2021-01-15 23:06:09
Φωτογραφία για Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 15.1.2021 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΥΣ. Ὄχι “Θείῳ Δικαίῳ” Ἰατρικὰς Ἐντολάς, ἀλλά “Λάβαρον” Ἐλέγχου! Οἱ Ἐπίσκοποι... Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου.

➢ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΜΙΑ, ΑΛΛΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ. Ἡ ἐπιβολή τῆς μειοψηφίας, ἐπί τῆς πλειοψηφίας. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός: «Κανεὶς δὲν ἐξουσιάζει τὴν πίστιν μας...». «Οὔτε βασιλεύς, οὔτε ἀρχιερεύς, οὔτε ψευδοσύνοδος».

➢ Ἡ λατρεία τοῦ κράτους τοῦ φόβου καὶ τὸ ἀντίδοτον. Ὁ κόσμος τοῦ φόβου καὶ ὁ φόβος τοῦ κόσμου. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος.

➢ Ὁ κορωνοϊὸς εἶναι πολιτικὸν ἐργαλεῖον; Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης,  Ph.D. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Παγκόσμιος Σύμβουλος Ποιότητος.

➢ Εὐχὴ εἰς ἀσθενοῦντα καὶ εὑρισκόμενον ἐν μονάδι ἐντατικῆς θεραπείας. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄.

➢ Ποῖος θὰ ἀκούση τὴν ἀγωνίαν τῶν παιδιῶν μας; Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος.


➢ Ἕτοιμος δι’ ὅλα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.

➢ Ψευδεῖς εἰδήσεις κατέκλυσαν τὰ ΜΜΕ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πίστεώς μας!

➢ Ὁ βέβηλος στόχος τῶν «πριγκίπων τοῦ Βασιλικοῦ Μυστικοῦ» τῆς «Ἱερᾶς Αὐτοκρατορίας». «Οἰκοδομοῦμεν τὴν μέλλουσαν Μητρόπολιν τῆς Ἀνθρωπότητος;». Εἶναι: «Ἡ παγκόσμιος θρησκεία τοῦ Μέλλοντος» ➢ Ἀνῄρεσαν τώρα τὰ περὶ Ἀποστολικῆς διαδοχῆς εἰς καθῃρημένους σχισματικούς. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Προβληματίζει καὶ διχάζει ἡ στροφὴ τῆς Πολιτείας «εἰς τὰ ὀπίσω»! Ἀπὸ τὸ   ΔΣ τῆς ΠΕΘ.

➢ Ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας νὰ ὑποστηρίξη τὴν «Κοινωνίαν». Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας.

➢ Ὄχι νέα δομὴ μεταναστῶν εἰς Θράκην.

➢ «Τὰ περισσότερα ἐμβόλια Covid–19 κάνουν χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα».

➢ Προβολὴ καὶ ματαιότης. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

➢ Ἡ Μαρία καὶ αἱ πολεμικαὶ τέχναι. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

➢ Σεβ. Νιγηρίας: «Θρησκευτικὰ ἀναλφάβητοι ὅσοι ὑποστηρίζουν τὸ ἀπρόσβλητον τοῦ ἰοῦ κατὰ τὴν Θείαν Εὐχαριστίαν».

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ