2012-05-19 10:17:07
Φωτογραφία για Συνεργασία Κύπρου Ελλάδας στον τομέα ενέργειας Συλικιώτης: Αξιοποίηση γηγενών υδρογονανθράκων, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ρυθμιστικής Ενέργειας Κύπρου και της Ρυθμιστικής Ενέργειας της Ελλάδας υπεγράφη την Παρασκευή, 18 του Μάη στην Λευκωσία από τους Προέδρους των δυο, Γιώργο Σιαμμά και Νίκο Βασιλάκο, αντίστοιχα, στην παρουσία και του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Νεοκλή Συλικιώτη.

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Εμπορίου διαβεβαίωσε ότι «η Κυβέρνηση είναι έτοιμη, σε συνεργασία με την ΡΑΕΚ, να ενθαρρύνει και να στηρίξει σοβαρές συνεργασίες μεταξύ κυπριακών και ελληνικών επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα και να υποβοηθήσει ξένες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές που συμβάλλουν στην πράσινη οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη».

Ο κ. Συλικιώτης είπε ότι τέτοιες υποδομές είναι «η περαιτέρω αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας και η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου».

Σημείωσε πως «είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι η πρωτοβουλία αυτή αναλήφθηκε και υλοποιήθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αποτελώντας άλλη μια απόδειξη του ειλικρινούς ενδιαφέροντος που υπάρχει από τις δύο χώρες για την περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας».


Ο κ. Συλικιώτης χαρακτήρισε «ιδιαίτερα σημαντική στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε, την λήψη ουσιαστικών αποφάσεων και μέτρων από τις δύο χώρες ώστε να μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα ο στόχος για την προώθηση έργων κοινού ενδιαφέροντος και των κοινών ή και των διασυνδεδεμένων ενεργειακών υποδομών».

Οπως είπε ο Υπουργός Εμπορίου, «αναφέρομαι πρωτίστως στην προσέλκυση επενδύσεων από χώρες εντός και εκτός της ΕΕ για την αξιοποίηση των γηγενών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας τόσο μεταξύ των δύο χωρών όσο και προς ή από την ΕΕ ή τρίτες χώρες, την περαιτέρω αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου».

Σημείωσε ότι «αυτή είναι σημαντική πρόνοια των δύο νέων Οδηγιών του 3ου Ενεργειακού Πακέτου της ΕΕ, στα κεφάλαια που αφορούν την ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και της αγοράς ηλεκτρισμού».

Ο Υπουργός Εμπορίου, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «η συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών και των αντίστοιχων Υπουργείων των δύο χωρών θα επιφέρει απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στις ενεργειακές επενδύσεις και τις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στις δύο χώρες και θα μπορέσουν να υλοποιηθούν συντομότερα τα μεγάλα έργα κοινού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με την ΕΕ, αλλά και τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα το Ισραήλ».

Συγκεκριμένα, είπε ο κ. Συλικιώτης, «το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με τη ρύθμιση που γίνεται με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τα έργα κοινού ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, αλλά και την μελέτη άλλων εναλλακτικών τρόπων συνεργασίας μας για τη διοχέτευση φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της λεκάνης της Λεβαντίνης προς την Ελλάδα και μετέπειτα προς τα δίκτυα φυσικού αερίου της Κεντρικής Ευρώπης».

Πρόσθεσε ότι «ήδη, μετά και την πρόσφατη ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ, η Κυβέρνηση μας έχει αποφασίσει να προχωρήσει με την κατασκευή τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο».

Σε αυτή την περίπτωση, είπε ο Υπουργός Εμπορίου, «είναι εφικτή η πιθανότητα μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Κύπρο στην Ρεβυθούσα».

Στον δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ είπε ότι «αδιαμφισβήτητα η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων και επαφών μεταξύ των δυο Αρχών Ενέργειας θα συντελέσει θετικά στα πλαίσια του ρόλου που καλούνται οι δύο Αρχές να διαδραματίσουν, λαμβάνοντας υπόψη τα ενεργειακά δρώμενα των χωρών και τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της ΕΕ για τις υποχρεώσεις των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην εφαρμογή των αποφάσεων της Ενωσης».

Ο κ. Σιαμμάς είπε ότι «η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, καθώς και η ανάληψη προγραμματισμένων και συντονισμένων δράσεων, αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν θέματα, απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, ασφάλειας εφοδιασμού και ένταξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρισμού και συνολικής αντιμετώπισης των ενεργειακών προκλήσεων σε ένα μικρό και απομονωμένο σύστημα».

Σημείωσε ότι «τo Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα θετικής συγκυρίας στα θέματα ενέργειας για την Κύπρο».

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ είπε ότι «το αποτέλεσμα της επιτυχούς γεώτρησης στο τεμάχιο 12 της Κυπριακής ΑΟΖ και η ανακάλυψη 7tcf φυσικού αερίου, αλλά και η εξαιρετική συμμετοχή εταιρειών στο δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ, δημιουργούν προοπτικές για θετικές εξελίξεις».

Ο κ. Σιαμμάς είπε ότι «οι εξελίξεις αυτές σίγουρα απαιτούν τη στενή και αρμονική συνεργασία της ΡΑΕ, Ελλάδας, με τη ΡΑΕΚ για τη σωστή οργάνωση του ρυθμιστικού πλαισίου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών για την αξιοποίηση των δώρων της φύσης».

Οπως είπε ο κ. Σιαμμάς, «τέτοιες υποδομές είναι η ανάπτυξη τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου και η αξιοποίηση της ελληνικής πύλης για τις μελλοντικές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και οι πιθανές, μελλοντικές διασυνδέσεις των

δικτύων ηλεκτρισμού ή φυσικού αερίου δεδομένου ότι τα έργα αυτά αποδειχτούν τεχνικά εφικτά και οικονομικά βιώσιμα».

Ταυτόχρονα, είπε ο κ. Σιαμμάς, «το μνημόνιο υπογράφεται και σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που επηρεάζει αρνητικά τις δυο χώρες».

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Ενέργειας Ελλάδας είπε ότι σήμερα επισφραγίζεται πλέον επίσημα με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας η ήδη υφιστάμενη και ουσιαστική συνεργασία των δυο εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, μια συνεργασία, που όπως είπε και ο Υπουργός Εμπορίου, έχει αφετηρία την διαπίστωση και την επίγνωση που έχουμε του σοβαρού ρόλου που οι δυο Αρχές καλούνται να διαδραματίσουν».

Ο κ. Βασιλάκος είπε ότι ο ρόλος αυτός αφορά «το πλαίσιο των αυξημένων απαιτήσεων της ίδιας της ΕΕ για την συμμετοχή των Αρχών αυτών στην εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΕ αλλά και των σημαντικών επιπτώσεων που έχει η παγκόσμια οικονομική κρίση τόσο στα ενεργειακά πράγματα όσο και στην εν γένει οικονομία των δυο χωρών».

Στον χαιρετισμό του ο κ. Βασιλάκος είπε ότι ρόλο έχουν να διαδραματίσουν «και στις πολύ θετικές εξελίξεις που σηματοδοτεί η εξεύρεση και δρομολόγηση της αξιοποίησης μεγάλων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας''.

Ο κ. Βασιλάκος είπε ότι «ως συγκροτημένος, στέρεα προγραμματισμένος και συστηματικός τρόπος με τον οποίο η Κύπρος διαχρονικά προσεγγίζει και υλοποιεί έργα και προγράμματα μακρού χρονικού ορίζοντα για την ολοκληρωμένη και αποδοτική αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών της πόρων προς όφελος του κυπριακού λαού και των μελλοντικών του γενεών σίγουρα αποτελεί παράδειγμα και για την Ελλάδα».

Αναφέρθηκε «σε καθυστερήσεις και παλινωδίες δεκαετιών, μετά από τις οποίες, φαίνεται να δρομολογούνται, ανάλογες διαδικασίες» και στην συνέχεια ανέλυσε τις πρόνοιες του Μνημονίου Συνεργασίας των δυο Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας.

Ο κ. Βασιλάκος είπε ότι η χρονική συγκυρία ανάληψης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, στενής και πολυσχιδούς συνεργασίας μεταξύ των δυο Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή καθώς συμπίπτει με τις συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλλουν σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο τόσο οι χώρες της περιοχής όσο και η ίδια η ΕΕ για την ανάπτυξη κρίσιμων εθνικών και διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών και διασυνδέσεων».

Σκοπός, όπως είπε καταλήγοντας ο κ. Βασιλάκος, είναι «η άρση της απομόνωσης κρατών – μελών και η ανάπτυξη εναλλακτικών οδών εφοδιασμού οι οποίες αφενός θα ενισχύσουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αφετέρου θα συμβάλουν στην επέκταση και την εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας».

Το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γεώργιος Τάσου, είπε ότι το πρώτο και κύριο μέλημα πρέπει να είναι η εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα που παρατηρείται με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος προς τους καταναλωτές γιατί τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, μεταξύ του 2009 και του 2012, παρουσιάστηκε μια τεράστια αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης του 40%.

Μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Τάσου είπε ότι εδώ και χρόνια η Πολιτεία παρακολουθεί αμέτοχη της συνέπειες που η αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού έχει επιφέρει στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και είναι αδιανόητο να διαθέτουμε κοιτάσματα φυσικού αερίου αλλά να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής, Ζαχαρίας Ζαχαρίου, είπε ότι για μάς στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, θεωρώντας την ΡΑΕΚ, ως συνεργάτη μας, «θέλουμε να στηρίξουμε αυτή της την προσπάθεια»

Ο κ. Ζαχαρίου είπε αναφερόμενος στις ηγεσίες των δυο Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας τους είπε ότι « στην σημερινή οικονομική κρίση που διέρχονται Ελλάδα και Κύπρος, μπορεί με τις κατάλληλες συνθήκες τα μελλοντικά χρόνια να βοηθήσουν να ανθίσει το λουλούδι της ευημερίας, της ελπίδας για τον ελληνισμό της Κύπρου» και τους Ελληνες στην Ελλάδα.

Στο μνημόνιο αναφέρεται ότι πολλαπλοί είναι οι σκοποί της υπογραφής του μνημονίου όπως είναι «η εδραίωση και ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας, με την ανάπτυξη ακόμη στενότερων σχέσεων και επαφών μεταξύ τους».

Σκοποί του Μνημονίου Συνεργασίας είναι επίσης ''η προαγωγή των δραστηριοτήτων στον τομέα της Ερευνας, Ανάπτυξης και Εφαρμογών σε θέματα Ενέργειας με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην εξόρυξη, υγροποίηση, αεριοποίηση, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου, καθώς και στην παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας».

Οι δυο Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας, δεσμεύονται με το Μνημόνιο Συνεργασίας για «αξιοποίηση των εμπειριών τους προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας των δύο κρατών και για συνεχής βελτίωση των αντίστοιχων θεσμικών πλαισίων που καθορίζουν τις αρμοδιότητες, δράσεις και λειτουργίες των δύο Αρχών».

Στους τομείς συνεργασίας μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, βάσει και του Μνημονίου Συνεργασίας, περιλαμβάνεται η «υποβολή ερευνητικών, τεχνολογικών και ρυθμιστικών προτάσεων σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα, για θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες των δύο Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας».

Περιλαμβάνεται επίσης, «ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα όπως ο Ανταγωνισμός στις Αγορές Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, ο Σχεδιασμός, η Βιωσιμότητα και η Αποδοτικότητα των Αγορών αυτών, καθώς και των συναφών επενδύσεων, η Επάρκεια, Ποιότητα, Αξιοπιστία και Ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η Πρόσβαση στις Διασυνδέσεις, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και άλλα».

Οι δυο Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, συνεργάζονται, βάσει του μνημονίου, «σε θέματα αγοράς, προμήθειας, ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων φυσικού αερίου, περιφερειακής συνεργασίας, διεθνών διασυνδέσεων, διασυνοριακών υποδομών και εμπορίου, αδειοδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας, ασφάλειας εφοδιασμού και τιμολογήσεων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου».

Οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας προχωρούν «στην ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αγοράς Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, σε θέματα που αφορούν ιδιαίτερα τους καταναλωτές, καθώς και σε θέματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών, όπως τα ευφυή δίκτυα, η ευρείας κλίμακας εφαρμογή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και άλλα».

Γίνεται και από τις Αρχές, «ανάληψη προγραμματισμένων και συντονισμένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών στόχων και την προώθηση κοινών θέσεων σε οργανωμένους φορείς της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Μεσογειακής Λεκάνης, αλλά και σε άλλους Διεθνείς Φορείς, για θέματα στα οποία οι δύο Αρχές έχουν αρμοδιότητα».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας διαλαμβάνει την «ανταλλαγή προσωπικού, όπου είναι δυνατό, για την προσωρινή κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και ειδικοτήτων, συμμετοχή προσωπικού της ΡΑΕΚ και της ΡΑΕ, Ελλάδας, σε εκατέρωθεν ενημερωτικά σεμινάρια καθώς και εκατέρωθεν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας σημειώνεται και ο τομέας περί Αμοιβαίας Πληροφόρησης στη βάση του οποίου αναπτύσσεται «αμοιβαία πληροφόρηση μεταξύ των δυο Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, με την ανταλλαγή των εκδοθέντων και υπό έκδοση εντύπων και μελετών τους».

Αναφορικά με της Μεθόδους Επίτευξης των Σκοπών του Μνημονίου Συνεργασίας σημειώνεται η «θεσμοθέτηση Μόνιμης Επιτροπής Συνεργασίας ΡΑΕΚ και ΡΑΕ, Ελλάδας, η από κοινού διεξαγωγή ετήσιας Ημερίδας Ενέργειας, όπου θα παρουσιάζονται θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η τακτική ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ αφενός των μελών της Διοίκησης και των στελεχών της ΡΑΕ, Ελλάδας, αφετέρου των Μελών και του Γραφείου της ΡΑΕΚ» .

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, τονίζεται, από τις δυο Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, «είναι το βασικό κείμενο για την αμοιβαία ανάπτυξη και συνεργασία των δύο Αρχών, θα συμπληρώνεται δε από Μνημόνιο Υλοποίησης που θα υποβάλλεται από ένα εκ των Συμβαλλομένων Μερών και, αφού συμφωνηθεί από κοινού, θα υπογράφεται κάθε τρία χρόνια».

Το Μνημόνιο Υλοποίησης θα περιλαμβάνει τριετές πρόγραμμα εργασίας και επικοινωνίας των δύο Αρχών, στη βάση της αμοιβαίας συνεργασίας τους.

Το Μνημόνιο Υλοποίησης μπορεί να αλλάξει ή να συμπληρωθεί ύστερα από πρόταση ενός εκ των δύο Συμβαλλομένων Μερών και την αποδοχή του από την άλλη πλευρά.

Παρών στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, Βασίλειος Παπαϊωάννου.

http://www.ikypros.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ