2013-04-22 13:39:03
Φωτογραφία για Πτωτικά ξεκίνησε η παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο δίμηνο του 2012
Με το κλάδο στις Ασφαλίσεις Ζωής να καταγράφει την μεγαλύτερη μείωση (-24,8% Μεταβολή έναντι 2012)και των κλάδο στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών να ακολουθεί με μικρότερη μείωση (-5,4% Μεταβολή έναντι 2012) έκλεισε το πρώτο δίμηνο του 2013 στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

Αναλυτικά η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2013.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 61 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 92,5% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,3% των ασφαλίσεων Ζωής το 2011. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 50 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.


Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεώτερες απαντήσεις, αλλά και των αντίστοιχων του έτους 2012 ώστε αυτά να καταστούν συγκρίσιμα), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013 των ανωτέρω 61 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2012 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Παραγωγή ασφαλίστρων (€) Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013

Ασφαλίσεις Ζωής 266.711.283,60 (-24,8% Μεταβολή έναντι 2012)

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 423.861.242,82 (-5,4% Μεταβολή έναντι 2012)

εκ των οποίων

Αστική ευθύνη οχημάτων 196.199.546,51( -11,2% Μεταβολή έναντι 2012)

Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 227.661.696,31 (+0,4% Μεταβολή έναντι 2012)

Σύνολο 690.572.526,42 (-13,9% Μεταβολή έναντι 2012)

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€) Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013

1. Ατυχήματα 7.599.611,13 (-12,1% Μεταβολή έναντι 2012)

2. Ασθένειες 3.164.672,72 (+7,1% Μεταβολή έναντι 2012)

3. Χερσαία οχήματα 45.167.040,83( -13,2% Μεταβολή έναντι 2012)

5. Αεροσκάφη 936,93 (+11,0% Μεταβολή έναντι 2012)

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 1.659.275,56( -12,1% Μεταβολή έναντι 2012)

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 4.823.656,34( -4,3% Μεταβολή έναντι 2012)

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 73.909.269,77 (+4,9% Μεταβολή έναντι 2012)

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 38.775.972,72( +28,3% Μεταβολή έναντι 2012)

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 196.199.546,51 (-11,2% Μεταβολή έναντι 2012)

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 45.649,30 (-21,1% Μεταβολή έναντι 2012)

12. Αστική ευθύνη πλοίων 812.216,47 (-19,5% Μεταβολή έναντι 2012)

13. Γενική αστική ευθύνη 16.338.851,38 (-1,7% Μεταβολή έναντι 2012)

14. Πιστώσεις 4.394.513,45 (-46,4% Μεταβολή έναντι 2012)

15. Εγγυήσεις 124.870,04 (+51,3% Μεταβολή έναντι 2012)

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 8.092.614,37 (+7,8% Μεταβολή έναντι 2012)

17. Νομική προστασία 7.558.384,90 ( -2,4% Μεταβολή έναντι 2012)

18. Βοήθεια 15.194.160,40 (+5,9% Μεταβολή έναντι 2012)

Σύνολο 423.861.242,82 (-5,4% Μεταβολή έναντι 2012)

Ασφαλίσεις Ζωής (€) Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013

I. Ζωής 194.004.427,60 (-6,8% Μεταβολή έναντι 2012)

III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις 26.863.652,96 (-69,5% Μεταβολή έναντι 2012)

IV. Υγείας 10.985.653,74 (+13,7% Μεταβολή έναντι 2012)

VI. Κεφαλαιοποίησης 74.100,06 (+520,9% Μεταβολή έναντι 2012)

VII. Διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 23.974.679,85( -32,0% Μεταβολή έναντι 2012)

VIII. Ομαδικά προγράμματα πρόνοιας 10.808.769,39( -18,0% Μεταβολή έναντι 2012)

Σύνολο 266.711.283,60 (-24,8% Μεταβολή έναντι 2012)

Σχετικά με τα παραπάνω, επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι αν αφαιρεθεί η επίδραση του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι μειωμένη κατά 9,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012 ενώ, αντιστοίχως, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) είναι μειωμένη κατά 7,1%.

asfalisinet.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ