2013-04-20 17:29:04
Φωτογραφία για Οδηγός: Οι παγίδες στη νέα ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο και πώς να τις αποφύγετε
Πολλές οι παγίδες της νέας ρύθμισης για εξόφληση με 48 δόσεις των χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και οι διαμαρτυρίες από τους συνεπείς φορολογούμενους που εξυπηρετούν κανονικά... παλαιότερες ρυθμίσεις οι οποίοι εξαιρούνται από τις 48 δόσεις.

Υπάρχει η πιθανότητα να ληφθεί απόφαση ότι όσοι είναι συνεπείς σε προηγούμενη ρύθμιση και οφείλουν μέχρι 5.000 ή 10.000 ευρώ θα μπορούν να "μεταφερθούν" στη νέα ρύθμιση.

Το γεγονός πάντως είναι ότι η νέα ρύθμιση έχει υψηλό επιτόκιο (8,75%). Έτσι, εάν κάποιες οφειλές μικρότερες των 5.000 ευρώ ρυθμιστούν με περισσότερες από 48 δόσεις (όπως προβλέπεται μέχρι αυτό το ύψος) μπορεί και να διπλασιαστούν λόγω των τόκων.

Οι "παγίδες" της ρύθμισης

Η ρύθμιση είναι εξαιρετικά αυστηρή και θα "χάνεται" εάν ο φορολογούμενος καθυστερήσει έστω και μια δόση.

Επιπλέον, όποιος εντάσσεται στη ρύθμιση θα πρέπει να εξοφλεί όλες τις νέες υποχρεώσεις που θα προκύπτουν μέσα στο 2013. Αν για παράδειγμα δεν πληρώσει το νέο χαράτσι θα χάσει τη ρύθμιση για τα παλιά χρέη.


Το ίδιο θα συμβεί εάν δεν υποβάλει εμπρόθεσμα μια οποιαδήποτε δήλωση (εισοδήματος, Φ.Π.Α. κ.λπ.).

Αν τώρα κάποιος έχει οφειλή που δημιουργήθηκε μετά την 1.1.2013, θα πρέπει πρώτα να την εξοφλήσει για να διεκδικήσει τις 48 δόσεις για τα παλιά χρέη. Αν δεν εξοφλήσει τη νέα ρύθμιση εφάπαξ, μπορεί να ζητήσει τις 12 δόσεις για το νέο χρέος και μόλις τις αποπληρώσει θα ζητήσει τις 48 δόσεις για το παλιό.

Στις 48 δόσεις μπορούν να μπουν και όσοι είχαν παλαιότερες ρυθμίσεις, αλλά την έχασαν από την 1η Απριλίου 2013.

Υπολογίζεται ότι περίπου 2,6 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι δύο κατηγοριών: μία έκτακτη για τα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2012 και μία μόνιμη για τις οφειλές που έχουν αρχίσει να δημιουργούνται ή πρόκειται να δημιουργηθούν από την 1η-1-2013 και μετά.

Η ρύθμιση για τα χρέη που προέκυψαν μέχρι το τέλος του 2012 θα έχει μορφή μιας «τελευταίας ευκαιρίας» για τους οφειλέτες. Όσοι υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής μέχρι το τέλος Ιουνίου θα αποκτήσουν το δικαίωμα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους από οποιονδήποτε φόρο, από οποιοδήποτε τέλος κι από οποιανδήποτε εισφορά υπέρ του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων σε πάρα πολλές μηνιαίες δόσεις αλλά και με υπερβολικά υψηλές πρόσθετες επιβαρύνσεις, που θα έχουν την μορφή τόκων!

Η ρύθμιση για τα νέα χρέη που δημιουργούνται από την 1η-1-2013 θα επιτρέπει πλέον την εξόφληση των οφειλομένων το πολύ σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Το money-money.gr αποκαλύπτει όλα τα μυστικά και τις παγίδες των νέων ρυθμίσεων απαντώντας σε καίρια ερωτήματα που θέτουν ήδη εκατομμύρια οφειλέτες:

Δείτε στον παρακάτω αναλυτικό οδηγό, με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο.

1. Ποια ληξιπρόθεσμα χρέη μπορούν να ρυθμιστούν με τα νέα μέτρα που συμφώνησαν η κυβέρνηση και η τρόικα;

Με τα νέα μέτρα, είναι δυνατό να ρυθμιστούν με πολύ ευνοϊκούς όρους όσα χρέη βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι την 31η-12-2012 τόσο προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη που βεβαιώνονται και καθίστανται ληξιπρόθεσμα από την 1η-1-2013 και μετά θα ρυθμίζονται με όρους δυσμενέστερους όχι μόνο σε σύγκριση με τους όρους που προβλέπονται για τη ρύθμιση των χρεών τα οποία δημιουργήθηκαν μέχρι 31-12-2012 αλλά και σε σύγκριση με τους όρους υπό τους οποίους τα νέα αυτά χρέη μπορούν να ρυθμιστούν αυτή τη στιγμή βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

2. Τι ισχύει για χρέη κάτω από 5.000 ευρώ;

Η ρύθμιση για τα προ του 2013 χρέη είναι έκτακτη. Κάποιοι τής έχουν δώσει ήδη την ονομασία «ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας». Προβλέπει συγκεκριμένη προθεσμία υπαγωγής, η οποία λήγει στο τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν συμφωνήσει η κυβέρνηση και η τρόικα, με τη ρύθμιση αυτή:

-Τα χρέη των φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012 και δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ θα μπορούν να εξοφληθούν σε μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος.

Για τα χρέη αυτά δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων. Η δυνατότητα μιας τέτοιας ρύθμισης θα παρέχεται και για ποσά πάνω από 5.000 ευρώ, αλλά με πολύ αυστηρά κριτήρια και μόνο εφόσον ο οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο αποδεικνύει με συγκεκριμένα έγγραφα στοιχεία την οικονομική του δυσχέρεια. Η δυνατότητα της ρύθμισης αυτής θα παρέχεται και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεών τους, οι οποίες έχουν κλείσει, εφόσον δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν τους συγκεκριμένους φόρους ή τις συγκεκριμένες εισφορές.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο ενός ορίου το οποίο θα καθοριστεί πιθανότατα στα 25 ευρώ, αλλά οι ρυθμιζόμενες οφειλές θα επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,75%.

Ειδικά για τις "μικρές" οφειλές υπάρχει πιθανότητα να επιτραπεί η ένταξή τους στις 48 δόσεις ακόμα και για όσους έχουν παλαιότερη ρύθμιση και είναι συνεπείς.

3. Τι ισχύει για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ;

-Οφειλές φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ και οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012, καθώς επίσης και οφειλές επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών ανεξαρτήτως ποσού, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012, θα μπορούν να εξοφληθούν μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις. Και οι οφειλές αυτές θα επιβαρύνονται με τόκους που θα υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 8,75%.

4. Ποιοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση για 48 δόσεις;

Όχι. Από τη νέα έκτακτη ρύθμιση θα εξαιρεθούν:

* Όσοι έχουν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012 και έχουν υπαχθεί γι' αυτές σε παλαιότερες ρυθμίσεις, τις οποίες εξυπηρετούν με συνέπεια.

* Όσοι έχουν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012 και είχαν υπαχθεί γι' αυτές σε παλαιές ρυθμίσεις, αλλά τέθηκαν πρόσφατα (από την 1η-4-2013 και μετά) εκτός των ρυθμίσεων αυτών, επειδή έπαψαν να πληρώνουν εμπρόθεσμα τις μηνιαίες δόσεις.

5. Έχω οφειλή από το 2012 αλλά και καινούρια, που δημιουργήθηκε το 2013. Σε ποια ρύθμιση μπορώ να υπαχθώ;

* Όσοι έχουν ταυτόχρονα ΚΑΙ οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν από την 1η-1-2013 και μετά δεν μπορούν να μπουν στη ρύθμιση των 48 δόσεων. Οι οφειλέτες αυτοί θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσουν τα χρέη τους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από την 1η-1-2013 και μετά, ώστε στη συνέχεια να αποκτήσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση για τις οφειλές προ του 2013.

Συνεπώς, θα χρειαστεί να υπαχθούν πρώτα στην «πάγια» ρύθμιση που προβλέπει την εξόφληση των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες το 2013, έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Μόλις ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των οφειλών αυτών, θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση για τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη, που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31-12-2012.

Σε περίπτωση που τα χρέη εκείνα είναι μεγαλύτερα των 5.000 ευρώ, δεν θα μπορούν να ρυθμίσουν σε 48 μηνιαίες δόσεις αλλά σε αριθμό δόσεων μικρότερο κατά τον αριθμό των μηνών που θα έχουν παρέλθει από την έναρξη της νομοθετικής ισχύος της ρύθμισης των 48 δόσεων μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Αν δηλαδή κάποιος οφειλέτης έχει χάσει 5 μήνες για να εξοφλήσει το νέο χρέος, τότε θα έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει το παλαιό σε 43 αντί σε 48 δόσεις.

6. Συμφέρει όσους έχουν υπαχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις να τις εγκαταλείψουν τώρα για να υπαχθούν στη νέα έκτακτη ρύθμιση που είναι ευνοϊκότερη;

Τώρα πλέον που έχει δρομολογηθεί η διαδικασία προώθησης της νέας ρύθμισης οι οφειλέτες αυτοί δεν μπορούν να διακόψουν τις ρυθμίσεις στις οποίες υπάγονται για να ενταχθούν στη νέα που είναι ευνοϊκότερη. Αν το πράξουν θα ζημιωθούν διπλά: θα χάσουν τα όποια ευεργετήματα προβλέπει η ρύθμιση στην οποία έχουν ήδη υπαχθεί και ταυτόχρονα δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση.

7. Όσοι είχαν υπαχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις αλλά δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων θα μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση;

Κατ' αρχήν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν όλοι όσοι δεν έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012 οφειλές τους. Από κει και πέρα η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει τη δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και όσοι τέθηκαν εκτός παλαιότερων ρυθμίσεων μέχρι τις 31-3-2013.
newmoney.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ