2016-12-13 09:29:15
Φωτογραφία για Εισήγηση “βόμβα” του Αρείου Πάγου για τους συμβασιούχους
Αρνητική είναι η EΙΣΗΓΗΣΗ του αεροπαγίτη Ιωσήφ Τσαλαγανίδη προς την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που αποκαλύπτει η... aftodioikisi.gr, σχετικα με την υπόθεση συμβασιούχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεκδικούν τις οφειλόμενες διαφορές αποδοχών σε σχέση με τους αορίστου χρόνου συναδέλφους τους. Σύμφωνα με την εισήγηση η οποία είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με την πρόφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ, απόφαση υπ’αριθ. C-596/14 της 14ης Σεπτ. 2016) η οποία για πρώτη φορά εξομοιώνει τις συμβάσεις εργασίας κάθε είδους (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, συμβάσεις εργασιακής εμπειρίας, συμβάσεις ΕΣΠΑ, συμβάσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης, συμβάσεις αναπλήρωσης-αντικατάστασης συναδέλφου κ.α.) ως προς όλους τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης (μισθό, επιδόματα, τριετίες, προειδοποίηση, αποζημίωση απόλυσης) με τις συμβάσεις αορίστου χρόνου, “οι ενάγοντες, που προσλήφθηκαν ως ευκαιριακό προσωπικό και εργάστηκαν κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα ως φύλακες των εγκαταστάσεων της εναγομένης στη Θεσσαλονίκη, δεν παρείχαν την ίδια εργασία με τους μόνιμους υπαλλήλους αυτής, κάτω από τους ίδιους όρους και συνθήκες”.


Παράλληλα στην εισήγηση του ο Ανώτατος δικαστικός επικαλούμενος προηγούμενες αποφάσεις του Β2 Τμήματος του Αρείου Πάγου (παραπεμπτική και 866/2015) την οποία τις οποίες, όπως τονίζεις, “θεωρεί ορθότερες, από τις προαναφερόμενες διατάξεις (άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 και 1 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του ν. 3320/2005)”, υποστηρίσει ότι “προκύπτει ότι για τους απασχοληθέντες σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες αναγνωρίσθηκαν ως συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ως άνω π.δ. 164/2004 και καταταγέντες σε οργανικές θέσεις, ο χρόνος των συμβάσεων μίσθωσης έργου λογίζεται για όλες τις άλλες συνέπειες (επιδόματα εορτών, άδειας, χρόνου υπηρεσίας για κατάταξη στα οικεία μισθολογικά κλιμάκια κλπ), εκτός από τη λήψη των αποδοχών της θέσεως στην οποία εντάχθηκαν, ότι έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δικαιούνται δε αυτοί τις αποδοχές της θέσης στην οποία εντάχθηκαν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης κατάταξης και εφεξής (πρβλ. ΑΠ 1040/2011)…..Η αναγνώριση δικαιώματος να αμειφθούν αυτοί με όμοιο τρόπο και για το προγενέστερο της προσλήψεώς τους χρονικό διάστημα θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητη και αθέμιτη, υπό όλες τις προπαρατιθέμενες συνθήκες, επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου, που αφενός μεν θίγεται από την αρχική, χωρίς οποιοδήποτε εχέγγυο αμεροληψίας, επιλογή τους ως απασχολούμενων στο Δημόσιο κλπ, αφετέρου δε θα καλείτο να επωμισθεί επιπλέον δημόσιες δαπάνες, τις οποίες θα συνεπαγόταν η εξ υπαρχής μη σύννομη επιλογή τους, στην οποία συνέπραξαν και οι ίδιοι, αποφεύγοντας να υποστούν την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία διαγωνισμού ή επιλογής με αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου να προσληφθούν κανονικά με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου”.

EΙΣΗΓΗΣΗ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ