2021-11-04 12:09:33
Φωτογραφία για Ενημέρωση για πιστωτικά τιμολόγια ραντεβού εμβολιασμού, τιμολόγια clawback αναπνευστικών συσκευών, σκεύασμα Αrixtra & επιστολή του ΠΦΣ για την πολιτική της Astra Zeneca1. Διαφορές ποσών στην πληρωμή των ραντεβού εμβολιασμού έναντι της Covid-19 μηνός Ιουλίου

Για τις διαφορές που πιθανόν εμφανίζονται στο τελικό ποσό πληρωμής από το ποσό που απεστάλη από την υπηρεσία ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ για τα ραντεβού εμβολιασμού έναντι του κορωνοϊού για τον μήνα Ιούλιο, το πιστωτικό τιμολόγιο θα κοπεί μετά από σχετική ενημέρωση.

2. Πιστωτικά τιμολόγια για το Clawback της υποκατηγορίας Μ2-Αναπνευστικά

Τα φαρμακεία τα οποία εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών λόγω ενοικίασης (συμπυκνωτών οξυγόνου, νεφελοποιητών, συσκευών άπνοιας CPAP–Bi PAP), δεν θα εκδώσουν πιστωτικά τιμολόγια για την παρακράτηση Clawback που εφαρμόζεται από υποβολές του 5ου/2021 και μετά, όπου προεισπράττεται το 70% του clawback.

Η έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων θα γίνει στο τέλος του χρόνου όταν υπολογιστεί το τελικό ποσό clawback και συμψηφισθεί με τα ποσά που δίνουμε ως προκαταβολή.

3. Το σκεύασμα ARIXTRA δεν ανήκει στις ηπαρίνες

Μετά από ερωτήματα συναδέλφων, σας ενημερώνουμε ότι το φαρμακευτικό σκεύασμα arixtra δεν ανήκει στην κατηγορία των ηπαρινών, επομένως δεν συμπεριλαμβάνεται στον διαχωρισμό των ηπαρινών και στο ξεχωριστό τιμολόγιο που εκδίδεται για τις ηπαρίνες.

4. Επιστολή Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την εμπορική πολιτική της εταιρείας «ASTRAZENECA Α.Ε.»

Σας αποστέλλουμε επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη (σχετική επιστολή απεστάλη στον Πρόεδρο του ΕΟΦ κ. Φιλίππου και στον ΣΦΕΕ) αναφορικά με τους ανεπίτρεπτους και αθέμιτους εμπορικά όρους που θέτει η εταιρεία Astra Zeneca προκειμένου να προμηθεύσει με φάρμακα τα φαρμακεία.

 

 

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 

Η επιστολή για την εταιρία Astra Zeneca:

 

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 4857

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς : Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης

Κοινοποίηση: Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

Θέμα: «Εμπορική πολιτική της εταιρείας «ASTRAZENECA Α.Ε.»»

Κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Π.Φ.Σ. απέστειλε προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ. την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 4766/01.11.2021 επιστολή με την οποία γνωστοποιήσαμε την πρόσφατη εμπορική πολιτική της φαρμακευτικής εταιρείας «ASTRAZENECA Α.Ε.» προς τα φαρμακεία, κατόπιν σχετικών αναφορών φαρμακοποιών προς τον Π.Φ.Σ., σύμφωνα με την οποία εμπορική πολιτική η ως άνω εταιρεία επιβάλλει ανεπίτρεπτους και αθέμιτους εμπορικά όρους προκειμένου να προμηθεύσει με φάρμακα τα φαρμακεία ως έχει κατά Νόμο υποχρέωση.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρεία απαιτεί από τα φαρμακεία προκειμένου να τα προμηθεύσει με τα φάρμακα που έχουν παραγγείλει, να προβαίνουν (τα φαρμακεία) στην παροχή προς την εταιρεία εντολής άμεσης χρέωσης, χωρίς να αναφέρεται στην εντολή αυτή το ποσό χρέωσης, ούτως ώστε η εταιρεία να αναλαμβάνει αυτόματα από τον τραπεζικό λογαριασμό του φαρμακείου το εν λόγω ποσό χωρίς πια να απαιτείται περεταίρω προηγουμένη συγκατάθεση του φαρμακοποιού. Μάλιστα, απαιτούν από τους φαρμακοποιούς να υπογράφουν σχετική εξουσιοδότηση με τον τίτλο «Εντολή Άμεσης (-ων) χρέωσης (-ων) ΕΧΠΕ SEPA», στην οποία αναφέρεται ότι: «Με την παρούσα, εξουσιοδοτείτε τον/την (Α) AstraZeneca Α.Ε. να αποστέλλει οδηγίες στην τράπεζά σας για χρέωση του λογαριασμού σας και (Β) την τράπεζά σας να χρεώνει το λογαριασμό σας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που λαμβάνει από τον/την AstraZeneca Α.Ε.», αντίγραφο της οποίας είναι στην διάθεσή Σας αν το κρίνετε σκόπιμο. Στην ως άνω εντολή ο φαρμακοποιός καταγράφει τα πλήρη στοιχεία του και την πραγμάτωση της εντολής.

Τοιουτοτρόπως όμως η ως άνω φαρμακευτική εταιρεία απαιτεί την πλήρη πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του φαρμακείου κατά τρόπο απόλυτο, και μάλιστα διά της παροχής ανέκκλητης εντολής χρέωσης, χωρίς να ορίζεται συγκεκριμένως το ποσό χρέωσης εκ των προτέρων, την οποία πρόσβαση θα έχουν υπάλληλοι της εταιρείας, χωρίς ο φαρμακοποιός να είναι σε θέση να ελέγξει ποιοι έχουν

την πρόσβαση αυτή, γεγονός που είναι σαφές ότι εγκυμονεί πλείστους όσους κινδύνους για την ασφάλεια των συναλλαγών. Επίσης, δίδεται η ευχέρεια στην εταιρεία κατά το δοκούν και οποτεδήποτε το επιθυμεί να προβαίνει ανέλεγκτα στην χρέωση του λογαριασμού του φαρμακείου και στην ανάληψη του ποσού, χωρίς να προηγείται η ενημέρωση του φαρμακοποιού προς τούτο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται και επιβάλλεται από φαρμακευτική εταιρεία η ανωτέρω περιγραφείσα εμπορική πολιτική. Πόσω μάλλον όταν η εν λόγω εταιρεία αρνείται να προβεί στην εκτέλεση των παραγγελιών των φαρμακείων και στον εφοδιασμό τους με φάρμακα, δίχως την έγγραφη συγκατάθεση του φαρμακοποιού και την παροχή ανέκκλητης εντολής χρέωσης. Έτσι, η φαρμακευτική εταιρεία «ASTRAZENECA Α.Ε.» έχει επιβάλλει ως μοναδικό τρόπο πληρωμής της τον ανωτέρω περιγραφόμενο, θέτοντας προσκόμματα στην διάθεση των φαρμάκων και στον ομαλό εφοδιασμό των φαρμακείων, με προφανή συνέπεια να τίθεται εν κινδύνω η υγεία των ασθενών, αλλά και η Δημόσια Υγεία.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες εκ μέρους του Π.Φ.Σ. για την επίλυση του ως άνω ζητήματος, η ως άνω εταιρεία εμμένει στην ανωτέρω εμπορική πολιτική ως μοναδικό τρόπο πληρωμής, η οποία άνευ άλλου παραβιάζει ευθέως την φαρμακευτική νομοθεσία καθώς:

Η παρ. 1 του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973 ορίζει ότι: «1. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς με τα εν λόγω φάρμακα  ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών στην Ελλάδα».

Η δε παρ. 1 του άρθρου 19 ορίζει ότι «Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται κάθε παραγωγός ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας για παραγωγή, εισαγωγή, κατοχή ή διάθεση των προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ., που γίνεται κατά παράβαση των διατάξεων και των κανόνων καλής παρασκευής και διάθεσης».

Έτσι, με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 4766/01.11.2021 επιστολή ζητήσαμε από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ. να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να λάβει τέλος η ανωτέρω περιγραφόμενη εμπορική πολιτική της φαρμακευτικής εταιρείας «ASTRAZENECA Α.Ε.», ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας επί θεμάτων εφοδιασμού των φαρμακείων με φάρμακα επί σκοπώ καλύψεως των ασθενών στην χώρα.

Είναι προφανές επίσης κ. Υπουργέ, ότι η ως άνω αναφερόμενη καταχρηστική εμπορική πολιτική δημιουργεί ένα προηγούμενο, αντίθετο με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και το κυριότερο, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε σε κάθε ενέργεια για την επίλυση του ως άνω λίαν σημαντικού ζητήματος.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας, είμαστε δε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ