2012-03-23 08:06:07
Φωτογραφία για Να αναγνωριστούν τίτλοι σπουδών από άλλα κράτη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να αναγνωρίσει τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη και να θέσει τέλος στις διακρίσεις κατά των κατόχων μεταπτυχιακών διπλωμάτων που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το επιχείρημα ότι ορισμένα μη ελληνικά πανεπιστήμια δεν προσφέρουν προπτυχιακές σπουδές, οι ελληνικοί κανόνες αρνούνται να αναγνωρίσουν κάποια μεταπτυχιακά διπλώματα που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη ως ισότιμα με αυτά που προέρχονται από ελληνικά πανεπιστήμια.

Αντιθέτως, οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν μεταπτυχιακά διπλώματα που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήμια με έδρα την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό αποτελεί έμμεση διάκριση στην ελληνική αγορά εργασίας εις βάρος των πολιτών της ΕΕ που κατέχουν τέτοιου είδους διπλώματα τα οποία εκδόθηκαν από άλλα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η λανθασμένη αξιολόγηση ή η άρνηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού διπλώματος που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, έχει ως συνέπεια τη διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση και ιδίως τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών οφελών όπως η προαγωγή, όπως απαιτείται από το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και, κατ’αναλογία, από την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση C-586/08
. Συνεπώς, η προϋπόθεση αυτή παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης βάσει των διαδικασιών επί παραβάσει της ΕΕ. Η Ελλάδα καλείται πλέον να απαντήσει εντός διμήνου. Αν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.
newscode.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ