2014-03-08 21:00:10
Φωτογραφία για Επιδότηση από την Ε.E για εύρεση εργασίας
To πρόγραμμα Your first EURES job της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετων και τους δίνει την δυνατότητα να πάρουν οικονομική βοήθεια για μια συνέντευξη με κάποιον εργοδότη σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αλλά και για να μάθουν την γλώσσα της χώρας ενώ προσφέρει επιδότηση ακόμη και για τις ανάγκες για την μεταστέγαση τους.

Η πρώτη εργασία μέσω του EURES είναι μια πρωτοβουλία για την επαγγελματική κινητικότητα που αποβλέπει στο να συνδράμει τόσο τους νέους στην εξεύρεση εργασίας όσο και τους εργοδότες στον εντοπισμό υπαλλήλων σε οποιοδήποτε από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Πρόκειται για μία από τις βασικές δράσεις της εμβληματικής πρωτοβουλίας Νεολαία σε κίνηση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και της πρωτοβουλίας Ευκαιρίες για τους νέους για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την ενίσχυση της κινητικότητας των νεαρών εργαζομένων. Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES αναφέρεται στην πρώτη ευκαιρία απασχόλησης που προσφέρεται σε άλλη χώρα της ΕΕ σε οποιονδήποτε νέο αναζητά εργασία ή αλλάζει εργασία υπό την υποστήριξη της εν λόγω δράσης κινητικότητας.


Όταν βρουν εργασία οι αιτούντες μπορούν να κάνουν επίσης αίτηση για να πάρουν οικονομική βοήθεια για μετεγκατάσταση στην νέα χώρα. Ακόμη και ο εργοδότης μπορεί να κάνει αίτηση για οικονομική υποστήριξη εάν προσφέρει στον εργαζομένη κάποιο εισαγωγικό πρόγραμμα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν βοήθεια;

Τα άτομα που αναζητούν εργασία , τα οποία είναι: ηλικίας 18-30 ετών υπήκοοι χώρας της ΕΕ νόμιμοι κάτοικοι χώρας της ΕΕ Οι εργοδότες που: είναι επιχειρηματίες νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρα της ΕΕ αναζητούν εργαζομένους με συγκεκριμένο προφίλ, τους οποίους δεν μπορούν να βρουν στη χώρα τους προσφέρουν τουλάχιστον 6μηνες συμβάσεις εργασίας, με αμοιβή και όρους που προβλέπονται στο εθνικό εργατικό δίκαιο

Τι είδους βοήθεια προσφέρεται;

Άτομα που αναζητούν εργασία Αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης, και βοήθεια για τοποθέτηση σε θέση εργασίας Χρηματοδότηση για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου για συνέντευξη και/ή για μετάβαση στο εξωτερικό για την ανάληψη θέσης εργασίας.

Εργοδότες

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (δηλ. οι επιχειρήσεις με 250 το πολύ υπαλλήλους) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη μέρους του κόστους κατάρτισης και της βοήθειας εγκατάστασης των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων. Θέσεις εργασίας σε ευρωπαϊκά όργανα και φορείς καθώς και σε άλλους διεθνείς πολιτικούς, οικονομικούς και επιστημονικούς οργανισμούς (π.χ. φορείς των Ηνωμένων Εθνών, ΟΟΣΑ, Συμβούλιο της Ευρώπης, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας κ.ά.), ενώ επιλέξιμοι είναι επίσης οι υπερεθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι οργανισμοί τους.

Η πρώτη εργασία μέσω του EURES είναι ένα μέσο που συμβάλλει

–στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας της ΕΕ, κυρίως μέσω της παροχής συνδρομής για την κάλυψη σημαντικού αριθμού κενών θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς

–στη διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας, ιδίως την πρώτη μετάβαση από το στάδιο της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης στην εργασία

-στη μείωση των εμποδίων όσον αφορά την επαγγελματική κινητικότητα που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρώπη και

–στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό απασχόλησης 75% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 20-64 μέχρι το 2020.

Ποιες θέσεις εργασίας είναι επιλέξιμες;

Οι προσφορές εργασίας πρέπει να απευθύνονται σε υπηκόους άλλων κρατών μελών. Η πρώτη εργασία μέσω του EURES, πρέπει να συμμορφώνονται προς την εθνική νομοθεσία και να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

–να βρίσκονται σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα διαμονής του νέου που αναζητεί εργασία

–να εξασφαλίζουν αμοιβή και σύμβαση ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών

Η συμβατική σχέση μεταξύ εργοδότη και ατόμων που αναζητούν εργασία διέπεται από το εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο του εκάστοτε κράτους μέλους. Σκοπός της πρωτοβουλίας Η πρώτη εργασία μέσω του EURES είναι να καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση των νέων σε πραγματικές θέσεις εργασίας και να διευκολύνει τους εργοδότες στην εξεύρεση του εργατικού δυναμικού που εκλείπει σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Η πρώτη εργασία μέσω του EURES δεν καλύπτει περιπτώσεις πρακτικής άσκησης / μαθητείας. Ομοίως, η πρωτοβουλία αυτή δεν ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και εγκριθεί η χρηματοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες απασχόλησης , τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να λάβουν τη χρηματοδότηση προτού μεταβούν στο εξωτερικό.

Όσον αφορά τις ΜΜΕ, θα απαιτείται να υποβάλουν γραπτή αίτηση, η δε χρηματοδότησή τους εξαρτάται από το εάν ο εργοδότης αποφασίσει να εφαρμόσει πρόγραμμα ένταξης μετά την τοποθέτηση στη θέση εργασίας για τους νεοπροσλαμβανόμενους μετακινούμενους εργαζόμενους.
thessalianews.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ