4027/2011:

Δηλαδή υποψήφιοι που διεκδίκησαν θέσεις πολυτέκνων, τριτέκνων, κοινωνικών κριτηρίων χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονταν. Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει:

Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα δύο προηγούμενα εδάφια και ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012, εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις περιπτώσεις αα’ έως και γγ’ της περίπτωσης οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα ή σχολές εισαγωγής και εισάγονται με τη γενική σειρά στη σχολή ή το τμήμα επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο για την οποία συγκεντρώνουν σύνολο μορίων ίσο ή μεγαλύτερο με αυτό του τελευταίου εισαχθέντα στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα. Οι θέσεις των διαγραφέντων μεταφέρονται στις σχολές ή τα τμήματα εισαγωγής τους. Οι διαγραφόμενοι διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη».

Πού απευθύνεται η υπεύθυνη δήλωση και τι πρέπει να αναγράφει:

H Υπεύθυνη Δήλωση θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Πανεπιστήμια και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες) ή τη Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφει: α) τον κωδικό συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις β) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και γ) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος μεταφοράς θέσεων δηλώνουν στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιθυμούν την ανάκληση-διαγραφή της.

Η ενημέρωση των υποψηφίων για τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους θα γίνει με νέο Δελτίο Τύπου το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr).
πηγη
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ