2022-12-15 20:21:07
Φωτογραφία για Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την οριοθέτηση των περιοχών του Ν. Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

εικόνα αρχείου

      Δημοσιεύτηκε η κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την οριοθέτηση των περιοχών και τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της:α) της 14ης έως 16ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας,

β) της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ακτίου - Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου,

γ) της 3ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου,

δ) της 9ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας και

ε) της 3ης και 10ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


Σύμφωνα με την ΚΥΑ η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες, οι οποίες έχουν χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, σε κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των παρακάτω περιοχών είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

•Δημοτική Κοινότητα Αγγελοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου,

•Δημοτικές Κοινότητες Αγρινίου και Αγίου Κωνσταντίνου της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου,

•Δημοτικές Κοινότητες Άνω Κερασόβου, Κάτω Κερα- σόβου, Ματαράγκας και Ζευγαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου

•Δημοτικές Κοινότητες Καινουργίου και Νέας Αβόρα- νης της Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων

•Δημοτικές Κοινότητες Μακρινούς, Κάτω Μακρινούς, Δαφνιά και Μεσαρίστης της Δημοτικής Ενότητας Μα- κρυνείας

•Δημοτική Κοινότητα Ελαιοφύτου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης

•Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού

•Δημοτικές Κοινότητες Λαμπιρίου, Παλαιοκαρυάς, Παραβόλας, Νερομάννας, Παντανάσσης και Περιστερίου της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας

•Δημοτικές Κοινότητες Λεπενούς, Καστρακίου, Κυψέλης και Ματσουκίου της Δημοτικής Ενότητας Στράτου.

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

•Δημοτικές Κοινότητες Αιτωλικού και Σταμνάς της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού

•Δημοτικές Κοινότητες Μεσολογγίου και Ευηνοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

•Δημοτικές Κοινότητες Νεοχωρίου Μεσολογγίου και Λεσινίου της Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

•Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου

•Δημοτική Κοινότητα Μακυνείας της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

•Δημοτική Κοινότητα Βόνιτσας της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

•Δημοτική Κοινότητα Αμφιλοχίας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας.

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

•Δημοτική Κοινότητα Μύτικα της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας

•Δημοτικές Κοινότητες Αστακού, Βασιλοπούλου και Καραϊσκάκη της Δημοτικής Ενότητας Αστακού.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

•Δημοτική Κοινότητα Θέρμου.

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες, στις περιοχές που οριοθετούνται με την απόφαση, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.).

Η αποκατάσταση των κτιρίων, τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και από κατολισθητικά φαινόμενα, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της απόφασης. Αιτήσεις για την αποκατάστασή τους δύνανται να υποβληθούν αφού ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός των πληγεισών και των επαπειλούμενων περιοχών σε τοπογραφικό διάγραμμα βάσει γεωλογικής μελέτης και εκδοθεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) με την οποία θα καθορίζονται τα μέτρα χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων.

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ για τις προθεσμίες, τους όρους και προϋποθέσεις για στεγαστική συνδρομή, και άλλες πρυποθέσεις:

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 385446/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/2022

ΦΕΚ 6332/Β/14-12-2022

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες: α) της 14ης έως 16ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας, β) της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ακτίου - Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου, γ) της 3ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, δ) της 9ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας και ε) της 3ης και 10ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.Της από 28-7-1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α' 117) η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α' 24), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α' 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α' 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση,

2.του άρθρου 2 της από 26-3-1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» (Α' 75) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α' 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α' 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του

ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α' 123),

3.του ν. 128/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α' 178),

4.του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α' 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α' 23),

5.της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α' 114),

6.του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184),

7.των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α' 129),

8.του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),

9.του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),

10.του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α' 123), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 46/2021 (Α' 119),

11.του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 (Α' 123),

12.του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-νομικών» (Α' 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α' 123) και με το π.δ. 47/2021 (Α' 121),

13.του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

14.του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121) και της υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα-πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901),

15.του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2),

16.του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155),

17.του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15),

18.της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β' 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 (Β' 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού,

19.της υπό στοιχεία 51875/07.05.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 1867),

20.της υπ' αρ. 312/20.09.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β'4346),

21.της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29-11-1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β' 746),

22.της υπ' αρ. 50148/542/24-6-1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β' 420),

23.της υπό στοιχεία 270999/Δ5/05.09.2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β'4663),

24.της υπό στοιχεία οικ. 3645/Δ.Β10/28-8-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από πλημμύρες και την έκδοση σχετικών αδειών επισκευής» (Β' 1894),

25.της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 6116/Α321/ 27.12.2016 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από ανεμοστρόβιλο» (Β' 4283),

26.της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 3073/Α321/ 16-4-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από πλημμύρες» (Β' 1577 και διόρθωση σφάλματος Β' 1877),

27.του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής ,της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (OJL 187, 26-6-2014, p. 1-78) και ιδίως του άρθρου 50,

28.του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (OJL 193, 1-7-2014, p. 1-75) και ιδίως του άρθρου 30,

29.του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 369, 24-12-2014, p. 37-63) και ιδίως του άρθρου 44,

30.του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης»,

31.του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΝΑ 271 (τέως ΣΑΕ 069), δαπάνη ύψους 1.474.328 € περίπου για την παροχή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και των εξόδων κίνησης των μηχανικών που θα διενεργήσουν αυτοψίες.

Β) Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α' 178), δαπάνη ύψους 487.350 € περίπου για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων δανείων.

Β. Έχοντας υπόψη:

1.Το υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΠΠ/292476/3389/17.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο γνωστοποιήθηκε η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου και Ι.Π. Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,

2.τις αυτοψίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, οι οποίες διαβιβάστηκαν από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος, σε κτίρια που επλήγησαν από την πλημμύρα της 16ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

3.το υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΑΠ/146109/1685/17.05.2022 αίτημα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για οριοθέτηση πληγεισών περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις-πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 14-16 Οκτωβρίου 2021,29-30 Νοεμβρίου 2021, 3 Δεκεμβρίου 2021 και 9-13 Δεκεμβρίου 2021,

4.το υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΑΠ/206482/2480/06.07.2022 αίτημα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για οριοθέτηση πληγεισών περιοχών της Περιφε-ρειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις-πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 14-16 Οκτωβρίου 2021, 29-30 Νοεμβρίου 2021, 3 Δεκεμβρίου 2021 και 9-13 Δεκεμβρίου 2021 (ορθή επανάληψη),

5.το υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΑΠ/312095/3834/14.10.2022 νέο αίτημα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για οριοθέτηση πληγεισών περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις-πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 14-16 Οκτωβρίου 2021, 29-30 Νοεμβρίου 2021, 3 Δεκεμβρίου 2021 και 9-13 Δεκεμβρίου 2021,

6.τα από 06.07.2022, 01.09.2022, 02.09.2022 και 17.10.2022 ηλεκτρονικά e-mail από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, που αφορούν στην αποστολή αυτοψιών σχετικά με τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες στις 14-16 Οκτωβρίου 2021, 29-30 Νοεμβρίου 2021,3 και 10-12 Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Ακτίου - Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Ξηρομέρου, με τα συνημμένα τους,

7.το υπ' αρ. 359312/16.11.2022 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

8.την υπ' αρ. 361785/17.11.2022 εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

9.τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών, α) των Δήμων Αγρινίου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας από τις πλημμύρες της 14ης έως 16ης Οκτωβρίου 2021, β) των Δήμων Ακτίου - Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου από τις πλημμύρες της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021, γ) του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου από την πλημμύρα της 3ης Δεκεμβρίου 2021, δ) των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας από τις πλημμύρες της 9ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2021 και ε) του Δήμου Ξηρομέρου από τις πλημμύρες της 3ης και 10ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

10.το γεγονός ότι οι πλημμύρες α) της 14ης έως 16ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας, β) της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ακτίου - Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου, γ) της 3ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, δ) της 9ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας και ε) της 3ης και 10ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ορίζονται ως φυσικές καταστροφές,

και επειδή,

από τις πλημμύρες α) της 14ης έως 16ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας, β) της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ακτίου - Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου, γ) της 3ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, δ) της 9ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας και ε) της 3ης και 10ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτίρια, αποφασίζουμε:

1.ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1.1. Εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από 28-7-1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α' 117), η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979 (Α' 24), ν. 1048/1980 (Α' 101), ν. 1133/1981 (Α' 54), ν. 1190/1981 (Α' 203), ν. 1283/1982 (Α' 114), και με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α' 25) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α' 261), καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του θέματος, οι οποίες έχουν χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, σε κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των παρακάτω περιοχών:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

•Δημοτική Κοινότητα Αγγελοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου,

•Δημοτικές Κοινότητες Αγρινίου και Αγίου Κωνσταντίνου της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου,

•Δημοτικές Κοινότητες Άνω Κερασόβου, Κάτω Κερα- σόβου, Ματαράγκας και Ζευγαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου

•Δημοτικές Κοινότητες Καινουργίου και Νέας Αβόρα- νης της Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων

•Δημοτικές Κοινότητες Μακρινούς, Κάτω Μακρινούς, Δαφνιά και Μεσαρίστης της Δημοτικής Ενότητας Μα- κρυνείας

•Δημοτική Κοινότητα Ελαιοφύτου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης

•Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού

•Δημοτικές Κοινότητες Λαμπιρίου, Παλαιοκαρυάς, Παραβόλας, Νερομάννας, Παντανάσσης και Περιστερίου της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας

•Δημοτικές Κοινότητες Λεπενούς, Καστρακίου, Κυψέλης και Ματσουκίου της Δημοτικής Ενότητας Στράτου.

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

•Δημοτικές Κοινότητες Αιτωλικού και Σταμνάς της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού

•Δημοτικές Κοινότητες Μεσολογγίου και Ευηνοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

•Δημοτικές Κοινότητες Νεοχωρίου Μεσολογγίου και Λεσινίου της Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

•Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου

•Δημοτική Κοινότητα Μακυνείας της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

•Δημοτική Κοινότητα Βόνιτσας της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

•Δημοτική Κοινότητα Αμφιλοχίας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας.

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

•Δημοτική Κοινότητα Μύτικα της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας

•Δημοτικές Κοινότητες Αστακού, Βασιλοπούλου και Καραϊσκάκη της Δημοτικής Ενότητας Αστακού.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

•Δημοτική Κοινότητα Θέρμου.

1.2Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του θέματος, στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.) η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια υπηρεσία».

1.3Η αποκατάσταση των κτιρίων στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και από κατολισθητικά φαινόμενα, δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Αιτήσεις για την αποκατάστασή τους δύνανται να υποβληθούν αφού ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός των πληγεισών και των επαπειλούμενων περιοχών σε τοπογραφικό διάγραμμα βάσει γεωλογικής μελέτης και εκδοθεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) με την οποία θα καθορίζονται τα μέτρα χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων.

2.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

2.1Ο/Η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

2.2Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τρι- ες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για:

i)ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο,

ii)επισκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:

•είτε ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

•είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο (η οποία εκδόθηκε βάσει της προ- αναφερόμενης παρ. 2.1).

Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./οικ. 3073/Α321/16.4.2020 (Β' 1577 και διόρθωση σφάλματος Β' 1877) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και στην υπό στοιχεία οικ. 3645/Δ.Β10/28.8.2015 (Β' 1894) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υπο-δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παρα- ταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

3.ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

3.1Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την ανακατασκευή ή επισκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες του θέματος, το κόστος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά Κεφάλαια 4 και 6, αντίστοιχα, της παρούσας απόφασης.

Η ως άνω υπολογιζόμενη Σ.Σ. ανακατασκευής, δύναται να χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου) ή για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου.

3.2Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες οι οποί- οι/-ες την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή τη ψιλή κυριότητα κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες του θέματος και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής.

3.3H Σ.Σ. συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία και από 40% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα, στους/στις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες.

3.4Σε περίπτωση που στον/στην ίδιο/-α ιδιοκτήτη/- τρια ανήκαν την ημέρα της πλημμύρας περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες, λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες είτε όχι, χορηγείται Δ.Κ.Α. για όλες τις ιδιοκτησίες του/ της και σύμφωνα με τα παρακάτω:

i)σε περίπτωση επισκευής, χορηγείται Δ.Κ.Α. έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των πληγεισών σταθμών των ιδιοκτησιών του/της. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται το σύνολο της Σ.Σ. εξολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ.,

ii)σε περίπτωση ανακατασκευής, χορηγείται Δ.Κ.Α. έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών του/της. Γ ια τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται το σύνολο της Σ.Σ. εξολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ.

Κατ' εξαίρεση των προαναφερόμενων, Δ.Κ.Α. και Α.Δ. δικαιούται ο/η ιδιοκτήτης/-τρια για όλες τις ιδιοκτησίες κτιρίων Ιερών Ναών (όχι ιδιωτικούς Ιερούς Ναούς) καθώς και κτιρίων κοινωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα, για το συνολικό εμβαδόν των κτηρίων.

3.5Για κατοικίες χορηγείται:

α) Σ.Σ. επισκευής με ανώτατο όριο εμβαδού πληγεί- σας στάθμης τα 150 τ.μ. ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Στο προαναφερόμενο ανώτατο όριο εμβαδού κατοικίας για το οποίο χορηγείται Σ.Σ., προσμετράται το εμβαδόν των βοηθητικών χώρων της κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτιρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου και έχουν υποστεί βλάβες από την πλημμύρα του θέματος.

β) Σ.Σ. ανακατασκευής με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ. ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Στο προαναφερόμενο ανώτατο όριο εμβαδού κατοικίας για το οποίο χορηγείται Σ.Σ., προσμετρώνται:

i)βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτιρίου,

ii)βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μα-γειρεία) που βρίσκονται εντός του κτιρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου και έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες του θέματος,

iii)κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

3.6Για Ιερούς Ναούς, χορηγείται Σ.Σ. επισκευής/ανακατασκευής για το σύνολο του εμβαδού της πληγείσας στάθμης.

3.7Για κωδωνοστάσια χορηγείται Σ.Σ. επισκευής/ ανακατασκευής για το εμβαδό που προκύπτει από το γινόμενο του εμβαδού κάτοψης του κωδωνοστασίου με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του ύψους του κωδωνοστασίου (Η) με ύψος h=3,00 μ. Το ύψος ορίζεται ως η απόσταση από την έδραση του κωδωνοστασίου (συμπεριλαμβανομένου τυχόν υπογείου) έως το ανώτατο σημείο της πλάκας επικάλυψης/τρούλου αυτού.

3.8Για κτίρια κοινωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα, χορηγείται:

α) Σ.Σ. επισκευής για το σύνολο του εμβαδού της πληγείσας στάθμης,

β) Σ.Σ. ανακατασκευής για το σύνολο του εμβαδού των κλειστών χώρων του κτιρίου.

3.9Για οικιακές αποθήκες και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking) χορηγείται Σ.Σ. επισκευής με ανώτατο όριο εμβαδού πληγείσας στάθμης τα 150 τ.μ. αθροιστικά.

3.10Για αποθήκες (εκτός των οικιακών αποθηκών που αναφέρονται στις παραγράφους 3.5.(β) και 3.9 καθώς και των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους και αγροικίες εποχιακής χρήσης χορηγείται Σ.Σ. επισκευής/ανακατασκευής με ανώτατο όριο εμβαδού πληγείσας στάθμης τα 150 τ.μ.

3.11Για κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking) χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής με ανώτατο όριο εμβαδού πληγείσας στάθμης τα 150 τ.μ.

3.12Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες, εάν το εμβαδόν του κτιρίου είναι πάνω από 150 τ.μ., θα διαιρείται σε τμήματα των 150 τ.μ. Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει εμβαδόν μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται Σ.Σ. επισκευής/ανακατασκευής ανάλογα με το εμβαδόν του.

Κάθε τμήμα με εμβαδόν 150 τ.μ. αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία λειτουργικά ανεξάρτητη. Ως εκ τούτου, για το πρώτο τμήμα η Σ.Σ. θα αποτελείται κατά 60% από Δ.Κ.Α. και κατά 40% από Α.Δ., ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα μόνο από Α.Δ.

3.13Για τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους κτιρίων με περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες (που καθορίζονται είτε με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας είτε από την αυτόνομη λειτουργικότητά τους) ο/η κάθε ιδιοκτήτης/-τρια δικαιούται για κάθε ιδιοκτησία του επιπλέον Σ.Σ. επισκευής (η οποία αποτελείται από 60% Δ.Κ.Α. και 40% Α.Δ.) και μέχρι 30 τ.μ. συνολικά για όλες τις ιδιοκτησίες του. Η Σ.Σ. είναι ανάλογη με το ποσοστό της ανεξάρτητης ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου ή του κτιρίου όταν οι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες δεν καθορίζονται με σύσταση.

3.14Για κτίρια, τα οποία χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή μνημεία σύμφωνα με το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού, χορηγείται Σ.Σ. ως ακολούθως:

α) Για κτίρια που χαρακτηρίζεται διατηρητέα μόνο η όψη, χορηγείται:

α1) Σ.Σ. επισκευής με ανώτατο όριο εμβαδού πληγεί- σας στάθμης τα 150 τ.μ.,

α2) Σ.Σ. ανακατασκευής με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου, όπως καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους ανάλογα με τη χρήση του.

β) Για κτίρια, που χαρακτηρίζονται μνημεία ή διατηρητέα στο σύνολό τους, χορηγείται:

β1) Σ.Σ. επισκευής για το σύνολο του εμβαδού της πληγείσας στάθμης.

β2) Σ.Σ. ανακατασκευής για το σύνολο του εμβαδού των κλειστών χώρων του κτιρίου.

3.15Στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στον/στη δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα ή ο/η ίδιος/- α δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη Δ.Κ.Α. από την αρμόδια υπηρεσία.

3.16Δεν χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή ή επισκευή κτιρίων και δεν εκδίδεται άδεια επισκευής από την αρμόδια υπηρεσία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε κτίρια που κατά την ημέρα της πλημμύρας ήταν εγκαταλειμμένα κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Εγκαταλειμμένο κτίριο, είναι το κτίριο το οποίο παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης, όπως π.χ. έλλειψη στέγης, έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες στα δομικά στοιχεία (στέγη, πατώματα κ.λπ.), που εμφανώς προϋπήρχαν της πλημμύρας και οφείλονται σε απόλυτη εγκατάλειψη.

Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του εγκαταλελειμμένου πρέπει το κτίριο να ήταν στοιχειωδώς κατοικήσιμο πριν το συμβάν και ο/η ιδιοκτήτης/- τρια να προσκομίσει στοιχεία που ενισχύουν την άρση του εγκαταλειμμένου, όπως δηλώσεις (Ε1), (Ε2), (Ε9), Βεβαιώσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) των τελευταίων τριών (3) προηγούμενων ετών από την πλημμύρα.

β) σε κτίρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ. κτίρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κ.λπ.),

γ) σε κτίρια που βρίσκονται σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό και ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

3.17Στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις (κτιρίων που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε εταιρίες ή σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε αυτά) οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 702/2014 και 1388/2014, εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες σε αυτούς προϋποθέσεις.

Ως επιχείρηση, νοείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Επισημαίνονται ιδίως τα ακόλουθα:

α) Η Σ.Σ. και τυχόν άλλες πληρωμές που λαμβάνει ο δικαιούχος για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 100% του κόστους αποκατάστασης της ζημίας (επιλέξιμες δαπάνες), ήτοι του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής του κτιρίου, όπως αυτό υπολογίζεται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Κεφάλαια 6 και 4, και αποδεικνύεται από τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, παραστατικά και στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση περικόπτεται αναλόγως η Σ.Σ. και επιστρέφεται εντόκως από τον/την δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί.

β) Βάσει της παρούσας, χορηγείται Σ.Σ. στους/στις ιδιοκτήτες/-τριες ακινήτων για την αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον δεν έχει εγκριθεί η λήψη αποζημίωσης από άλλον δημόσιο φορέα για τις ίδιες ζημιές.

γ) Η Έγκριση Σ.Σ. Ανακατασκευής ή Αποπεράτωσης ή Αυτοστέγασης καθώς και η Άδεια Επισκευής του πληγέ- ντος κτιρίου, πρέπει να χορηγείται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, πρέπει να συνάπτεται η δανειακή σύμβαση με τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείου.

Ειδικά στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή καθώς και στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο της Σ.Σ. καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014.

δ) Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τη χορήγηση της Σ.Σ. διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την καταβολή της τελευταίας δόσης της Δ.Κ.Α. ή του Α.Δ. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στα πιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν τα σχετικά δάνεια.

ε) Σε περίπτωση που η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 702/2014 και 1388/2014, η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις () για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησης της Σ.Σ., όπως προβλέπεται στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

στ) Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος της Σ.Σ. υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της ζημίας για την οποία επιδοτήθηκε και να καταθέσει τα σχετικά, κατά περίπτωση, αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που από τα εν λόγω έγγραφα προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος αποκατάστασης της ζημίας υπολείπεται της Σ.Σ., περικόπτεται αναλόγως η Σ.Σ. και επιστρέφεται από τον δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί.

ζ) Στο ανωτέρω πραγματικό κόστος αποκατάστασης δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος βάσει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

3.18Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις αναρτώνται στο διαδίκτυο βάσει του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α' 184)» και επίσης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως βάσει του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131).

3.19Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αποκατάστασης ζημιών οι οποίες δεν προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο των πλημμυρών του θέματος.
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ