2012-12-07 22:51:09
Φωτογραφία για Συγκριτικός πίνακας για αμοιβές και οδοιπορικά στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού τα έτη 2012 και 2013
Η ΕΣΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ σύγκρινε την κατανομή  Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Οικονομικού Έτους  2012 και 2013, όπως αυτή αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Παρακάτω σε πίνακα φαίνεται  τα ποσά που προβλέφθηκαν ενδεικτικά για 5 βασικές ομάδες (μισθοί πολιτικού και στρατιωτικού... προσωπικού, πρόσθετες παροχές, μετακινήσεις) . Επιπλέον για την ομάδα 0700 προχωρήσαμε και σε επιμέρους ανάλυση 2 κωδικών αυτής της ομάδας, δηλαδή του ΚΑΕ 0711 που μέσα σε αυτών τον ΚΑΕ καλύπτονται και τα πάγια οδοιπορικά, αλλά και του ΚΑΕ 0712 που αφορά ποσά για μεταθέσεις. 

Διαπιστώσεις: 

Οι αμοιβές του πολιτικού προσωπικού (ομάδα 0200) εμφανίζουν για το 2013 αύξηση σε ποσοστό 1,41%.Οι αμοιβές του στρατιωτικού προσωπικού (ομάδα 0400) εμφανίζουν για το 2013 μείωση σε ποσοστό 14,24%.Η πληρωμή των μετακινήσεων γενικά (ομάδα 0700) εμφανίζει για το 2013 μείωση σε ποσοστό 71,08%.Η πληρωμή των μετακινήσεων του ΚΑΕ  0711 (ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ) εμφανίζει για το 2013 μείωση σε ποσοστό 78,32%.Η πληρωμή των μεταθέσεων ΚΑΕ 0712 εμφανίζει για το 2013 αύξηση σε ποσοστό 46,44%
. ***Όμως εδώ το καλοκαίρι του 2012 έγινε μεταφορά πιστώσεων από άλλους ΚΑΕ περίπου 4 εκατ για να καλυφθούν οι μεταθέσεις 2012.Το γενικό σύνολο αφορά όλους τους ΚΑΕ του προϋπολογισμού  ακόμη και αυτούς που δεν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

KATANOMH ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΥΠΕΘΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ 2013

KAE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

2012

2013

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ο000

Πληρωμές για υπηρεσίες

   2.612.627,00 €

   2.130.315,00 €

- 482.312,00 €

-18,46%

Ο200

Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ)

       183.766,00 €

       186.350,00 €

        2.584,00 €

1,41%

Ο300

Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών

           7.964,00 €

           7.187,00 €

-          777,00 €

-9,76%

Ο400

Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων

 ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. &Αγροφυλακής

   1.947.970,00 €

   1.670.635,00 €

- 277.335,00 €

-14,24%

Ο500

Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές

         63.190,00 €

         42.876,00 €

-    20.314,00 €

-32,15%

Ο700

Πληρωμές για μετακινήσεις

       217.078,00 €

         62.780,00 €

- 154.298,00 €

-71,08%

Ο711

Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού τακτικοί -

       188.015,00 €

         40.755,00 €

- 147.260,00 €

-78,32%

Ο712

Έξοδα μετάθεσης***

         10.766,00 €

         15.766,00 €

        5.000,00 €

46,44%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ OΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΕ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

   4.115.000,00 €

   3.360.583,00 €

- 754.417,00 €
-18,33%
kranos
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ