2020-01-28 20:02:42
Φωτογραφία για Νέο Ασφαλιστικό: «Άνθρακες» ο Θησαυρός-Μεγάλοι χαμένοι πάλι οι απόστρατοι
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΑΛΙΔΙΣΜΕΝΕΣ «ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ»

Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος (ε.α)

- Η Ολομέλεια του ΣΤΕ συνεδρίασε την 4-10-2019 και με την απόφαση 1891/4-10-2019 με θέμα επανυπολογισμός συντάξεων – ποσοστά αναπλήρωσης κύριας σύνταξης αποφάσισε.

Στην παράγραφο ΣΤ’ αναφέρεται: «έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, να μην υπάρχει κλιμάκωση ως προς τα θεσπιζόμενα με το άρθρο 8 του Ν.4387/16 ποσοστά αναπλήρωσης, βάσει των οποίων υποστηρίζεται η ανταποδοτική σύνταξη, αλλά τελεί σε προφανή δυσαναλογία προς τις αντίστοιχες καταβληθείσες εισφορές, αφού το υψηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης είναι κατώτερο του 50%.

.example_responsive_3 { width: 320px; height: 600px; } @media(min-width: 500px) { .example_responsive_3 { width: 468px; height: 60px; } } @media(min-width: 800px) { .example_responsive_3 { width: 600px; height: 90px; } }

Στη προκειμένη περίπτωση για 40 έτη συντάξιμων αποδοχών είναι 42,80%.


Υπό τα δεδομένα αυτά τα συγκεκριμένα ποσοστά αναπλήρωσης παραβιάζουν την αρχή της ανταποδοτικότητας η οποία αποτελεί έκφανση της αρχής της αναλογικότητας υπό την έννοια της υπέρβασης του ανεκτού ορίου μέχρι των οποίων είναι επιτρεπτή ,κατά το Σύνταγμα , η έλλειψη ανταποδοτικότητας εισφορών –παροχών».

Η Κυβέρνηση στα πλαίσια της δέσμευσής της, ότι θα σεβαστεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, το Υπουργείο εργασίας κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό.

Ο Κος Υπουργόςκατά δήλωσή του αποδέχεται την απόφαση του Σ.τ.Ε , δηλώνοντας ότι «τα ποσοστά αναπλήρωσης του Ν.4387/16 λειτουργούν ως τιμωρία και αποτρεπτικά για όσους θέλουν να παραμείνουν στην εργασία».

Στο νέο ασφαλιστικό μεταξύ των άλλων δεσμεύτηκενα αποκαταστήσει την κατάφωρη αδικία του Ν.4387/16 αναφορικά με τα ποσοστά αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης κυρίως για τους συνταξιούχους με συντάξιμα χρόνια από 30 έτη και άνω.

Τα ποσοστά αναπλήρωσης του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου από 30 έτη ασφάλισης και άνω είναι (Ο πίνακας με τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι του Ελεύθερου Τύπου 19/01/2020):

Και ιδού η έκπληξη του νέου ασφαλιστικού, από το 40ο έτος ασφάλισης και άνω χορηγείται για κάθε έτος προσαύξηση 0,5 % στο ποσοστό αναπλήρωσης του προηγουμένου έτους. Δηλαδή για τα 41 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 50,51%, για τα 42 51,01% κ.ο.κ.

Οι μεγάλοι χαμένοι πάλι οι απόστρατοικαι μάλιστα οι Ιπτάμενοι, όσοι μηχανικοί έχουν πτητικά, χρόνια εκστρατείας (τα 5 χρόνια), όσοι παρέμειναν πολλά χρόνια στην υπηρεσία και έχουν πολλά συντάξιμα χρόνια πάνω από 45.

Ο νόμος Ν. 4387/16 έδινε αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης 2% και το νέο ασφαλιστικό το μειώνει στο 0,5% με αποτέλεσμα περίπου στα 45 συντάξιμα χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης του Ν.4367/16 να υπερβαίνει το αντίστοιχο του νέου ασφαλιστικού (52,80% παλαιό- 52,51% νέο) και να αποδίδει μεγαλύτερο ανταποδοτικό ποσό.

Άνθρακες ο θησαυρός που μας έταξαν και για να το επιβεβαιώσουμε αυτό θα δώσουμε κατωτέρω ένα παράδειγμα που αφορά απόστρατο συνταξιούχο με συντάξιμα 42 έτη, 06 μήνες και 04 ημέρες, συντάξιμο μισθό 12/05/16 2.503,66€, προσωπική διαφορά 56,03€, ανταποδοτική σύνταξη 1.197,25€ και πληρωτέο ποσό 1.287,84€. (στοιχεία από το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Ιανουαρίου 2019).

1. Υπολογισμός νέου ποσοστού αναπλήρωσης

Για τα συντάξιμα χρόνια 42,06,04το ποσοστό αναπλήρωσης (πίνακας -1-) θα είναι 50,01% + 1,26% = 51,27% έναντι 47,82% του Ν.4387/16, αυξήθηκε κατά 51,27 - 47,82 = 3,45%.

2. Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης

2.503,66 x 51,27% = 1.283,62%

3. Αύξηση νέας ανταποδοτικής σύνταξης

1.283,62-1.197,25=86,37€

4. Υπολογισμός μεικτών αποδοχών

Εθνική σύνταξη ν.4387/16 384€ Νέα ανταποδοτική σύνταξη 1.283,62€ Μεικτές αποδοχές 1.667,62€.

5. Υπολογισμός κρατήσεων

α) Ε.Α.Σ 1.667,62 x3% = 50,02€

β) Περίθαλψη (1.667,62 -50,02) x 6%=97,05€

γ) Φόρος (1.667,62 - 11,41 - 8.636/12) x 22% = 206,04€

δ) Ειδική εισφορά (((1.667,62 - 97,05) x 12)) - 12.000))) x2% = 136,93/12 = 11,41€. Σύνολο κρατήσεων 364,52€.

Το τελικό πληρωτέο ποσό θα είναι 1.667,62 - 364,52 = 1.303,09€ Αύξηση νέας σύνταξης κατά 1.303,09 - 1.287,84 = 15,25€.

Από το ανωτέρω παράδειγμα διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσό της αύξησης με τα νέα ποσοστά (86,37€) απορροφήθηκε από τον συμψηφισμό με τη θετική προσωπική διαφορά και την αύξηση των κρατήσεων.

Συνάδελφοι που έχουν μεγάλη θετική προσωπική διαφορά θα βρεθούν σε πολύ δυσμενέστερη κατάσταση θα έχουν μηδενική αύξηση και θα είναι και οφειλέτες.

Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου ασφαλιστικού είναι όσοι έχουν πολλά συντάξιμα χρόνια, άνω των 45 και έχουν αρνητική προσωπική διαφορά Ν.4387/16.

Το παράδειγμα που ακολουθεί το αποδεικνύει και αναφέρεται σε απόστρατο με 47,5 συντάξιμα χρόνια και συντάξιμο μισθό την 12/05/16 2.480,00€.

• Με το Ν.4387/16 (2% άνω των 40 ετών 2 x 7,5 = 15) το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 42,8% + 15% = 57,80%.

• Με τα μειωμένα ποσοστά (0,5% άνω των 40 ετών 15 x 0,5 = 3,75%) του νέου ασφαλιστικού είναι 50,01% + 3,75% = 53,75%.

Συνεπώς το ποσοστό της νέας ανταποδοτικής θα υπολείπεται κατά 57,80% - 53,75% = 4,05%. Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε μειωμένη σύνταξηαναπλήρωσης κατά 2.480,00€ x 4,05% = 100,44€.

Αυτή η μείωση της σύνταξης αναπλήρωσης θα μειώσει το αρνητικό πλεονέκτημα της προσωπικής διαφοράς άρθρο 6 παρ.84 του Ν.4387/16 και έτσι το κράτος θα απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ποσού της αρνητικής προσωπικής διαφοράς σε πέντε ετήσιες δόσεις αρχής γενομένης από 1-1-2020.

Το νέο ασφαλιστικό αδικεί κατάφωρα τους αποστράτους των Ε.Δ και περισσότερο τους ιπταμένους μαχητικών αφων ,που φυλάνε θερμοπύλες του Αιγαίου και παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα.

Αυτό σας το λέει ένας βετεράνος μηχανικός που έζησε 20 χρόνια σε μοίρες πολεμικών αφων.

Κε Υπουργέ

πιστεύω ότι έγινε λάθος από άγνοια και διορθώστε τις κατάφωρες αδικίες που αδικούν ΜΟΝΟ τους συνταξιούχους στρατιωτικούς οι οποίο υπέστησαν τις μεγαλύτερες μειώσεις των συντάξεών τους (διπλές μειώσεις λόγω ειδικών μισθολογίων) και δεν δύνανται πλέον να ανταποκριθούν ακόμα και σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις ενός αποστράτου αξιωματικού.

Άνθρακες ο θησαυρός, ανατράπηκαν όλες οι προσδοκίες των αποστράτων για αποκατάσταση αδικιών.

ΊΔΩΜΕΝ!!!

(ΠΗΓΗ: aeroporiapostratos.blogspot.com)

.example_responsive_3 { width: 320px; height: 600px; } @media(min-width: 500px) { .example_responsive_3 { width: 468px; height: 60px; } } @media(min-width: 800px) { .example_responsive_3 { width: 600px; height: 90px; } }
staratalogia
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ