2014-08-27 08:31:47
Φωτογραφία για Καινοτόμο πρόγραμμα για 800 αστέγους
Ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα που προβλέπει τη στέγαση, σίτιση και φροντίδα 800 ατόμων που σήμερα ζουν σε... ξενώνες ή ακόμη και στους δρόμους θέτει για πρώτη φορά σε εφαρμογή το υπουργείο Εργασίας.

Μάλιστα το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει επίσης την κατάρτιση, την εργασιακή ένταξη των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας δικής τους επιχείρησης.

Το υπουργείο Εργασίας θα καλύπτει έως και 11.000 ευρώ για κάθε άστεγο, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2014 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 9,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα τώρα με τις λεπτομέρειες του προγράμματος μέσω Δήμων, μη κυβερνητικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων και οργανισμών, οι άστεγοι θα εγκαθίστανται σε σπίτια, για το οποία ο αρμόδιος φορέας θα πληρώνει το ενοίκιο και τους πάγιους λογαριασμούς.

Παράλληλα, οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος που θα επιλεγούν, θα επιδιώξουν την εργασιακή επανένταξη του ωφελούμενου, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αντίστοιχα με τα προγράμματα voucher που ισχύουν για τους ανέργους, ή μέσω επιδοτούμενης απασχόλησης.


Ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου αναμένεται σήμερα, να θέσει σε δημόσια διαβούλευση πρόσκληση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ, Εκκλησιαστικά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, φορείς της Εκκλησίας και πιστοποιημένα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, ώστε να δηλώσουν ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα, εντάσσεται στις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, για Στέγαση και Επανένταξη των αστέγων, όπως προβλέπεται στο νόμο 4052 του 2012.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει σε οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι και δύναται άμεσα να επανενταχθούν.

Επιπλέον, στοχεύει στην επανένταξη γυναικών που φιλοξενούνται σε Ξενώνες για γυναίκες θύματα βίας και σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, εφόσον στερούνται τη δυνατότητα, ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία. Απευθύνεται δηλαδή, σε:

• οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων

• οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων

• γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας

• άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν.

Στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη στο πρόγραμμα κατ’ εκτίμηση 800 ατόμων για διάστημα έως και ενός έτους. Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ ανά ωφελούμενο άτομο. Από το συνολικό ποσό, ο φορέας διαχείρισης θα κερδίζει περί το 9% με 10%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 9.400.000 ευρώ.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται, κατά περίπτωση, στους ωφελούμενους του Προγράμματος, είναι:

• στέγαση

• κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης

• ψυχοκοινωνική υποστήριξη

• εργασιακή συμβουλευτική

• νομική συμβουλευτική

• χρηματοοικονομική διαχείριση

• διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. καθοδήγηση για την αξιοποίηση προγραμμάτων, δράσεων ή παροχών στις οποίες θα μπορούσε να ενταχθεί ο ωφελούμενος).

• Δαπάνες στέγασης

Στις δαπάνες στέγασης που κρίνονται επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

1. Κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 200 ευρώ για ένα άτομο, έως 250 ευρώ για δύο ενήλικες και έως του ποσού των 300 ευρώ για οικογένεια και για διάστημα έως ενός έτους ή

2. Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας κυριότητας ή νομίμως παραχωρημένης του ωφελούμενου, έως του ποσού των 3.600 ευρώ

3. Δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας και σύνδεσης στο διαδίκτυο, έως του ποσού των 2.500 ευρώ

4. Δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών (περιλαμβανομένης σίτισης και καρτών μετακίνησης), έως του ποσού των 130€ για ένα άτομο και ως 250€ για οικογένεια, μηνιαίως

Εργασιακή Επανένταξη

Βασικός στόχος του πυλώνα της εργασιακής επανένταξης είναι η παροχή δράσεων πληροφόρησης και εργασιακής συμβουλευτικής και στην συνέχεια η προώθηση τους στην αγορά εργασίας ή η υποστήριξή τους, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο της αυτοαπασχόλησης ή εναλλακτικών μορφών απασχόλησης.

Ειδικότερα, επιχορηγούνται οι εξής ενέργειες:

Α. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, έχουν διάρκεια όχι μεγαλύτερη των 12 μηνών και διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Ως ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Β. Υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης. Προβλέπεται η δυνατότητα αυτοαπασχόλησης, ή δημιουργίας μικρής επιχειρηματικής μονάδας, ή εναλλακτικά, ενασχόλησης στη παροχή υπηρεσιών (π.χ. φροντίδα ηλικιωμένων).

Ως ποσό χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη ενέργεια ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα μέχρι 12 μήνες, το οποίο θα παρέχεται με τη διαδικασία του εργόσημου και στην περίπτωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η επιδότηση ενοικίου επαγγελματικού χώρου και η αγορά του βασικού εξοπλισμού, συνολικά μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.

Γ. Απασχόληση στον αγροτικό τομέα. Αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης σε όσους/όσες επιθυμούν να μετακινηθούν από τα αστικά κέντρα και να δραστηριοποιηθούν στον εν λόγω χώρο. Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται η επιδότηση ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών, η οποία δύναται να παρέχεται με τη διαδικασία του εργόσημου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης αγροτικού τεμαχίου και αγοράς βασικού εξοπλισμού, συνολικά μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.

Εναλλακτικά, μπορεί να προβλεφθεί Voucher κατάρτισης

Σκοπός της ενέργειας είναι η επίτευξη της δομημένης πορείας εισόδου των αστέγων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Το συνολικό κόστος της δράσης δεν θα υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ ανά ωφελούμενο.

Αντικείμενο της ενέργειας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

-Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες

-Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας μέχρι 2000 ωρών, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τους 12 μήνες. Η Πρακτική άσκηση θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης.

-Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης.

-Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

-Ως Αρχή Διαχείρισης του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη » ορίζεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
Πηγή Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΨΑΧΝΟΥΝ... ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΜΠΟΝΓΚ!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΨΑΧΝΟΥΝ... ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΜΠΟΝΓΚ!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ