2023-04-02 10:50:27
Φωτογραφία για Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Δευτέρα 3 Απριλίου. 

 Αστακός, 30.3.2023

Αριθ. πρωτ: 138

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Τρίτη (3η) του μηνός Απριλίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30,..... στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5073432.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ»

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π101-12 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ)» ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.3 «ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Α/Α ΟΠΣ 6552 (ΑΔΑ: ΨΠΛΝΩΕΝ-Ε1Ξ)

4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.

Τακτικά μέλη.

1. Γαλάνης Κωνσταντίνος

2. Σούλας Βασίλειος

3. Τσίγκρου Αναστασία

4. Γαλάτη Κωνσταντίνα

5. Σκανδάλου Κυριακή

6. Κουνάδης Σπυρίδων

 

Αναπληρωματικά μέλη.

1. Μάντζαρης Ελευθέριος

2. Μακρής Παρασκευάς

3. Αποστολάκη Σπυριδούλα

4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη

5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος

6. Παπαναστάσης Στυλιανός
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ