2021-04-01 13:41:40
Φωτογραφία για Το λιμάνι της Αμβέρσας και η Infrabel ανακοινώνουν το κοινό τους σιδηροδρομικό όραμα.
Το λιμάνι της Αμβέρσας, η Infrabel και η Railport ανακοίνωσαν τα κοινά σχέδιά τους για την αύξηση του μεριδίου του λιμένα των εμπορευμάτων που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς. Η επόμενη δεκαετία, έως το 2030, αποτελεί το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο οι τρεις εταιρείες θα εφαρμόσουν τις στρατηγικές τους για να διπλασιάσουν σχεδόν το ποσοστό των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών από 7% σε 15%.

Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο λιμάνι στις 31 Μαρτίου, παρουσίασαν μια στρατηγική που αποτελείται από επτά βασικούς πυλώνες που θα οδηγήσουν στην πολυπόθητη αλλαγή τρόπου.

«Ας αλλάξουμε μαζί». Αυτό ήταν το σύνθημα της τριμερούς συνεργασίας με στόχο τη μεταφορά περισσότερων εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς. Είναι γεγονός ότι στο Βέλγιο σχεδόν τα τρία τέταρτα των μεταφορών πραγματοποιούνται με οδικές μεταφορές. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι έως το 2030 οι μεταφορές του Βελγίου θα αυξηθούν κατά ένα τέταρτο. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κοινωνία της χώρας της Βόρειας Ευρώπης χωρίς ισχυρές σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές.


Κατά συνέπεια, το όραμα να διπλασιαστεί το μερίδιο των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στην Αμβέρσα θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί δοκιμή για μια προσέγγιση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί εκτενώς για τη βελγική εμπορευματική κυκλοφορία εν γένει.

Μια πολύπλευρη προσέγγιση

Μετά από μια περίοδο εντατικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη διαχείριση των σιδηροδρομικών υποδομών του Λιμένα της Αμβέρσας, το 2019, το Λιμάνι, η Infrabel και η Raiport υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για να δώσουν τελικά στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές την άξια θέση της. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, οι τρεις εταιρείες βρήκαν μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων τους, η οποία συνοψίζεται σε επτά βασικούς πυλώνες.

Ο πυλώνας πρώτος υπαγορεύει τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ροών κίνησης στο λιμάνι σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιαστικής. Ο συντονιστικός ρόλος της Infrabel θα είναι κεντρικής σημασίας σε αυτήν την περίπτωση, δεδομένου ότι θα εποπτεύει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων φορέων, θα διαιρεί και θα κατανέμει ικανότητες και θα διευκολύνει ολόκληρη τη διαδικασία διαχείρισης ροής. Ο πυλώνας νούμερο δύο στοχεύει στην απελευθέρωση όσο το δυνατόν περισσότερης χωρητικότητας στη σιδηροδρομική υποδομή του λιμένα. Με μια πολιτική στάθμευσης υψηλής απόδοσης, οι διαθέσιμες σιδηροδρομικές γραμμές θα χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ουδέτερη λειτουργία της αυλής της Αμβέρσας Βόρεια. Με την οργάνωση ενός ουδέτερου και διαφανούς μοντέλου διαχείρισης με τη συμμετοχή των σιδηροδρομικών εταιρειών του λιμένα, η παράδοση αγαθών θα γίνει ταχύτερη και φθηνότερη. Επιπλέον, ο τέταρτος πυλώνας επιβάλλει την ανάγκη για περισσότερες και εξυπνότερες επενδύσεις σε διάφορα λιμάνια, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες με υψηλότερο αναπτυξιακό δυναμικό. Στη συνέχεια έρχεται η αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσας υποδομής. Αυτός ο πέμπτος πυλώνας αφορά την επένδυση σε υποδομές ανάλογα με τη χρήση της. Κατά συνέπεια, το κόστος συντήρησης της αχρησιμοποίητης υποδομής θα μειωθεί και θα προκύψουν άλλες λύσεις, όπως η χρήση της για στάθμευση.

Τέλος, οι πυλώνες έξι και επτά είναι οι πιο σημαντικοί. Συγκεκριμένα, ο λιμένας θα υπόκειται στο εξής ένα μοναδικό κανονιστικό πλαίσιο για την σιδηροδρομική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει τους δικούς του κανόνες που θα παρέχουν περισσότερο χώρο για ευελιξία και απλοποιημένες διαδικασίες. Όλα τα παραπάνω θα καταστούν εφικτά με τον έβδομο πυλώνα, ο οποίος αφορά τη δημιουργία μιας κοινής ψηφιακής πλατφόρμας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Η απόλυτη ψηφιακή συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού του λιμανιού θα είναι κρίσιμη για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Εφαρμογή του οράματος

Είναι κατανοητό ότι η υλοποίηση του κοινού οράματος περιλαμβάνει διάφορα έργα με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενες εταιρείες υπογραμμίζουν ότι η όλη διαδικασία εφαρμογής δεν θα είναι σκληρή αλλά ευέλικτη, με βάση την προσαρμογή σύμφωνα με τις αναδυόμενες ανάγκες.

Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, αυτή η νέα προσέγγιση θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως ένα βήμα για την αναθεώρηση των πολιτικών για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές σε ολόκληρη τη χώρα του Βελγίου. Σε τελική ανάλυση, το λιμάνι της Αμβέρσας διαχειρίζεται επί του παρόντος όγκους εμπορευματικών μεταφορών που αντιπροσωπεύουν περίπου το 50 τοις εκατό της συνολικής εμπορευματικής κίνησης της χώρας. Στη συνέχεια, αυτό που θα μπορούσε να λειτουργήσει για το λιμάνι, πιθανότατα θα λειτουργούσε για ολόκληρο τον τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών του Βελγίου.

Τα σχέδια καλωσορίστηκαν ομόφωνα

Τα συμβαλλόμενα μέρη που συμμετείχαν στο νέο έργο υπογράμμισαν τη σημασία όλων που εργάζονται από κοινού για έναν κοινό σκοπό: την αύξηση της σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευματικών μεταφορών και τη μετατόπιση του τρόπου από το δρόμο στο σιδηροδρομικό. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του λιμένα της Αμβέρσας, Jacques Vandermeiren, «η αλλαγή των τρόπων είναι σημαντική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με το σιδηροδρομικό όραμα των λιμένων της Αμβέρσας, των σιδηροδρόμων και της Infrabel, κάνουμε ένα μεγάλο, συγκεκριμένο και ευρέως υποστηριζόμενο βήμα προς τον διπλασιασμό του μεριδίου των σιδηροδρόμων στην κίνηση από και προς το λιμάνι ».

Εκ μέρους του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Infrabel, Benoit Gilson, σχολίασε ότι «σε δέκα χρόνια, θέλουμε να διπλασιάσουμε το μερίδιο των εμπορευματικών μεταφορών που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς στο λιμάνι της Αμβέρσας. Αυτή είναι μια πρόκληση που η Infrabel είναι ευτυχισμένη να ανταποκριθεί. Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με αυτό το κοινό όραμα σιδηροδρόμων, διότι βάζει όλες τις μύτες μας προς την ίδια κατεύθυνση. Η στροφή προς τον σιδηρόδρομο είναι καλή για τους ανθρώπους, το περιβάλλον και την κοινωνία ».

Αυτές οι νέες εξελίξεις καλωσορίστηκαν επίσης με χαρά από τον ομοσπονδιακό Υπουργό Κινητικότητας του Βελγίου, Georges Gilkinet, ο οποίος είπε ότι «οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές είναι μια λύση προσανατολισμένη στο μέλλον για την οικονομία, την υγεία και το περιβάλλον μας, μειώνοντας τον αριθμό των φορτηγών στο δρόμο. Υποστηρίζω πλήρως αυτήν την πρωτοβουλία από το λιμάνι της Αμβέρσας, το Infrabel και το Railport: μόνο δουλεύοντας μαζί θα βρούμε λύσεις ».

railfreight.com/railfreight/2021/04/01/port-of-antwerp-and-infrabel-announce-their-shared-rail-vision/

Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης

sidirodromikanea
sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ