2012-03-23 17:52:02
Φωτογραφία για Εκατό μέρες απομένουν μέχρι την κυπριακή προεδρία της ΕΕ...
Λευκωσία: Διάσκεψη με θέμα τις 100 μέρες μέχρι την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ παρέθεσε σήμερα ο Υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος ανέφερε ότι κεντρικός στόχος της Προεδρίας της είναι η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας στο ...

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και η Κύπρος να συμβάλει στη δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης, για τους πολίτες της, για τους γείτονες της, για τον κόσμο.

Στη διάσκεψη τον κ. Μαυρογιάννη πλαισίωναν η Επικεφαλής της Γραμματείας Εμμανουέλλα Λαμπριανίδου, η Διευθύντρια του ΓΤΠ Ελεονώρα Γαβριηλίδη, ο Γιάννης Νικολαϊδης, υπεύθυνος οργανωτικών θεμάτων στη Γραμματεία της Κυπριακής προεδρίας, η Ειρήνη Πική, υπεύθυνη για το Πρόγραμμα και το Πολιτικό σκέλος της προετοιμασίας και η Πόλυ Παπαβασιλείου, η οποία έχει αναλάβει καθήκοντα συμβούλου επικοινωνίας στη Γραμματεία και το Γραφείο του κ. Μαυρογιάννη.

Ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι είναι τεράστια η εμβέλεια της προσπάθειας και παράλληλα αποτελεί πολύ σημαντική ευκαιρία για την Κύπρο ότι είναι ένα σύνηθες και φυσιολογικό μέρος της ΕΕ, και αυτό παράλληλα με το εθνικό πρόβλημα. Ανέφερε ότι η Προεδρία είναι καθήκον, υποχρέωση και ευθύνη και είναι παράλληλα ευκαιρία η Κύπρος να αξιολογηθεί ως μια σύγχρονη πολιτεία, να ανεβεί το κύρος της στο διεθνές σκηνικό και να ενισχύσει την ικανότητά της να αξιοποιεί την συμμετοχή της στην Ενωση.

Παράλληλα, είπε, είναι μεγάλη πρόκληση για ένα μικρό κράτος μέλος με μικρού μεγέθους δημόσια υπηρεσία, που αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία, είναι μακριά από το ευρωπαϊκό κέντρο λήψεων αποφάσεων. Μας «ενδιαφέρει στο τέλος να φανεί ότι η Κύπρος είναι ένας σοβαρός, αξιόπιστος εταίρος, ένας εταίρος που μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να έχει συγκεκριμένη προσφορά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι». Ταυτόχρονα θα πρέπει να φέρουμε πιο κοντά τους πολίτες μας στα ευρωπαϊκά δρώμενα και να εκσυγχρονιστεί η Δημόσια Υπηρεσία, ανέφερε.

Ο κ. Μαυρογιάννης είπε επίσης ότι η πρόκληση είναι μεγάλη γιατί η Προεδρία θα πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερες συνθήκες με την οικονομική κρίση και τις βαθιές κοινωνικές προεκτάσεις της και τη δοκιμασία στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αναμένουμε, είπε, να διαχειριστούμε πάρα πολύ σημαντικά και περίπλοκα θέματα όπως είναι η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, (ΠΔΠ) η Προώθηση των αποφάσεων της νέας Οικονομικής Διακυβέρνησης Στρατηγικής Ευρώπη 2020, η ολοκληρωμένη Πολιτική για την Κλιματική αλλαγή, η επανεκκίνηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής ΕΕ, η ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, η Διεύρυνση και Νότια Γειτονία, η ώθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και η Βιώσιμη και Πράσινη Ανάπτυξη.

Για το θέμα του ΠΔΠ, είπε, «η Κύπρος θέτει ως κεντρικό στόχο της Προεδρίας της την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας στο ΠΔΠ». Μας δίνεται, είπε, μια μοναδική ευκαιρία να χειριστούμε τις διαπραγματεύσεις ως ένας πραγματικά δίκαιος διαμεσολαβητής. Ανέφερε ότι οι ιδιαιτερότητες της Κύπρου, ως μικρό κράτος μέλος χωρίς εθνικές θέσεις στα πλείστα κοινοτικά ζητήματα, θα λειτουργήσουν ευνοϊκά ως προς το ρόλο που έχουμε να διατελέσουμε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Τόνισε ότι το ΠΔΠ είναι για την Κύπρο πάρα πολύ σημαντικό, «έχουμε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα, σοβαρές ανησυχίες», γιατί η Κύπρος είναι η μόνη νέα χώρα από τις χώρες που ενταχθήκαν το 2004 που είναι καθαρός συνεισφορέας, «όμως θέλουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας κυρίως μέσα από την πολιτική συνοχής».

Αν το σύστημα που έχουμε ενώπιων μας συνεχιστεί, κινδυνεύουμε να χάσουμε πάρα πολλά. Εχουμε κάθε λόγο να παλέψουμε όσο μπορούμε για αντιμετώπιση των εθνικών μας θέσεων, σημείωσε.

Σε παρατήρηση ότι θα υπάρξουν σημαντικές μειώσεις για την επιδότηση από πλευράς της ΕΕ προς την Κύπρο, ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι την εθνική θέση την προωθούμε και παλεύουμε για αυτήν από το περασμένο καλοκαίρι για τη θέση της Κύπρου, «που όντως κινδυνεύει γιατί με τους υπολογισμούς που γίνονται τώρα, δυστυχώς ίσως να χάσουμε πολλά περισσότερα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, αν το μόνο κριτήριο που θα ληφθεί υπόψη τελικά είναι το ΑΕΠ, κινδυνεύουμε από τα 600 εκ, να μείνουμε στα 120-130 εκ. Είναι πολύ σοβαρός ο κίνδυνος», είπε. Συνεχίζουμε να το παλεύουμε, είπε. Σε καμιά περίπτωση, είπε, δεν είναι δυνατό η συμφωνία να γίνει πάνω στη ράχη των κυπριακών συμφερόντων.

Το όραμά μας, είπε, είναι να συμβάλουμε για τη δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης, για τους πολίτες της, για τους γείτονες της, για τον κόσμο, ανέφερε. Η Ευρώπη είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος που όπως δυστυχώς είναι σήμερα ο τρόπος που το εισπράττουν πολλοί ευρωπαίοι πολίτες. Παράλληλα, είπε, ότι μία από τις βασικές φιλοδοξίες της Κυπριακής Προεδρίας είναι ο εκσυγχρονισμός της κρατικής μηχανής και η υιοθέτηση καλών πρακτικών. Ελπίζω να καταφέρουμε αυτόν τον στόχο και αυτές οι καλές πρακτικές να διατηρηθούν και να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο για να γίνουμε μια σύγχρονη κοινωνία.

Αναφερόμενος στο τί απομένει να γίνει 100 μέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας, ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εμπιστοσύνη ότι όλα θα πάνε καλά και έχουν γίνει πάρα πολλά, τόσο από οργανωτικής πλευράς όσο και από πλευράς περιεχομένου και επικοινωνιακής στρατηγικής. «Πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα», και όλη η κρατική μηχανή βρίσκεται πλέον σε εγρήγορση. Εχουν γίνει τα περισσότερα, αυτά που δεν έχουν ολοκληρωθεί βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν είμαστε πίσω σε κανένα από τα χρονοδιαγράμματα, χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί να επαναπαυόμαστε. Δεν θα επαναπαυθούμε όχι μέχρι την 1η Ιουλίου αλλά μέχρι την 31 Δεκεμβρίου», είπε. Τότε μόνο θα πούμε ότι όλα πάνε καλά, ανέφερε επισημαίνοντας ότι ίσως θα πρέπει να χειριστούμε απρόβλεπτα θέματα. «Θα κάνουμε ότι είναι δυνατό ούτως ώστε να κυλήσει ομαλά η κυπριακή προεδρία», είπε.

Ανέφερε ότι ετοιμάστηκε η ταυτότητα της Προεδρίας, και βάσει της ταυτότητας έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για συγγραφή του εξάμηνου προγράμματος της Προεδρίας. Το Πρόγραμμα, είπε, θα ολοκληρωθεί αρχές Ιουνίου και θα δημοσιοποιηθεί λίγο πριν από την ανάληψη της προεδρίας. Παράλληλα έχει καταρτιστεί το Επίσημο Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων (όπου για την Κύπρο περιλαμβάνονται 15 Ατυπα Υπουργικά Συμβούλια, μια Υπουργική Διάσκεψη και μια Υπουργική Συνάντηση), ενώ ετοιμάζεται το Ολοκληρωμένο Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων. Επίσης, είπε, βρισκόμαστε στο στάδιο διαμόρφωσης διαχείρισης των θεμάτων από κάθε υπουργείο, ενώ έχουν επιλεγεί οι κατάλληλοι άνθρωποι για να ασκήσουν ρόλο Προέδρου Ομάδας Εργασίας.

Ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι στις 4 Ιουλίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κάνει την επίσημη παρουσίαση του εξάμηνου προγράμματος στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ενώ στις 5 Ιουλίου θα αφιχθεί στην Κύπρο το Κολλέγιο των Επιτρόπων και θα γίνει η τελετή έναρξης της προεδρίας. Η 6η Ιουλίου θα είναι η ημέρα διαβουλεύσεων ανάμεσα στην Κυπριακή Κυβέρνηση ως προεδρεύουσα χώρα και το Κολλέγιο των Επιτρόπων.

Επίσης, στις 8 Οκτωβρίου θα γίνει το Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών Συγκοινωνιών που θα αρχίσει στη Λευκωσία και θα συνεχιστεί στη Λεμεσό ''και αν όλα πάνε καλά, η επίσημη διακήρυξη για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική που φιλοδοξία μας είναι να είναι η Διακήρυξη της Λεμεσού για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική με την παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Μανουέλ Μπαρόζο και του Προέδρου Χριστόφια'', είπε.

Η επίσκεψη της Διάσκεψης των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων θα γίνει στις 31 Μαΐου και την 1η Ιουνίου. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπόι αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο δύο φορές, την πρώτη τέλη Μαΐου και τη δεύτερη στην αρχή της προεδρίας, για να είναι παρών στην τελετή έναρξης.

Ανάμεσα στα οργανωτικά θέματα που επεσήμανε ο κ. Μαυρογιάννης είναι η κυκλοφορία του Οδηγού Οργανωτικών Θεμάτων όπου καταγράφονται όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν κεντρικά και από κάθε Υπουργείο ξεχωριστά. Επίσης ανέφερε έχει γίνει η ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου, έχουν επιλεγεί τα πλείστα ξενοδοχεία για τη διαμονή των συνέδρων, έχουν επιλεγεί οι σύνδεσμοι λειτουργοί, ενώ υπογράφηκε προ λίγων μερών Μνημόνιο Συνεργασίας με ΓΔ Διερμηνείας της Επιτροπής. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ η ιστοσελίδα της Προεδρίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και θα λειτουργήσει 15 μέρες πριν από την έναρξη της Προεδρίας

Ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι όλος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τη διακομματική στήριξή του και πρόσθεσε πως «θέλουμε επίσης την εμπλοκή των αρχών τοπικής διοίκησης, την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών ενώ υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός ρόλος για τα ΜΜΕ''.

Για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, είπε, ξεκίνησε διαδικασία υποβολής αιτήσεων για άλλες εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας, οι οποίες όμως αφορούν κατά κύριο λόγο συνέδρια – σεμινάρια – ημερίδες που θα διοργανωθούν από συνδέσμους επιχειρήσεων, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και άλλα, ενώ πραγματοποιήθηκε διαδικασία πρόσκλησης και υποβολής προτάσεων από πολιτιστικούς φορείς.

Είπε ότι τα ΜΜΕ είναι πολύ σημαντικοί εταίροι για την επιτυχία της Κύπρου, και η Γραμματεία θα βρίσκεται πάντα στη διάθεσή των ΜΜΕ για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τις προετοιμασίες αλλά και τις εργασίες κατά τη διάρκεια της προεδρίας.

Είναι σημαντικό, σημείωσε, να κερδίσουμε τη συμπόρευση της κοινωνίας, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία είναι μια ευκαιρία που θα φέρει τον Κύπριο πολίτη πιο κοντά στην Ευρώπη.

Θα αρχίσουν, είπε, παρουσιάσεις από όλα τα Υπουργεία για τα θέματα που έχουν να διαχειριστούν για σφαιρικότερη αντίληψη των πραγμάτων.

Παράλληλα ανέφερε ότι η έννοια και το μήνυμα της φιλοξενίας θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κυπριακή Προεδρία και γι’αυτό θα είναι ένας στόχος που θα προωθηθεί μέσα από την επικοινωνιακή πολιτική της Προεδρίας, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της Κυπριακής Προεδρίας, τη σημασία της για την Ευρώπη, βάζοντας την Κύπρο πραγματικά στον παγκόσμιο χάρτη και φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στην Κύπρο.

Ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι συμφωνεί ότι υπάρχει έλλειμμα επικοινωνίας όπως και έλλειμμα ενδιαφέροντος για το θέμα της Προεδρίας. «Όμως δεν είναι όλα τόσα μαύρα. Υπάρχει ταυτόχρονα μια συγκινησιακή προσέγγιση των πραγμάτων, όλοι είναι ευτυχείς και χαρούμενοι που θα κάνουμε αυτό το πράγμα, απλώς είναι λίγο απομακρυσμένοι ότι δεν τους αφορά άμεσα. Υπάρχει ένα κενό, και αυτό ισχύει και για τα ΜΜΕ και για τους κοινωνικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα», είπε, αναφέροντας ότι η Γραμματεία θα είναι στη διάθεση των ΜΜΕ.

Ανέφερε ότι για το ΠΔΠ, έχουμε μια εξαιρετική ομάδα τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στην Κύπρο και έχει ενισχυθεί από ανθρώπους από τη Γραμματεία τόσο Κυπρίους όσο και ξένους, συνεργαζόμαστε πολύ καλά με τα μέλη του Τρίο, και «οι συνθήκες είναι απόλυτα ικανοποιητικές για να κάνουμε μια εξαιρετική δουλειά». Το ίδιο ισχύει και για άλλα θέματα όπου οι ομάδες μας είναι έτοιμες, ικανές και δυνατές. Ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, λόγω έλλειψης ανθρωπίνων πόρων ή λόγω έλλειψης επαρκούς εξειδίκευσης. Στους τομείς αυτούς, είπε, έχουμε ζητήσει βοήθεια από άλλες χώρες, κυρίως από την Δανία και Πολωνία. Επίσης η Κύπρος θα έχει τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Σουηδία και άλλες χώρες καθώς και τη συνδρομή 20 εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα σε διάφορους τομείς.

Επεσήμανε τον προεξάρχοντα ρόλο που θα διαδραματίσει η Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Η αντιπροσωπεία έχει φθάσει τα 170 άτομα και αναμένεται να φθάσει τα 190 για την Προεδρία, και οι περισσότεροι προεδρεύοντες θα είναι στις Βρυξέλλες για όλο το εξάμηνο.

Σε ερώτηση πώς το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών θα παίξει το διπλό ρόλο ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου και ως κυβερνητικό σχήμα, η κ. Γαβριηλίδου είπε ότι θα συνεχίσει η δουλειά η γνωστή της προβολής του κυβερνητικού έργου και παράλληλα με συγκεκριμένες ομάδες θα εργαστεί για την Προεδρία.

Ανέφερε πως ο ρόλος των ομάδων είναι να έχουν άμεση συνεργασία με τα κλιμάκια των Υπουργείων σε επικοινωνιακά θέματα. Μετά το τέλος ενός Συμβουλίου, είπε, είτε εδώ είτε στις Βρυξέλλες, όλη η πληροφόρηση θα είναι στην ιστοσελίδα της Προεδρίας αμέσως και θα περιέχει και συμπληρωματικό υλικό ενώ θα υπογράφεται από το άτομο που τη σύνταξε με στοιχεία επικοινωνίας για τυχόν διευκρινίσεις. Επίσης, οι τρεις εκπρόσωποι της Προεδρίας (δύο στις Βρυξέλλες και ένας στην Κύπρο) θα προβαίνουν σε δηλώσεις και θα μπορούν να προσφέρουν στους δημοσιογράφους επιπρόσθετη πληροφόρηση.

Θα γίνεται επίσης ενημέρωση πριν από τις διάφορες συναντήσεις. «Δεν θα είσαστε μόνοι σας. Εκεί που δεν υπάρχει ανακοίνωση με όνομα, θα τους κυνηγήσουμε εμείς να σας φέρουμε την απάντηση», κατέληξε philenews.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ