2013-06-19 12:15:30
Φωτογραφία για Πρώτα θα δηλώνουν περιουσίες και μετά θα «ρυθμίζουν» χρέη - Πoινή φυλάκισης για ανακριβή στοιχεία
Τον πλήρη «φάκελο» με όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά, ακίνητα μέχρι και έργα τέχνης, θα πρέπει να προσκομίσουν στις Εφορίες όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας» για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Η αίτηση τους θα προχωρήσει μόνο εάν τα στοιχεία της δήλωσης είναι ακριβή σε αντίθετη περίπτωση θα αντιμετωπίζουν ακόμα και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Εφόσον δηλώσουν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, ακόμα και κοσμήματα και έργα τέχνης καθώς τα μελλοντικά έσοδα που πιθανόν να έχουν, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας οι οφειλέτες του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη οι οφειλέτες του Δημοσίου για να μπορέσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως το μηνιαίο εισόδημά τους, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών τους λογαριασμών (IBAN), μεταφορικά μέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά τους (π.χ
. εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κ.λπ.).

Οπως αναφέρει και η Καθημερινή στην υπεύθυνη δήλωση που θα συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οι οφειλέτες του Δημοσίου αφού θα δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδικήματα φοροδιαφυγής υποχρεούνται να εμφανίσουν:

1. Στοιχεία δηλούμενου μηνιαίου εισοδήματος:

• Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (ποσό).

• Πάγιες μηνιαίες υποχρεώσεις (από δάνεια κ.λπ.).

• Αναμενόμενο (επιπλέον) μηνιαίο εισόδημα (περιγραφή, ποσό) όπως εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κ.λπ.

Περιουσιακά στοιχεία

2. Ακίνητη περιουσία. Εφόσον τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) επί ακινήτων έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9, οι οφειλέτες δεν θα χρειαστεί να τα δηλώσουν εκ νέου. Για μη δηλωθέντα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων όπως εμπράγματα δικαιώματα που αποκτήθηκαν πρόσφατα ή εμπράγματα δικαιώματα στο εξωτερικό για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν τα στοιχεία των ακινήτων (διεύθυνση, περιγραφή, εμπράγματο δικαίωμα, ποσοστό κυριότητας). 3. Μεταφορικά μέσα: • Αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα κ.λπ. εφόσον έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 δεν δηλώνονται ξανά.

• Για μη δηλωθέντα μεταφορικά μέσα που αποκτήθηκαν πρόσφατα θα δηλωθούν τα στοιχεία όπως είδος, αριθμός κυκλοφορίας ή νηολογίου, ποσοστό κυριότητας κ.λπ.

4. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Ομόλογα, μετοχές, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κ.λπ. Θα περιγράφονται το είδος, ο τίτλος, ο αριθμός χαρτοφυλακίου, η τρέχουσα αξία.

5. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δηλωθούν το είδος συμμετοχής, το είδος της επιχείρησης κ.λπ.

6. Κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας όπως έργα τέχνης, συλλογές. Θα δηλωθούν το είδος, το πλήθος και η αξία.

7. Απαιτήσεις. ΘΠλήρη «φάκελο» όλων των περιουσιακών τους στοιχείων, από κινητά, ακίνητα μέχρι και έργα τέχνης, θα πρέπει να προσκομίσουν στις εφορίες όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Εάν τα στοιχεία της δήλωσης είναι ανακριβή, τότε οι οφειλέτες όχι μόνο θα αποκλείονται από την ρύθμιση, αλλά θα αντιμετωπίζουν και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης θα πρέπει να δηλώνουν ότι δεν τους έχει ασκηθεί δίωξη για αδικήματα φοροδιαφυγής. Εφόσον δηλώσουν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, ακόμα και κοσμήματα και έργα τέχνης καθώς τα μελλοντικά έσοδα που πιθανόν να έχουν, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας οι οφειλέτες του Δημοσίου. Επί της ουσίας πρέπει μαζί με την αίτηση υπαγωγής να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής). Οσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία αυτομάτως θα βρεθούν εκτός ρύθμισης και αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών.

Πηγή: iefimerida
xespao
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ