2019-09-10 22:00:43
Φωτογραφία για Νέες μελέτες για το IQOS. Τι δείχνουν τα αποτελέσματα;
Μείωση του κινδύνου εμφάνισης κάποιου νοσήματος με τη μετάβαση από το κανονικό τσιγάρο στο IQOS δείχνει νέα έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα 5 από τους 8 βιοδείκτες στους οποίους επικεντρώθηκε η έρευνα δείχνουν ότι οι καπνιστές οι οποίοι μεταβαίνουν από το συμβατικό τσιγάρο στο IQOS έχουν λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από κάποια ασθένεια.

Αναλυτικότερα, η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, αξιολογεί αν λαμβάνουν χώρα ευνοϊκές μεταβολές σε οκτώ κύρια καταληκτικά σημεία κινδύνου, ενδεικτικά των βιολογικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων, όταν καπνιστές των παραδοσιακών τσιγάρων μεταβαίνουν στο θερμαινόμενο μη καιόμενο καπνικό προϊόν (IQOS).

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη πολυκεντρική μελέτη έξι μηνών, σε παράλληλες ομάδες, σε δύο σκέλη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ σε ενήλικες που αντικατέστησαν το κάπνισμα τσιγάρου με τη χρήση IQOS, σε σύγκριση με ενήλικες που συνέχισαν το κάπνισμα.


Η μελέτη παρακολούθησε 984 άτομα που τυχαιοποιήθηκαν είτε στη συνέχιση του καπνίσματος τσιγάρου (n=488), είτε στην αντικατάστασή του με IQOS (n=496) για έξι μήνες.

Κατόπιν αξιολογήθηκε ένα σύνολο οκτώ κύριων και πολλαπλών δευτερευόντων κλινικών καταληκτικών σημείων κινδύνου (HDL-C, WBC, FEV1%pred, COHb, Total NNAL, sICAM-1, 11-DTXB2, 8-epi-PGF2α), τα οποία επιλέχθηκαν λόγω της σύνδεσής τους με παθήσεις σχετιζόμενες με το κάπνισμα, οι οποίες επηρεάζονται αρνητικά από το κάπνισμα, καθώς και τη βελτίωσή τους εντός 6-12 μηνών από τη διακοπή του καπνίσματος.

Τα αποτελέσματα ήταν αποσαφηνιστικά: Τα οκτώ κύρια καταληκτικά σημεία κινδύνου μεταβλήθηκαν θετικά στην ομάδα που χρησιμοποιούσε το IQOS, με στατιστικά σημαντικές διαφορές σε πέντε από τα οκτώ καταληκτικά σημεία (HDL-C, WBC, FEV1%pred, COHb, Total NNAL) σε σύγκριση με την ομάδα που συνέχισε το κάπνισμα.

Παρατηρήθηκαν επίσης ευνοϊκές μεταβολές στα δευτερεύοντα κλινικά καταληκτικά σημεία κινδύνου, παρότι υπήρχε ένα ποσοστό των χρηστών του IQOS στη μελέτη (σχεδόν το ένα τρίτο) που χρησιμοποιούσαν παράλληλα συμβατικό τσιγάρο.

Το σχετικό διάγραμμα των αποτελεσμάτων:

Με βάση λοιπόν τις παραπάνω ενδείξεις, η βελτίωση της βιολογικής απόκρισης σε 5 από τους 8 βιοδείκτες υποστηρίζει την ερευνητική υπόθεση πιθανής μείωσης του κινδύνου νόσησης για τους καπνιστές που μεταβαίνουν στο θερμαινόμενο μη καιόμενο καπνικό προϊόν (IQOS) αντί της συνέχισης του τσιγάρου.

Επίσης, μία δεύτερη έρευνα, αυτή τη φορά της American Cancer Society, που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει μείωση των πωλήσεων τσιγάρων στην ιαπωνική αγορά μετά την κυκλοφορία του IQOS.

Η κλινική μελέτη αξιολόγησε τη βιολογική απόκριση ατόμων που αντικατέστησαν το τσιγάρο με το IQOS για έξι μήνες σε σύγκριση με άτομα που συνέχισαν κανονικά το κάπνισμα.

Η μεθοδολογία  που ακολούθησε η ομάδα για να συλλέξει πληροφορίες ήταν να χρησιμοποιήσει και να συγκρίνει τα μηνιαία στοιχεία διανομεών από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2018. Ύστερα ανέλυσαν το κατά πόσο οι διαφορετικές ημερομηνίες κυκλοφορίας του IQOS στις 11 από τις 12 γεωγραφικές περιφέρειες της Ιαπωνίας, που αξιολογήθηκαν και καλύπτουν το 99% του πληθυσμού, επηρέασαν τις πωλήσεις των τσιγάρων στις περιοχές αυτές. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε μια σειρά μοντέλων για να αξιολογηθεί το αν και άλλοι παράγοντες πλην της εισόδου του IQOS στην αγορά, μπορούν να εξηγήσουν τις παρατηρούμενες τάσεις στις πωλήσεις των τσιγάρων.

Τα αποτελέσματα ήταν ενδεικτικά της κατάστασης. Οι πωλήσεις των τσιγάρων μειώθηκαν αισθητά και στις 11 περιφέρειες με την κυκλοφορία IQOS. Μάλιστα, όπως αποδεικνύεται στην έρευνα, η πτώση των πωλήσεων των τσιγάρων προηγήθηκε στις περιοχές όπου το προϊόν αυτό κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο 2015 συγκριτικά με αυτές που προωθήθηκε τον Απρίλιο 2016.

Τέλος, η είσοδος του IQOS συσχετίζεται με το χρονικό σημείο της πτώσης των πωλήσεων των συμβατικών τσιγάρων καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο γεγονός, όπως π.χ. κάποια κυβερνητική παρέμβαση γύρω από το θέμα του καπνίσματος.

Τα στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στα παρακάτω διαγράμματα:

Το συμπέρασμα που βγήκε ήταν ότι η εισαγωγή του IQOS στην ιαπωνική αγορά φαίνεται να επιδρά στη μείωση των πωλήσεων τσιγάρων στη χώρα. Ωστόσο, αυτή η επίδραση στην υγεία του πληθυσμού της Ιαπωνίας δεν μπορεί να αξιολογηθεί πλήρως αν δεν αποσαφηνιστούν σημαντικά σημεία, όπως οι επιπτώσεις του IQOS στην υγεία και το ακριβές σχήμα παράλληλης χρήσης τσιγάρου.
mononews.gr
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ