2019-09-07 14:41:57
Φωτογραφία για Εξαγορά 5ετίας Μας ρωτήσατε…………. Σας απαντάμε…………. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΑΣΜΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΑΣΜΥ

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ), με αφορμή το έγγραφο που εξέδωσε η ΔΟΙ/ΓΕΣ, στις 23.8.19, στο οποίο περιέχονται οδηγίες σχετικά με την αναγνώριση ως διπλάσιου του χρόνου υπηρεσίας των στρατιωτικών έγινε αποδέκτης πολλών ερωτημάτων τόσο από μέλη του Συνδέσμου, όσο και πολλών αποφοίτων της Σχολής, τα περισσότερα εξ αυτών στάθηκαν στις παρακάτω παραδοχές:

α.         Τι αφορά και ποιους το εν λόγω έγγραφο;

β.         Ποια 5ετία να αναγνωρίσει κάποιος απόφοιτος της Σχολής και γιατί;

γ.         Ποια χρόνια θα του δώσουν την οποιαδήποτε «καλύτερη» ανταπόδοση και πότε είναι προς όφελος τους να υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση;

Ο ΣΑΣΜΥ απευθύνθηκε στον Οικονομικό του Σύμβουλο (Λοχαγό (Ο) ε.α. Ηλία Νατσιούλα, Απόφοιτος Οικονομικού ΣΣΑΣ) και ζήτησε τη συνδρομή του προς ενημέρωση των μελών μας


Όσον αφορά το 1ο ερώτημα σύμφωνα με το κ. Νατσιούλα το συγκεκριμένο έγγραφο αφορά τα στελέχη των ΕΔ που επιθυμούν να αναγνωρίσουν χρόνους υπηρεσίας στο διπλάσιο για σύνταξη (5 χρόνια εκστρατείας, πτητικά κλπ). Στο έγγραφο δίνονται οδηγίες για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, καθώς και οι επιλογές που έχουν τα στελέχη για:

α. Να επιλέξουν τα χρονικά διαστήματα που επιθυμούν να αναγνωρίσουν όταν για παράδειγμα έχουν πάνω από  5 έτη σε Μονάδες εκστρατείας.

β. Να αιτηθούν αναγνώριση είτε τώρα, είτε στο μέλλον, είτε κατά το χρόνο συνταξιοδότησης καθώς το ποσό των εισφορών που θα καταβάλλουν για αναγνώριση υπολογίζεται με βάση το ποσοστό των συντάξιμων αποδοχών που ίσχυε κατά τα έτη που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Αν για παράδειγμα αιτηθεί αναγνώριση στα έτη 1995-1999 θα γίνει κράτηση με τις τότε συντάξιμες αποδοχές και όχι με τις συντάξιμες αποδοχές όταν θα γίνει η αίτηση.

γ. Τα στελέχη που υπέβαλλαν στο παρελθόν αίτηση για αναγνώριση και είτε πέρυσι ανέστειλαν με αίτηση την διαδικασία, είτε συνεχίζουν να καταβάλλουν δόσεις, μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση ώστε να επαναυπολογιστούν οι δόσειςπρος όφελος τους και το εναπομένον υπόλοιπο θα επιμεριστεί στις υπόλοιπες δόσεις. Θα καταβληθούν ποσά με πολύ μικρότερες δόσεις από ότι πριν.

Όσον αφορά το 2ο και το 3ο ερώτημα, σύμφωνα με τον Οικονομικό μας Σύμβουλο κ. Νατσιούλα Ηλία θεωρεί ότι είναι εύλογα ερωτήματα και δικαίως απασχολούν όλους, αλλά η επιλογή είναι προσωπική για το κάθε στέλεχος.

Πάνω σ αυτά τα ερωτήματα μας δίνει πληροφορίες ώστε ο καθένας μας να σταθμίσει τους παράγοντες και να αποφασίσει.

Καταρχήν μας επισήμανε ότι ισχύει σήμερα δεν ξέρουμε αν θα ισχύει αύριο ή γενικά στο μέλλον. Αύριο ή γενικά στο μέλλον για παράδειγμα μπορεί να νομοθετηθεί νέο ασφαλιστικό που μπορεί να έχει θετικές διατάξεις, αλλά μπορεί και να έχει και αρνητικές διατάξεις και να καταργήσει κάτι που ισχύει τώρα.

Η επιλογή του διαστήματος προς αναγνώριση έχει να κάνει με το αν θα αναγνωριστούν χρόνοι στο διπλάσιο για μετά ή προ του 2002.

Αυτό έχει να κάνει καθώς οι χρόνοι που αναγνωρίζονται μετά το 2002, με σημερινά δεδομένα επηρεάζουν τόσο τις συντάξιμες αποδοχές που θα υπολογιστούν για να βγει η σύνταξη όσο και το ποσοστό αναπλήρωσης. Για αναγνώριση προ του 2002 επηρεάζεται μόνο το ποσοστό αναπλήρωσης.

Για να θελήσει κάποιος να αναγνωρίσει χρόνους μετά το 2002 ενώ έχει χρόνια εκστρατείας πριν το 2002 θα πρέπει να το κάνει μόνο αν θέλει να αναγνωρίσει έτη προς τα τελευταία έτη συνταξιοδότησης του. Καθώς τότε θα είναι μεγαλύτερες οι αποδοχές του και θα αυξάνουν το μέσο όρο αποδοχών από το 2002 έως τη μέρα που θα συνταξιοδοτηθεί. Αν όμως επιλέξει να κάνει αυτό οφείλει να γνωρίζει ότι θα πληρώσει ένα αρκετά μεγάλο κόστος για να αναγνωρίσει διπλά χρόνια, τα οποία θα αποσβέσει με τη σύνταξη του (μεγαλύτερη σύνταξη) μετά από αρκετά χρόνια.

Μια αναγνώριση για παράδειγμα 5 ετών 1992-1996 μπορεί να στοιχίσει 1.800 ευρώ, ενώ αν επιλέξει το ίδιο στέλεχος να αναγνωρίσει  5 έτη για το διάστημα 2013-2017 να κοστίζει κοντά στις 10.000 ευρώ. Αν καθίσει κάτω ο καθένας και υπολογίσει για τον εαυτό του τα ποσά και θεωρεί ότι θα αποσβέσει αυτά τα χρήματα με τα χρόνια που θα λάβει σύνταξη δεν έχει πάρα να το κάνει.

Όσοι τώρα έχουν χρόνους μόνο από το 2002 και μετά, αντίστοιχα τα πρώτα χρόνια έχουν χαμηλό κόστος αναγνώρισης, αλλά καθώς προσμετράνε στις συντάξιμες αποδοχές μειώνουν το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών που θα υπολογιστεί η σύνταξη. Αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια της συνταξιοδότησης έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος και αυξάνουν το μ.ο. των συντάξιμων αποδοχών.

Ως συμπέρασμα χρόνοι προς αναγνώριση προ του 2002 συμφέρουν με σημερινά δεδομένα καθώς έχουν πολύ μικρό κόστος, αυξάνουν τα χρόνια για τον υπολογισμό της σύνταξης και δεν επηρεάζουν με σημερινά δεδομένα το μ.ο. των συντάξιμων αποδοχών (2002 κ μετά ο υπολογισμός).

Η οποιαδήποτε αναγνώριση προσφέρει περισσότερα συντάξιμα χρόνια εργασίας για τον υπολογισμό σύνταξης και θεωρώ ότι δεν θα μπορούν αυτά να αφαιρεθούν και σε οποιαδήποτε αλλαγή ασφαλιστικού συστήματος.

Το αν θα γίνει η αναγνώριση είτε τώρα, είτε στο μέλλον, είτε κατά την συνταξιοδότηση είναι επιλογή του καθενός σταθμίζοντας και τις οικονομικές του ανάγκες, τις προτεραιότητες,  κάνοντας προβλέψεις για το τι θα ισχύσει μετά από χρόνια  καθώς και αν θα χρειάζεται τα χρόνια για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Φυσικά και είναι προτιμότερο και θεμιτό αν είναι να αναγνωριστούν χρόνια, αυτά να γίνουν κατά την συνταξιοδότηση μετά από αρκετά χρόνια, καθώς με το σημερινό καθεστώς θα πληρώσεις τις ίδιες εισφορές με την αίτηση που θα υποβάλλεις τώρα.

Το αν θα ισχύει η δυνατότητα αναγνώρισης με τους ιδίους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και το ίδιο ασφαλιστικό μετά από 10, 15,20 χρόνια είναι μια εκτίμηση που δεν μπορεί να γίνει και δύσκολα κάποιος θα το εγγυηθεί.

Το τηλέφωνο μου 6936773450 είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση και πληροφορία μπορώ να σας παράσχω που μπορεί να σας βοηθήσει, ώστε ο καθένας από εσάς να αποφασίσει τι θα κάνει.

Λγός (Ο) ε.α. Ηλίας Νατσιούλας (Απόφοιτος Οικονομικού ΣΣΑΣ)

Οικονομικός Σύμβουλος του ΣΑΣΜΥ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

Ευάγγελος Στέφος

6936504322

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

       Στέφανος Κουκουράβας

       6948644184
kranosgr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ