2013-01-11 18:23:02
Φωτογραφία για Με δημόσιο απολογισμό και προτάσεις για αυτονομία του ΕΦΕΤ ολοκληρώνει την πορεία του στον φορέα ο Γιάννης Μίχας
Με αύξηση του ρυθμού των ελέγχων και κατακόρυφη άνοδο κατά 72% των εισπραχθέντων προστίμων, με την έναρξη λειτουργίαςδύο εργαστηρίων του ΕΦΕΤ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την εκπόνηση διατροφικών ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων εφαρμογών, τη θέση σε λειτουργία νέας γραμμής επικοινωνίας για τους πολίτες - καταναλωτές και πλειάδα παρεμβάσεων που είχαν ως αποτέλεσμα την εδραίωση του ΕΦΕΤ ως βασικού πυλώνα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διαμόρφωση διατροφικής πολιτικής στην Ελλάδα, ολοκληρώνει την πορεία του στην προεδρία του ΕΦΕΤ ο Γιάννης Μίχας.

Ο κ. Μίχας που επελέγη στο τέλος του καλοκαιριού του 2011, από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και με διευρυμένη πλειοψηφία από τη Βουλή ως Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, κοινοποίησε στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την αμετάκλητη απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο επιστολές από 22 Ιουνίου 2012 παραίτησης οι οποίες δεν είχαν γίνει αποδεκτές.


«Επιθυμώ να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους του εργαζομένους στον ΕΦΕΤ, το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό του προσωπικό σε ολόκληρη την Ελλάδα, που στο διάστημα της θητείας μου εργάστηκε με επιμονή και αφοσίωση για να πετύχει ο ΕΦΕΤ τους στόχους του. Από την πρώτη κιόλας μέρα της επιλογής μου με διευρυμένη πλειοψηφία από τη Βουλή των Ελλήνων, είχα επισημάνει την ανάγκη να αλλάξουν πολλά, τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο των ελέγχων στην Ελλάδα, όσο και στον ρόλο του ΕΦΕΤ ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο χρήσιμοι στους πολίτες, αλλά και στο επιχειρείν στον κλάδο των τροφίμων που είναι ιδιαίτερα παραγωγικός με δυναμική εξωστρέφεια και προσφέρει πολλά στην εθνική οικονομία. Το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό, ασκώντας διοίκηση με διαφάνεια, ισονομία, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς. Μέσα σε ενάμισι χρόνο έγιναν σημαντικά βήματα προς τα εμπρός που διεύρυναν το φάσμα των δυνατοτήτων του φορέα, καταξίωσαν τον ρόλο του, διευκόλυναν την αποστολή του, άνοιξαν νέους ορίζοντες για τη λειτουργία του. Ο δρόμος για τον επόμενο είναι πλέον ευκολότερος. Και επειδή ο ΕΦΕΤ, όπως και κάθε δημόσιος οργανισμός οφείλει και πρέπει να ασκεί τις αρμοδιότητές του πέρα και έξω από κόμματα και μηχανισμούς, πρότασή μου προς την κυβέρνηση είναι ο ΕΦΕΤ να αποκτήσει αυτονομία και η επιλογή του Προέδρου να γίνεται από τη Βουλή των Ελλήνων με διευρυμένη πλειοψηφία και πενταετή θητεία» επεσήμανε σε δηλώσεις του ο κ. Μίχας.

Ακολουθούν απολογιστικά στοιχεία δράσης του ΕΦΕΤ κατά το διάστημα της προεδρίας του κ. Γιάννη Μίχα.

ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Κατά τα έτη 2011-2012 πραγματοποιήθηκαν 18.967 έλεγχοι σε όλο το φάσμα εμπορίας και διακίνησης τροφίμων και διαπιστώθηκαν 3.461 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία σε περίπου 1.179 επιχειρήσεις με συνακόλουθες ενέργειες για επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Οι έλεγχοι του έτους 2011 ήταν μάλιστα αυξημένοι έναντι του 2010 κατά 38 %. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων οι ελεγκτές του ΕΦΕΤ προχώρησαν σε 281 πράξεις κατασχέσεων που αφορούσαν περίπου 5.227 τόνους ακατάλληλων για κατανάλωση προϊόντων. Το διαχρονικό ποσοστό των μη συμμορφούμενων εγκαταστάσεων κατά την τελευταία 4ετία παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα.

Τα ποσοστά μη συμμόρφωσηςγια τις επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων καταγράφονται ως εξής: Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 33 %, Λιανικό Εμπόριο 23 %, Παρασκευαστές λιανικής με 22 %, Παρασκευαστές / Συσκευαστές 17 %, Αποθήκευση & μεταφορά τροφίμων  5 %.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Τα έτη 2011 και 2012, επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 7.000.000€ σε 1.100 περίπου επιχειρήσεις. Εντός του 2011, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ψηφίστηκε διάταξη με την οποία για το παραδεκτό της προσφυγής κατά της επιβολής προστίμου, προκαταβάλλεται υποχρεωτικά το 80% του επιβαλλόμενου προστίμου. Με αυτόν τον τρόπο επιλύθηκε ένα διαχρονικό πρόβλημα που με δεδομένη τη χρονοβόρα δικαστική διαδικασία σχετίζεται με την ατιμωρησία όσων παραβατούν συστηματικά. Το 2012 εισπράχθηκαν πρόστιμα ύψους άνω των 3.100.000€, όταν κατά το 2011 οι αντίστοιχες εισπράξεις αντιστοιχούσαν στις 1.800.000€ (άνοδος 72%).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – Ο ΕΦΕΤ ΑΠΟΚΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Πραγματοποιήθηκαν 24 Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, που αφορούσαν μεταξύ άλλων την ανίχνευση Salmonella spp, τον έλεγχο παρουσίας φυτοφαρμάκων σε μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, την παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων κλπ. Στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν παραβάσεις ακολουθήθηκε η διαδικασία της ανάκλησης των προϊόντων από την αγορά. Περισσότεροι από 300 έλεγχοι έγιναν στην περιοχή της Βοιωτίας, όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας για την ύπαρξη βαρέων μετάλλων σε λαχανικά. Όλα τα δείγματα βρέθηκαν συμμορφούμενα με την κείμενη νομοθεσία.

Το 2012 αποτελεί τη χρονιά ορόσημο για τους εργαστηριακούς ελέγχους του ΕΦΕΤ, δεδομένου ότι τέθηκαν σε λειτουργία δύο εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στα εργαστήρια αυτά θα πραγματοποιηθούν οι περισσότερες από τις αναλύσεις που έως σήμερα αποστέλλονται σε άλλα εργαστήρια, μειώνοντας τα κόστη τους αλλά και τον χρόνο ανταπόκρισης.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Στο πλαίσιο των προσπαθειών αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΕΦΕΤ και της καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών, συστάθηκε Κέντρο Ενημέρωσης και Λήψης Καταγγελιών, μέσω του πενταψήφιου πανελλαδικού αριθμού 11717. Με τη λειτουργία του Κέντρου της Γραμμής 11717, οι καταναλωτές καλούν από κάθε μέρος της ελληνικής επικράτειας υποβάλλοντας καταγγελίες ή ζητώντας ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας τροφίμων. Κατά το 2012 υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν περισσότερες από 1450 καταγγελίες.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα δημόσιας υπηρεσίας όπου η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της πληροφορικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των επιμέρους τομέων δραστηριοτήτων του. Η χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών σε πληθώρα εφαρμογών έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ίδιου του φορέα και ταυτόχρονα στην παροχή πληρέστερων και αρτιότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Εγκαταστάθηκε στον ΕΦΕΤ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι ελεγκτές του σε όλη τη χώρα. Με το εργαλείο αυτό τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ελέγχων και δίνεται η δυνατότητα στη διοίκηση να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση της αφοράς τροφίμων, αλλά και την πραγματοποίηση «ποιοτικότερων» και πιο στοχευμένων ελέγχων.Υλοποιείται η χρηματοδοτούμενη από την EFSA (European Food Safety Authority) δράση, αναφορικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ηλεκτρονική Διαβίβαση Δεδομένων Χημικών Κινδύνων». Συντονισμός σε συνεργασία με την EFSA και την αρμόδια αυστριακή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (AGES).Αναπτύχθηκαν εφαρμογές που αφορούν την ηλεκτρονική διαχείριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί ή εποπτεύει ο ΕΦΕΤ.Αναπτύχθηκαν εφαρμογές για τον προγραμματισμό των ελέγχων του ΕΦΕΤΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ 

Αναγνώριση των προσπαθειών του ΕΦΕΤ υπήρξε η επιλογή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στο πρώτο κύμα του πιλοτικού προγράμματος λειτουργίας του iRASFF, στο οποίο επελέγησαν μόλις έξι χώρες.

Επιπλέον σύμφωνα με την ΚΥΑ 77/2011, αποτελεί σημείο επαφής για το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) για την Ελλάδα. Από την αρχή του 2012 μέχρι σήμερα, διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά τις αναφορές που λάβαμε στα πλαίσια του Συστήματος Άμεσης Αντιμετώπισης Κινδύνων. Μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης έχουν διακινηθεί και διερευνηθεί 336 κοινοποιήσεις.

Παράλληλα ο ΕΦΕΤ συμμετείχε στην υλοποίηση δράσεων σε 10 χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Με την πολιτική συμμετοχής του ΕΦΕΤ σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα ενισχύθηκε ο ρόλος του ΕΦΕΤ ως ισότιμος κοινοτικός εταίρος, προωθήθηκε η έρευνα σε τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του φορέα και αξιοποιούνται κοινοτικά χρήματα για έργα που αποδίδουν προστιθέμενη αξία σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άλλες δραστηριότητες που αναδεικνύουν τον πολύπλευρο ρόλο του ΕΦΕΤ στην διακίνηση και εμπορία των τροφίμων αποτελούν μεταξύ άλλων, στο πεδίο της έρευνας:

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας για τις γνώσεις, τη στάση και τη συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στο αλάτι. Σε συνέχεια της έρευνας αναπτύχθηκε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους για τον σχεδιασμό μεθοδολογίας προσδιορισμό του αλατιού στο ψωμί και με τη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τις δυσμενείς επιπτώσεις της υπερβολικής κατανάλωσης αλατιού.Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε η έρευνα σχετικά με την κατανάλωση ενεργειακών ποτών από μαθητές σχολείων. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με τα ενεργειακά ποτά και η αξιολόγηση τυχόν ταυτόχρονης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών με στόχο τον καθορισμό δράσεων σχετικά με την ενημέρωση ή/και νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τα ενεργειακά ποτά.Διατροφή χωρίς γλουτένη. Αναπτύχθηκε διάλογος με το Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, την Πανεπιστημιακή κοινότητα, τους κλαδικούς φορείς με θέμα την κοιλιοκάκη. Πρωταρχικός στόχος είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση και τη συχνότητα εμφάνισης της κοιλιοκάκης στην Ελλάδα, ενδεχόμενες εθελοντικές δράσεις καθώς καθορισμός μιας από κοινού προσέγγισης για περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.Αναπτύχθηκαν δράσεις και συντάχθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τις διατροφικές συστάσεις, τα επιτρεπόμενα τρόφιμα που πρέπει να πωλούνται στα σχολικά κυλικεία καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σωστό χειρισμό των τροφίμων.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το 2011-2012 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση 64 εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εξειδικευμένους τομείς στην διαδικασία του επίσημου ελέγχου στο χώρο των τροφίμων και τα έχουν παρακολουθήσει περίπου 700 καταρτιζόμενοι (Επιθεωρητές του ΕΦΕΤ και γενικά του ελεγκτικού μηχανισμού της χώρας).

Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί 36 εκπαιδευτικά προγράμματα σε χειριστές τροφίμων των επιχειρήσεων τροφίμων, ενώ περισσότεροι από 600 καταρτιζόμενοι έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό επάρκειας χειριστών τροφίμων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Τέλος από τον Αύγουστο 2011 έως σήμερα, ο ΕΦΕΤ προώθησε σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα συμβάλλουν στη αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς τροφίμων. Σε αυτές τις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Η αναμόρφωση των μέτρων μη συμμόρφωσης και του κυρωτικού συστήματος.Η αναμόρφωση του συστήματος ελέγχων και η βελτίωση του συστήματος επίσημου ελέγχου της χώρας μέσα από την άρση των επικαλύψεων και την σαφή οριοθέτηση αρμοδιοτήτων των αρχών.Η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου ενίσχυσης της συνεργασίας, συντονισμού και εποπτείας με τις υπηρεσίες των αιρετών περιφερειών της χώρας.Η ρύθμιση για την επιβολή πρόσθετων τελών κατά τον επίσημο έλεγχοΗ έκδοση εθνικών μέτρων σχετικά με την παραγωγή - εμπορία παραδοσιακών προϊόντων και μέτρων για τη διάθεση οικιακά παρασκευασμένων τροφίμων.Η αναθεώρηση άρθρων του Κώδικα Τροφίμων κ ΠοτώνΗ αναμόρφωση αγορανομικών διατάξεων.Η αναμόρφωση υγειονομικών διατάξεωνΗ διαμόρφωση πολίτικης αξιολόγησης και διαχείρισης καταγγελιώνΗ ανταπόκριση επί αιτημάτων πολιτών σχετικά με ζητήματα νομοθεσίας. www.markos.tv
Tromaktiko
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ