2013-06-20 17:01:03
Φωτογραφία για Πάνω από 150 προσλήψεις στην ΕΒΖ
Δουλειά σε 174 άτομα προσφέρει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε, προσλαμβάνοντας άτομα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου. Στόχος είναι η κάλυψη εποχικών ή ...παροδικών αναγκών του εργοστασίου στο Πλατύ Ημαθίας.

Οι ειδικότητες στις οποίες απευθύνεται η σχετική προκήρυξη είναι οι εξής:

1 ΠΕ Γεωπόνων

1 ΠΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού Χυμού

2 ΤΕ Logistics- Διοικητικού-Λογιστικού

1 ΤΕ Λογιστών

1 ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων

2 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι με εμπειρία

6 ΤΕ Αυτοματιστές

5 ΤΕ Μηχανολόγοι

3 ΤΕ Μηχανολόγοι-Συντηρητές Λεβήτων

2 ΤΕ Μηχανολόγοι-Χειριστές Στροβίλων

2 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι-Χειριστές Ηλεκτρικών Πινάκων

1 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

1 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Φυγόκεντρων Μηχανών

1 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Εκχύλισης


2 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Καθαρισμού Χυμού

1 ΤΕ Μηχανολόγος- Τεχνικής Υποστήριξης

1 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Συμπύκνωσης

1 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Πλυντηρίου Τεύτλων

1 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Ασβεστοκαμίνου

1 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι για Συσκευαστήριο Ζάχαρης Χωρίς εμπειρία

1 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι για Κ.Σ.Μαυροδενδρίου Κοζάνης χωρίς εμπειρία

1 ΔΕ Εφαρμοστές για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ. Νερού Φλώρινας

3 ΔΕ Εφαρμοστής Συντηρητης Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Β” Τάξης για Ν.Λάρισας

22 ΔΕ Εφαρμοστές

8 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές υψηλής πίεσης

4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίες – Χειριστές Πύργου παραλαβής τεύτλων

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίες – Χειριστές μηχανήματος διανομής και εναπόθεσης τεύτλων ( Staker)

3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες

1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κ.Σ. Ξ.Νερού Φλώρινας

1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κέντρο Συγκέντρωσης Λάρισας

1 ΔΕ Χείριστες Ανυψωτικων Μηχανημάτων και προωθητών γαιών (Γερανοί -Φορτωτές)

3 ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων και προωθητών γαιών (Φορτωτές•+• Περονοφόρο)

1 ΔΕ Χειριστές προωθητών γαιών και Φορτηγών

3 ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών

1 ΔΕ Τεχνίτες – Ηλεκτροτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων

2 ΔΕ Τεχνίτες – Μηχανοτεχνίτες Βαρέων 1 Οχημάτων

2 ΔΕ Θερμαστών Λεβήτων

1 ΔΕ Υδραυλικοί

6 ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων

1 ΔΕ ξυλουργός

1 ΔΕ Βοηθός Φυτοπαθολόγου

2 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών – Γεωργοτεχνίτες για Ν.Πέλλας

1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών-Γεωργοτεχνπες για Ν. Πιερίας

1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν.θεσΛπ’κης

2 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν.Φλώρινας

1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν. Λάρισας

1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν. Τρικάλων

3 ΔΕ Αναλυτές Εργαστηρίου Ελέγχου Σπόρου

2 ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Σποροπαραγωγική Καλλιέργεια περιοχής Λαγκαδίκια

1 ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές ΓεωργικώνΜηχανημάτων

1 ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτωνγια Γεωργικό Πειραματισμό

1 ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων -Λεωφορείων και Φορτηγών Ειδικών Μεταφορών

1 ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων για Ν. Λάρισας

6 ΥΕ Μονωτές

5 ΥΕ Χειριστής Ασβεστοκαμίνου

2 ΥΕ Χειριστής Μηχανημάτων Υπερυψηλής πίεσης

3 ΥΕ Χειριστής Πλυντηρίου Τεύτλων

3 ΥΕ Χειριστής Μηχανημάτων PELLETS

3 ΥΕ Χειριστής Βιομηχανικών Φίλτρων

3 ΥΕ Χειριστής Ξηραντηρίου Ν. Πολτού

3 ΥΕ Χειριστής Φυγόκεντρων Μηχανών

3 ΥΕ Χειριστής Κοπτικών Μηχανών

2 ΥΕ Χειριστής Εκχύλισης

2 ΥΕ Χειριστής Προθερμαντήρων

2 ΥΕ Τεχνίτης Ταινιοδρόμων και Αναβατορίων

1 ΥΕ Τεχνίτες Ταινιοδρόμων για Ν. Λάρισας

1 ΥΕ Βοηθός χειριστής σιλό για Ν. Λάρισας

3 ΥΕ Χειριστής μηχανημάτων παραλαβής τεύτλων

1 ΥΕ Ψεκαστές για τομέα Αμυνταίου Φλώρινας

3 ΥΕ Αγρεργάτες/τριες

7 ΥΕ Χειριστές Μηχανών Σπόρων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
karfitsa.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
TEST RIDE BOOK ON LINE!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
TEST RIDE BOOK ON LINE!
SleepFX: Cydia tweak  ($4.99)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
SleepFX: Cydia tweak ($4.99)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ