2012-11-20 00:02:36
Φωτογραφία για Οι πρυτάνεις δεν θέλουν απολύσεις υπαλλήλων
Οξύτατη είναι η αντίδραση των πρυτάνεων των πανεπιστημίων στις αλλαγές που φέρνει το "μνημόνιο 3" στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας και τις ακόλουθες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης. Οι πρυτάνεις απειλούν ανοικτά με παραιτήσεις κάνοντας μάλιστα λόγο για παραβίαση του Συντάγματος από την κυβέρνηση. Η απόφαση αυτή που πήραν στην σημερινή έκτακτη Σύνοδο τους που ολοκληρώθηκε στο Λαύριο μετά από έξι ώρες επεισοδιακής συνεδρίασης μάλιστα, φαίνεται ότι δεσμεύει το σώμα να τηρήσει την απειλή του στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του στο τέλος του μήνα στην Πάτρα.

Κύριο θέμα συζήτησης στην σημερινή Σύνοδο ήταν οι απομακρύνσεις διοικητικών υπαλλήλων από πανεπιστήμια της χώρας (Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Αιγαίο, Πάντειο ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά, Κρήτης, Λάρισας). Οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θεωρούν ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τους διοικητικούς τους υπαλλήλους, ενώ για το ίδιο θέμα συνεδριάζουν αύριο Τρίτη και οι πρόεδροι των ΤΕΙ.


«Η Σύνοδος των Πρυτάνεων επιμένει στην υπεράσπιση του αυτοδιοίκητου δημόσιου Πανεπιστημίου που δεν μπορεί να παραβιάζεται από κυβερνητικές επιλογές, οι οποίες έχουν ως μοναδικό κριτήριο την επίτευξη της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τα Πανεπιστήμια και του μεσοπρόθεσμου σχεδίου δημοσιονομικής προσαρμογής» αναφέρεται στο ψήφισμα που εξέδωσε η Σύνοδος πρυτάνεων.

«Με δεδομένα τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις προαναγγελλόμενες απολύσεις προσωπικού, τις επικείμενες κατεπείγουσες διαδικασίες συγχωνεύσεων Ιδρυμάτων/Τμημάτων, και τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς οι Πρυτανικές Αρχές δηλώνουν έτοιμες να θέσουν τις παραιτήσεις τους στη διάθεση του Υπουργού Παιδείας και του Πρωθυπουργού της χώρας, υπερασπιζόμενες το δημόσιο αγαθό της Παιδείας σε εποχή κρίσης και αρνούμενες να συναινέσουν στην περαιτέρω διάλυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου» τονίζουν χαρακτηριστικά οι πρυτάνεις των ελληνικών ΑΕΙ.

Στο ψήφισμα της Συνόδου πρυτάνεων αναφέρεται ακόμη ότι: «Η Σύνοδος των Πρυτάνεων μετά από εμπεριστατωμένες εισηγήσεις δημοσιολόγων, εκτιμά ότι οι κρίσιμες διατάξεις του ν. 4093/12, υποπαράγραφοι Ζ2-Ζ4 «Διαθεσιμότητα» και «Κατάργηση ειδικοτήτων και θέσεων» αντίκεινται προδήλως στο ισχύον Σύνταγμά μας, κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαιοκρατικής αρχής, θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ασφάλειας δικαίου. Οι δε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που τον συνοδεύουν, κατά κατάχρηση της συνταγματικής πρόβλεψης, ουσιαστικά δεν έρχονται να ρυθμίσουν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες, αλλά αποσκοπούν στην αποφυγή και μόνο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. "Οδηγίες" μέσα από την ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου, επιχειρούν να καταργήσουν και να κατισχύσουν των διατάξεων του μόλις ψηφισθέντος νόμου».

«Ο ν. 4093/12 αποτελεί συνέχεια των πληγμάτων που δέχεται ολόκληρη η κοινωνία αλλά και τα Πανεπιστήμια ειδικότερα, τα οποία για μια ακόμη φορά γίνονται τα εξιλαστήρια θύματα μιας άδικης και άνισης δημοσιονομικής πολιτικής, αντί να ενισχύονται προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στη διέξοδο από την κρίση. Η παραμονή των συγκεκριμένων υπαλλήλων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων. Παραβλέπεται σκοπίμως, ότι το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου το οποίο θίγεται με τις διατάξεις αυτές και οδηγείται σε απόλυση (μετά από τουλάχιστον μία δεκαετία υπηρεσίας σε κρίσιμες θέσεις των Πανεπιστημίων), έχει προσληφθεί με «διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας» υπό την εποπτεία και πιστοποίηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου ΑΣΕΠ ή με δικαστικές αποφάσεις. Η Σύνοδος ζητά για άλλη μια φορά την εξαίρεση του χώρου της Παιδείας από ρυθμίσεις που την πλήττουν καίρια» αναφέρεται στο ίδιο ψήφισμα.

Συγχωνεύσεις και Αθηνά

Πολύ συζήτηση έγινε στην Σύνοδο πρυτάνεων και για το θέμα των επικείμενων συγχωνεύσεων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και το σχέδιο «Αθηνά» του υπουργείου Παιδείας που καλείται να προτείνει η Αρχή για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας (ΑΔΙΠ).

«Σχετικά με τη διαδικασία της συγχώνευσης των δομών των ΑΕΙ (σχέδιο "ΑΘΗΝΑ") όπως δρομολογείται υπό το πρόσχημα του «εξορθολογισμού» από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η Σύνοδος εκφράζει την έντονη ανησυχία της διότι: α) Η κατεπείγουσα εντός 40 ημερών διαδικασία λήψης απόφασης προοιωνίζεται προειλημμένες αποφάσεις για την ικανοποίηση του έντονα ελλειμματικού προϋπολογισμού 2013 για τα Πανεπιστήμια. β) Αγνοείται η θεσμική υποχρέωση σύγκλησης του Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας, ως του αρμόδιου εισηγητικού οργάνου στο ΕΣΥΠ για τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό και την χωροταξική διάρθρωση των πανεπιστημίων, με αυτόνομη συμμετοχή όλων των Πανεπιστημίων δια των Πρυτανικών Αρχών τους. γ) Στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων, κάθε Ίδρυμα έχει το αυτονόητο δικαίωμα της διάρθρωσής του σε Σχολές και Τμήματα. Επανειλημμένα η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχει ζητήσει την τήρηση των θεσμικών κανόνων για τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό της ανώτατης εκπαίδευσης με ακαδημαϊκά, εθνικά και αναπτυξιακά κριτήρια και ουδέποτε αρνήθηκε να συμμετάσχει σε διάλογο για αυτό το θέμα» αναφέρεται στο ψήφισμα της Συνόδου.

«Η Σύνοδος των Πρυτάνεων επιμένει στην υπεράσπιση του αυτοδιοίκητου δημόσιου Πανεπιστημίου που δεν μπορεί να παραβιάζεται από κυβερνητικές επιλογές, οι οποίες έχουν ως μοναδικό κριτήριο την επίτευξη της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τα Πανεπιστήμια και του μεσοπρόθεσμου σχεδίου δημοσιονομικής προσαρμογής. Με δεδομένα τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις προαναγγελλόμενες απολύσεις προσωπικού, τις επικείμενες κατεπείγουσες διαδικασίες συγχωνεύσεων Ιδρυμάτων/Τμημάτων, και τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς οι Πρυτανικές Αρχές δηλώνουν έτοιμες να θέσουν τις παραιτήσεις τους στη διάθεση του Υπουργού Παιδείας και του Πρωθυπουργού της χώρας, υπερασπιζόμενες το δημόσιο αγαθό της Παιδείας σε εποχή κρίσης και αρνούμενες να συναινέσουν στην περαιτέρω διάλυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου» καταλήγουν οι πρυτάνεις των ΑΕΙ.

Παπαματθαίου Μάρνυ /ΒΗΜΑ
I-Reporter
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ