2013-07-22 10:30:08
Φωτογραφία για Η ελληνική αγορά διψάει για ρευστό 20 δισ. ευρώ...!!!
Η μελέτη της Oliver Wyman που παρουσιάζει η «Κ» για τη δημιουργία του Επενδυτικού ΤαμείουΤης Δημητρας Μανιφαβα

Χρηματοδοτικό κενό ύψους 20 δισ. ευρώ διαπιστώνει η μελέτη σκοπιμότητας του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, κενό το οποίο αποδίδεται όχι μόνο στην οικονομική κρίση,

αλλά και σε διαρθρωτικά εμπόδια του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως η υπερσυγκέντρωση και το υψηλό κόστος χρήματος. Σύμφωνα με τη μελέτη, μια πρόσθετη χρηματοδότηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων κατά πέντε έως έξι δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση του ΑΕΠ κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Η απόρρητη μελέτη, που παρουσιάζει σήμερα η «Κ», πραγματοποιήθηκε από τον συμβουλευτικό οίκο Oliver Wyman με χρηματοδότηση από το Ιδρυμα Ωνάση.

Αν και η σύσταση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (IfG) δεν επαρκεί φυσικά από μόνη της για να καλύψει αυτό το χρηματοδοτικό κενό, μπορεί να δώσει ικανοποιητικές λύσεις και να προκαλέσει και άλλες, λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά
. Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του ΙfG είναι ότι δεν πρόκειται για μια ακόμη τράπεζα, αλλά για ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, το μεγάλο έλλειμμα εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει η Ελλάδα και έχει ως συνέπεια την άμεση και σχεδόν απόλυτη εξάρτηση των επιχειρήσεων από τις τράπεζες. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον συνολικό δανεισμό των επιχειρήσεων έτσι, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί έως τον Οκτώβριο του 2012, συνολικού ύψους περίπου 110-115 δισ. ευρώ, τα 104 δισ. ευρώ είχαν χορηγηθεί από τράπεζες και δη τις συστημικές, αποδεικνύοντας ότι είναι ελάχιστη η συμβολή του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως για παράδειγμα των εταιρειών leasing και factoring (πρακτόρευση απαιτήσεων) ή διαφόρων ειδών fund (κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών, venture capital κ.ά.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης των χρεών των επιχειρήσεων προς τα ίδια κεφάλαιά τους είναι 1,1, υψηλότερος του μέσου όρου της Ελλάδας για την περίοδο 2003-2012 (0,9), ενώ την ίδια περίοδο ο μέσος όρος στην Ε.Ε.-15 είναι 0,5. Επιπλέον, ο δείκτης χρέους προς τις πωλήσεις διαμορφώνεται σε 33%, έναντι 29% μέσου όρου 9ετίας και 26% μέσου όρου Ε.Ε.-15.

Αλλη μια παράμετρος που έχει λάβει υπόψη της η Oliver Wyman είναι το κόστος χρήματος στην Ελλάδα, το οποίο θεωρεί υψηλό, αλλά αναμενόμενο λόγω του υψηλότερου ρίσκου που διατρέχουν οι τράπεζες εν μέσω κρίσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο επιτόκιο χορηγήσεων είναι 5,8%, η μελέτη θεωρεί ότι από τα 113 δισ. ευρώ δανεισμού των επιχειρήσεων, τα 107 δισ. ευρώ είναι βιώσιμο χρέος. Επομένως, απαιτείται μία απομόχλευση της τάξης του 5%. Με βάση διάφορα σενάρια, η βιωσιμότητα του χρέους απαιτεί επιτόκια κάτω από 5,5%.

Στα διαρθρωτικά εμπόδια που εντοπίζει μεταξύ άλλων η μελέτη περιλαμβάνονται το υψηλό λειτουργικό κόστος για τους πιστωτές, αλλά και η μειωμένη δυνατότητα διαφοροποίησης του ρίσκου ανά πελάτη, λόγω της μη επαρκούς πληροφόρησης για το προφίλ καθενός.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Oliver Wyman, οι τράπεζες και συνολικά η οικονομία βρίσκονται σε διαδικασία απομόχλευσης, η οποία στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει πάνω από το σύνηθες που υπολογίζεται σε επτά χρόνια. «Η πρωτογενής και δευτερογενής έρευνά μας δείχνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εργάζονται για να συντηρήσουν και να επανατοποθετήσουν τους λιγοστούς πόρους, αλλά αυτοί είναι περιορισμένοι και μειώνονται λόγω του φτωχού μακροοικονομικού περιβάλλοντος», επισημαίνεται στη μελέτη.

Πού θα εστιάσει το IfG

Το κενό αυτό που δημιουργείται λοιπόν θα επιχειρήσει να καλύψει το IfG το οποίο προβλέπεται να εστιάσει στα εξής: 1) θα εντοπίσει επενδυτικά πεδία που σήμερα υποχρηματοδοτούνται, 2) θα επικεντρωθεί σε επενδύσεις οι οποίες εμφανίζουν προοπτική για ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και αύξηση της απασχόλησης, 3) για να αποκτήσει προστιθέμενη αξία, το IfG θα παρέχει συγχρηματοδότηση, εξειδίκευση και τεχνογνωσία, αλλά ταυτόχρονα θα βελτιστοποιεί τους υφιστάμενους δημόσιους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

«Με δεδομένο ότι αναμένουμε ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα ακόμη εκτός των διεθνών κεφαλαιαγορών, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη δημοσίως χρηματοδοτούμενων οχημάτων, μέσω των οποίων ξένοι θεσμικοί επενδυτές θα μπορέσουν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά την ελληνική οικονομία», είναι η ετυμηγορία της Oliver Wyman.

Το 2014 θα λειτουργήσει το Επενδυτικό Ταμείο

Αρχές του 2014 αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (IfG), καθώς υπολείπονται ακόμη αρκετές εκκρεμότητες, κυρίως διαδικαστικού χαρακτήρα. Το αρκετά θολό, πάντως, ζήτημα μέχρι τώρα, αυτό της χρηματοδότησης του IfG φαίνεται ότι ξεκαθαρίζει, μετά και την επισημοποίηση της συνεργασίας και της στήριξης από τη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW. Η τελευταία, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπεγράφη την Πέμπτη στην Αθήνα, παρουσία του Γερμανού υπουργού Οικονομικών κ. Β. Σόιμπλε, θα επενδύσει στο ταμείο 100 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το αρχικό κεφάλαιο του IfG έχει καθοριστεί στα 500 εκατ. ευρώ και πέραν της συμμετοχής της KfW, 200 εκατ. ευρώ θα δοθούν από το ΕΣΠΑ και 150 εκατ. ευρώ από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι κλάδοι που σύμφωνα με τη μελέτη της Οliver Wyman θα χρηματοδοτηθούν είναι περιφερειακά έργα υποδομής, μεγάλες και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αν και εξετάστηκαν διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης, συνίστανται για το IfG οι ακόλουθοι: συνεπένδυση ανά επιχειρηματικό σχέδιο σε συγκεκριμένους τομείς και επίσης ενθάρρυνση χρηματοδότησης από εγχώριους και ξένους επενδυτές, όχι του τραπεζικού κλάδου. Από την άλλη, οι συγγραφείς της μελέτης συστήνουν να μη γίνει η χρηματοδότηση μέσω των κλασικών καναλιών των τραπεζών, όπως ο δανεισμός και η παροχή εγγυήσεων για τραπεζικά δάνεια.

Το Ταμείο θα λειτουργεί με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) με βάση το δίκαιο του Λουξεμβούργου.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην «Καθημερινή της Κυριακής» 
communenews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ