2022-10-01 18:02:09
Φωτογραφία για Δημοσιεύθηκε ο Νόμος για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών - Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις.
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 185/Α/29-9-2022) ο Νόμος 4974/2022 με τίτλο "Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών - Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις", με τον οποίο εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τα ΚΤΕΛ με επικαιροποίηση ρυθμίσεων των νόμων 4199/2013 και 4568/2018 και την κατάργηση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.) η οποία είναι αρμόδια για τον τομέα των υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών.

Επιπλέον Περιλαμβάνονται επίσης οι διατάξεις με τις οποίες:

1.Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2160/1993 σχετικά με τη δημιουργία, χωροθέτηση και εκμετάλλευση μαρίνων. Συγκεκριμένα:

- Επαναπροσδιορίζονται η διαδικασία και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά του αιτήματος χωροθέτησης και δημιουργίας μαρίνας.

- Εξειδικεύονται οι απαιτούμενες διαδικασίες στις περιπτώσεις ουσιωδών ή επουσιωδών αλλαγών και αποκλίσεων των έργων, σε σχέση με την αρχικά εγκεκριμένη χωροθέτηση.


- Ορίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής από τον φορέα διαχείρισης μαρίνας των αναφερομένων παραστατικών.

2.Επανακαθορίζεται το μέγεθος της ελάχιστης έκτασης της χερσαίας ζώνης, σε περίπτωση σύναψης παραχώρησης μαρινών που χωροθετούνται σε δύο στάδια.

3. α.Ρυθμίζονται οι διαδικασίες:

- χορήγησης έγκρισης εγκατάστασηςτης δραστηριότητας των τουριστικών λιμένων,

- έγκρισης ή γνωστοποίησης δραστηριοτήτων εντός τουριστικών λιμένων,

- έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας των τουριστικών λιμένων

β.Προβλέπεται η καταβολή παράβολου για την υποβολή αίτησης έγκρισης ή/και τροποποίησης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα.

4.Επεκτείνεται η προθεσμία, εντός της οποίας ο οικείος Οργανισμός Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δύναται να εκδώσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου και των εγκαταστάσεων αυτού.

5.Παρατείνεται έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα η δυνατότητα ανάθεσης από την Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου, συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

 

Διαβάστε αναλυτικά

Νόμος 4974/2022 - ΦΕΚ 185/Α/29-9-2022

Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών - Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις.

 

 e-nomothesia.gr

sidirodromikanea.blogspot.com

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ