2012-04-13 07:24:14
Φωτογραφία για Μείωση 15,5% σε σύγκριση με το στόχο 8,6 δισ. ευρώ - Μειωμένο και το πρωτογενές έλλειμμα
Τα έκτακτα έσοδα κράτησαν στα 7,3 δισ. το έλλειμμα κατά α' τρίμηνο

Στα 7,3 δισ. ευρώ έφτασε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο τρίμηνο του χρόνου, μειωμένο κατά 15,5% σε σύγκριση με τα 8,6 δισ. ευρώ, που αποτελεί το στόχο του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, κυρίως λόγω των έκτακτων εσόδων από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα κοινοτικά κονδύλια.

Σε σύγκριση με το έλλειμμα της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2011, που έφτανε τα 4,8 δισ. ευρώ, το έλλειμμα του πρώτου τριμήνου του 2012 εμφανίζεται αυξημένο κατά 52,2%, κυρίως λόγω του υπερδιπλασιασμού των υποχρεώσεων για τις πληρωμές τόκων, πίεση η οποία αναμένεται να υποχωρήσει τους επόμενους μήνες, λόγω της ολοκλήρωσης του PSI.

Το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται επίσης σημαντικά μειωμένο κατά 73,9% σε σύγκριση με το στόχο του 1,399 δισ., φτάνοντας τα 365 εκατ. ευρώ, ενώ, σε σύγκριση με το πρωτογενές έλλειμμα του πρώτου τριμήνου του 2011, που έφτανε το 1,55 δισ. ευρώ, η μείωση φτάνει στο 76,5%.


Τα δημόσια έσοδα έφτασαν 12,808 δισ. ευρώ και καταγράφουν μια οριακή απόκλιση κατά 1,3%, που αντιστοιχεί σε 167 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το στόχο για καθαρά έσοδα 12,975 δισ. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2011, όταν τα έσοδα έφταναν τα 11,7 δισ. ευρώ, η αύξηση φτάνει το 9% ή το 1,1 δισ. ευρώ.

Στη βελτίωση αυτής της εικόνας των εσόδων βοήθησαν τα έσοδα, ύψους 765 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκαν από τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, αλλά και οι κοινοτικές εισροές, ύψους 900 εκατ. ευρώ, από την αύξηση της κοινοτικής χρηματοδότησης στα έργα του ΕΣΠΑ, από το 85% στο 95%.

Ειδικότερα, από την έκτακτη αύξηση των εισροών κοινοτικών πόρων για το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα έσοδα του Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας το 1,37 δισ. φέτος, από 609 εκατ. ευρώ που ήταν το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού (όπου δεν περιλαμβάνονται και τα έσοδα του ΠΔΕ) ανήλθε σε 11.437 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012, παρουσιάζοντας μικρή υστέρηση κατά 1% ή κατά 166 εκατ. έναντι του στόχου (11.603 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης της αναμενόμενης μείωσης στην κατανάλωση πετρελαιοειδών προϊόντων -και ιδίως της βενζίνης- και στη μείωση των εσόδων από το ΦΠΑ εξαιτίας του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν στα 20.110 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 7% ή 1.461 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (21.571 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012. Σε σύγκριση όμως με το ίδιο διάστημα με το 2011, όταν οι δαπάνες έφτασαν τα 16,5 δισ. ευρώ, είναι αυξημένες κατά 22%.

Η αιτία βρίσκεται κυρίως στις δαπάνες για τόκους, οι οποίες έφτασαν το πρώτο τρίμηνο φέτος τα 7 δισ. ευρώ, έναντι 3,23 δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι. Ωστόσο, παραμένει χαμηλότερος κατά 200 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου για δαπάνες τόκων ύψους 7,2 δισ. ευρώ που είχε o συμπληρωματικός προϋπολογισμός.

Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 4,6% σε σύγκριση με το στόχο των 12,8 δισ. ευρώ και φτάνουν τα 12,22 δισ. ευρώ, είναι όμως αυξημένες κατά 1,5% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2011.

Τέλος, οι δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες επίσης βοήθησαν τη συγκράτηση του ελλείμματος αλλά όχι και την αναπτυξιακή διαδικασία, διαμορφώθηκαν στα 488 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του χρόνου, λίγο πάνω από τα μισά του στόχου για δαπάνες 950 εκατ. ευρώ και χαμηλότερες κατά 40% σε σύγκριση με τον ίδιο διάστημα του 2011, όταν έφταναν τα 677 εκατ. ευρώ.

Το ταμιακό έλλειμμα της ΤτΕ

Μεγέθυνση 

Μείωση κατά 70% καταγράφεται σύμφωνα, με στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος για το ταμιακό έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης για το πρώτο τρίμηνο του χρόνου, με το απόλυτο ποσό να φτάνει στο 1,318 δισ. ευρώ, από 4,253 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2011.

Παρ’ όλα αυτά, το ταμιακό έλλειμμα του πρώτου τριμήνου του χρόνου καταγράφει μια σημαντική αντιστροφή της τάσης κατά τον τρίτο μήνα του χρόνου σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του χρόνου.

Ενώ δηλαδή το ισοζύγιο της Κεντρικής Κυβέρνησης παρουσίαζε, το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου πλεόνασμα κατά 647 εκατ. ευρώ, στο τέλος Μαρτίου καταγράφει έλλειμμα 1,32 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, το ταμιακό έλλειμμα εμφανίζεται μειωμένο σχέση με πέρυσι, αλλά από μήνα σε μήνα παρουσιάζει αύξηση περίπου 2 δισ. ευρώ.

Η μείωση του ταμιακού ελλείμματος οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών λόγω της περικοπής μισθών και συντάξεων, των μειωμένων αναγκών, την πληρωμών τόκων, αλλά και την έκτακτη ενίσχυση της οικονομίας με τα κονδύλια, ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ, από την αύξηση της συμμετοχής της Ε.Ε. στα προγράμματα του ΕΣΠΑ από το 85% στο 95%. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ για το τρίμηνο, τα έσοδα είχαν αύξηση 2% σε σύγκριση με το 2011, φτάνοντας τα 11,4 δισ. ευρώ, από 11,2 δισ. ευρώ πέρυσι. Οι δαπάνες καταγράφουν αξιοσημείωτη μείωση κατά 9,8%, φτάνοντας τα 13,6 δισ. ευρώ από 15 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2011, ενώ οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν κατά 28,8% στα 2,3 δισ. ευρώ από 3,3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο. Τα δημόσια έσοδα είχαν μείωση κατά 10% το Μάρτιο φτάνοντας τα 3,2 δισ. ευρώ από 3,5 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης οφείλεται στις δαπάνες, οι οποίες έφτασαν τα 5,2 δισ. ευρώ, από 6,5 δισ. ευρώ που ήταν το 2011, αλλά και τις υποχρεώσεις για τόκους, οι οποίες μειώθηκαν στο 1,45 δισ. ευρώ, από 2,4 δισ. ευρώ που ήταν το Μάρτιο του 2011.

Τέλος σημαντική συμβολή στη μείωση του ταμιακού ελλείμματος για το Μάρτιο είχε και το ΠΔΕ, το οποίο μείωσε το έλλειμμά του από τα 419 εκατ. ευρώ που ήταν το Μάρτιο του 2011, στα 89 εκατ. ευρώ τον περασμένο μήνα.

Δημόσιες επενδύσεις

Σημαντική ώθηση για τη μείωση του ταμιακού ελλείμματος έδωσε και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπου στο τέλος τριμήνου καταγράφεται πλεόνασμα 915 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 58 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2011. Αντιστοίχως το ταμιακό έλλειμμα του Μαρτίου μειώθηκε κατά 36,2% το οποίο έφτασε το 1,96 δισ. ευρώ από 3 δισ. ευρώ που ήταν το ίδιο διάστημα του 2011.

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - [email protected]
Νafemporiki
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ