2012-05-03 10:40:04
Φωτογραφία για ΕΣΠΑ: Πως θα πάρετε λεφτά - επιδοτήσεις μετά τις εκλογές
Νέο πρόγραμμα επιδότησης έως και 60% αναπτυξιακών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις εκλογές, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ποιοι ενισχύονται, τι επιδοτείται και σε ποιο ποσοστό Αφορά, σύμφωνα με δημοσίευμα του moneyonline, ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων µικροµεσαίων και μεγάλων εμπορικών, μεταποιητικών, τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της ποιότητας και των εγκαταστάσεών τους.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τονίζεται ότι η ημερομηνία προδημοσίευσης δεν αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

Δικαιούχοι συμμετοχής

Συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να διεκδικήσουν Εμπορικές, Μεταποιητικές, Τουριστικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών.


Αναλυτικότερα, ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

2. Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

3. Υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

Το ύψος της επιχορήγησης

Προσοχή: Το παρόν πρόγραμμα δεν αφορά στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Για την συγκεκριμένη περιφέρεια θα διατεθεί ενίσχυση μέσω εξειδικευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Ο προϋπολογισμός των σχεδίων

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΜΜΕ ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών να κυμαίνεται:

α) Για την ενότητα Εμπόριο: από τριάντα χιλιάδες ευρώ (20.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €)

β) Για την ενότητα Υπηρεσίες: από τριάντα χιλιάδες ευρώ (20.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €)

γ) Για την ενότητα Τουρισμός: από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €)

δ) Για την ενότητα Μεταποίηση: από πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €)

Η ίδια συμμετοχή πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Τι χρηματοδοτείται

Μέσω του προγράμματος μπορούν να επιδοτηθούν δράσεις που σχετίζονται με τα εξής:

1. Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης, εργασιών της επιχείρησης.

2. Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών.

4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.

5. Ανάπτυξη καινοτομιών.

6. Εισαγωγή Πληροφορικής.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να επιχορηγηθούν οι ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:

1 Κτίρια και εγκαταστάσεις: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.

2 Μηχανήματα και Εξοπλισμός: Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης.

3 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος: Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

4 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας: Αγορά -μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, Δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ως επιλέξιμη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

5 Συστήματα Αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου για όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

6 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας: Αγορά Δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.

7 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: Μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης

8 Προβολή - Προώθηση

9 Αμοιβές Συμβούλων
planet-greece
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ