2012-04-17 15:23:05
Φωτογραφία για Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες για την Εθνική Αντιπρόταση τους
από το Γραφείο Τύπου

Η Δημόσια διαβούλευση για την ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ τελείωσε.

Η ομάδα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ παρέδωσε το τελικό κείμενο που έλαβε όλες τις απόψεις σας και θα παρουσιαστεί σε 26 ΩΡΕΣ.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

[Α] Το σύνολο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μελετώνται, ένα προς ένα, προσεκτικά και, κατόπιν κατηγοριοποίησης, απαντώνται ή θα απαντηθούν από το παρόν κείμενο, από το συγκεντρωτικό οικονομικό πρόγραμμα και από επόμενα κείμενα, όχι προσωπικά σε κάθε αποστολέα. Επιπροσθέτως, πληθώρα άλλων μηνυμάτων μέσω εφημερίδων, facebook, ιστολογίων, blog, κτλ. τυγχάνουν συλλογής και επεξεργασίας με την ίδια διαδικασία.

Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια συντήρησης ομάδων πολιτικών κολλητών τυπολογίας opengov για να πετάει στα σκουπίδια τα σχόλια που δεν αποθεώνουν το κυβερνητικό πρόγραμμα που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη αύξησης της επίγνωσης της κατάστασης των ληπτών της πληροφορίας, των αποριών των συνανθρώπων μας: το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να λύσει τα προβλήματά τους, όχι να διευθετήσει τις επιθυμίες κάποιας κλίκας.


Τα αμέτρητα μηνύματα που περιέγραφαν με κολακευτικά λόγια πτυχές του κυβερνητικού προγράμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων δεν θα τύχουν σχολιασμού.

Το παρόν απαντά μόνο στις απορίες και στους προβληματισμούς των συνανθρώπων μας που αγωνιούν για την επόμενη μέρα και απέστειλαν τις θέσεις και την καλοπροαίρετη κριτική τους.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα αποτελείται από διακριτά μέρη τα οποία απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα:

1. Προγραμματική Ιδεολογία: Ποιές είναι οι ιδεολογικές απαντήσεις στην κρίση;

2. Διαπραγματευτική φιλοσοφία επόμενης ημέρας: Ποιά είναι η διαδικασία επίλυσης των

προβλημάτων που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων;

3. Βασικές αλλαγές στη δομή του κράτους: Ποιές είναι οι κύριες θεσμικές αλλαγές οι οποίες θα

επιτρέψουν την υλοποίηση υγιών πολιτικών ανά Υπουργείο;

4. Ειδικές Επιτροπές: Ποιές είναι οι επείγουσες ομάδες επίλυσης συγκεκριμένων ad hoc

προβλημάτων που πρέπει να συσταθούν, θα συγκροτηθούν και να παράξουν συγκεκριμένο

αποτέλεσμα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα; 5. Προτάσεις πολιτικής: Ποιές είναι οι βασικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν ανά Υπουργείο;

Οι προτάσεις που λάβαμε κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής:

1.Προτάσεις επί της γενικότερης προσέγγισης θεμάτων όπως η ιδεολογία, η εξωτερική πολιτική, η συνεργασία με τρίτες χώρες, ευρύτερα θέματα άμυνας και ασφάλειας, κ.α..

Το σύνολο αυτών των ιδιαίτερα χρήσιμων προτάσεων είναι αντικείμενο που θα πρέπει να μελετηθεί από τους αντίστοιχους θεσμούς οι οποίοι ορίζονται στο σχετικό εδάφιο του κυβερνητικού προγράμματος (3), όπως αναφέρεται παραπάνω.

Για παράδειγμα, ευρύτερες προσεγγίσεις σχετικά με την ιδεολογία, οι οποίες προτάθηκαν, θα τύχουν εξέτασης στο Συνέδριο του Κινήματος.

Η ιδεολογία που αναφέρεται στο πρόγραμμα οφείλει να λαμβάνει υπ'όψιν της την εθνικά κρίσιμη συγκυρία και όχι να ξεφεύγει σε γενικές θεωρήσεις.

Επίσης, υπάρχουν πολλά ζητήματα που άπτονται της εξωτερικής μας πολιτικής, για τα οποία προτείνονται διάφορες θέσεις. Σεβόμενοι τη νέα θεσμική διάρθρωση που θα υλοποιήσουμε, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο σχετικό τμήμα του κυβερνητικού προγράμματός μας, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους θεσμούς για να επιβάλλουμε λύσεις.

Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί επί του παρόντος για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι ότι το σύνολο των ζητημάτων που άπτονται του εθνικού συμφέροντος (Κυπριακή Κατοχή, Τουρκία, Vardaska, Βόρεια Ήπειρος, και πολλά άλλα) πρέπει να αντιμετωπιστούν ολιστικά, όχι μεμονωμένα.

2. Προτάσεις επί πολύ συγκεκριμένων θεμάτων, όπως ειδικές πολιτικές για κλαδικά ζητήματα, αναπτυξιακά υποδείγματα για περιφέρειες της Ελλάδας, και άλλα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα κείμενα από όλα τα μέρη της Ελλάδας και εκτός από αυτή.

Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται και οι προτάσεις εκπροσώπων φορέων, τις οποίες οφείλουμε να συζητήσουμε ενδελεχώς μαζί τους πριν τις υιοθετήσουμε και οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας από τους αρμόδιους ανά κατηγορία πολιτικής: η διαμόρφωση των προτάσεων πολιτικής είναι μία δυναμική διαδικασία και οφείλουμε να προσπαθούμε διαρκώς να τις βελτιώνουμε με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων αξιοποιώντας την ειδική γνώση των αντίστοιχων εκπροσώπων φορέων.

3. Προτάσεις επί των αναρτηθέντων πολιτικών του αρχικού κειμένου, τις οποίες μελετήσαμε και, για όσες έχουμε σαφή εικόνα, συμπεριλάβαμε στο υφιστάμενο προγραμματικό κείμενο. Η διαδικασία ενσωμάτωσης των προτάσεων επί των αναρτηθέντων πολιτικών του αρχικού κειμένου θα συνεχιστεί μέχρι την ανάληψη της ευθύνης διακυβέρνησης της χώρας.

[Β] Τον παρόν συντάχθηκε από τους ίδιους ανθρώπους, Έλληνες το Γένος, που συνέταξαν το πρόγραμμα το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ουδείς εξ'αυτών είναι ή υπήρξε πολιτικός.

Ουδείς εξ'αυτών είναι ή υπήρξε δημόσιο πρόσωπο εντός ή εκτός κράτους.

Ουδείς εξ'αυτών είναι ή υπήρξε στέλεχος κάποιας κομματικής δομής.

Ουδείς εξ'αυτών θα είναι υποψήφιος Βουλευτής. Δεν σχολιάζουμε θέσεις ή απόψεις επί εικασιών για πιθανούς συγγραφείς του προγράμματος, όχι μόνο γιατί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (αναφορά σε γνωστά πρόσωπα είναι απλά άτοπη) αλλά και γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα και η ποσότητα των προτάσεων, όχι οι συγγραφείς.

[Γ] Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος δεν επιλέχθηκαν τυχαία.

Κάθε πολιτική επιλογή έχει δύο συνιστώσες: την πολιτική πρόταση (το τί προτείνεται να γίνει) και

τον φορέα υλοποίησης (το ποιός θα το κάνει).

Στην παρούσα συγκυρία υπάρχουν 2 πολιτικές προτάσεις:το Μνημόνιο (ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΛΑ.Ο.Σ. και όποιο κόμμα άλλο συμφωνεί αφανώς),

και

η Εθνική Αντιπρόταση (Ανεξάρτητοι Έλληνες).

Κενές περιεχομένου διακηρύξεις όπως “Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης”, “Εθνικό Παραγωγικό Μοντέλο” και άλλες τέτοιες υποτιμητικές για τη νοημοσύνη του Έλληνα ατάκες, δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο κείμενο.

Παραπλανητικά συνθήματα όπως “Εκτίναξη”, “Ανάκαμψη/Ανάταση/Ανάπτυξη” και άλλες τέτοιες υποτιμητικές για τη νοημοσύνη του Έλληνα ατάκες, δεν αντιστοιχούν σε καμία συγκεκριμένη πολιτική πρόταση.

Αβάσιμες ρητορικές εξαγγελίες όπως “Έχουμε σχέδιο”, “Σημεία διαφοροποίησης”, “Παράλληλο σχέδιο ανάπτυξης” και άλλες τέτοιες υποτιμητικές για τη νοημοσύνη του Έλληνα ατάκες, αντιστοιχούν σε προσπάθεια δημιουργίας παραπλανητικής ασάφειας.

Τα πράγματα είναι απλά: η χώρα χρειάζεται άμεσα ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου από την κρίση.

Ως προς τα διαρθρωτικά μέτρα:

Τα διαρθρωτικά μέτρα, αν όχι καταστροφικά ημίμετρα, που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο

είναι εντελώς λανθασμένα διότι μετατρέπουν τη φαύλη σχέση Ελληνικού κομματικού συστήματος – Ελληνικού κράτους σε εξαρτημένη σχέση τρόικας – Ελληνικού κράτους. Με άλλα λόγια, αντί να λύσουν το πρόβλημα μεταθέτουν την ευθύνη και τον έλεγχο σε αλλοδαπές δυνάμεις επιτήρησης και κατοχής.

Τα διαρθρωτικά μέτρα που περιλαμβάνονται στην Εθνική Αντιπρόταση επιλύουν το πρόβλημα μεταθέτοντας την ευθύνη και τον έλεγχο στους θεσμούς, τους οποίους ισχυροποιούν με Ελληνικούς υπερκομματικούς πόρους. Με αυτό τον τρόπο το πρόβλημα δεν μετακυλίεται αλλά επιλύεται, δεν μετατίθεται χρονικά, δεν έχει κόστος σε δημοσίους υπαλλήλους αλλά σε κομματικό προσωπικό και στρεβλώσεις, και, κυρίως, δεν μειώνει την εθνική μας κυριαρχία.

Ως προς τη δημιουργία ανάπτυξης:

Το Μνημόνιο επιβάλλει στρατηγική συρρίκνωση της οικονομίας, συνεπώς ακυρώνει δομικά

κάθε σχέδιο δημιουργίας προϋποθέσεων για μεγέθυνση. Ακόμα και να υπήρχε τέτοιο σχέδιο, θα ήταν νομοτελειακά ευνουχισμένο σε σημείο ακύρωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπήρξε κάποιο από τα 3 μνημονιακά κόμματα που να τολμήσει να δημοσιοποιήσει κάποιο κείμενο ψευδομεγέθυνσης: ξέρουν ότι θα γελάσει και πρωτοετής φοιτητής οικονομικών. Γι' αυτό αρκούνται σε ασαφείς επικοινωνιακές ατάκες παλαιοκομματικής νοοτροπίας, τις οποίες θα παρουσιάσουν ως θέσεις τους. Δεν είναι πλέον ικανά να εξαπατήσουν.

Η Εθνική Αντιπρόταση υλοποιεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ουσιαστικές πολιτικές πραγματικής ανάπτυξης, με θεσμικά μέτρα και με στοχευμένες πολιτικές. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν προβληθεί δημόσια, έχουν παρουσιαστεί σε συγκεκριμένο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και έχει αναδημοσιευτεί σε άλλα παραδοσιακά μέσα, και έχει εμπλουτιστεί με τη συμβολή χιλιάδων Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος μέσω επιστολών, e-mail και προφορικού λόγου. Αυτό είναι ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για να επιλέξουν οι Έλληνες.

Στις επικείμενες εκλογές, οι Έλληνες έχουμε 3 επιλογές:

Επιλογή 1η: Ανεξάρτητους Έλληνες για να υλοποιήσουν την Εθνική Αντιπρόταση.

Επιλογή 2η: Κόμματα διαμαρτυρίας που έχουν κάποιες γενικές θέσεις αλλά όχι κυβερνητική

πρόταση.

Επιλογή 3η: Κόμματα που έχουν δεσμευτεί ενυπόγραφα ότι θα υλοποιήσουν το Μνημόνιο,

ήτοι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Το εκλογικό σώμα δεν βρίσκεται σε σύγχυση, όπως υποστηρίζουν οι θιασώτες του Μνημονίου και της ακυβερνησίας: αποφασίζει τη μετάβαση. Χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο, όχι αερολογίες.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων γράφτηκε ακριβώς με αυτό το στόχο: να απαντήσει στην εθνική ανάγκη ύπαρξης ρεαλιστικού, συγκροτημένου, δομημένου τρόπου μετάβασης σε ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον για τον Ελληνισμό. Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ