2016-03-04 07:41:17
Φωτογραφία για Aegean: Συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό για 26 αεροπορικές γραμμές
Τη συμμετοχή της Aegean στον δημόσιο διαγωνισμό του... υπουργείου Υποδομών για την εκμετάλλευση 26 τακτικών αεροπορικών γραμμών προτίθεται να συμμετάσχει η ελληνική αεροπορική εταιρεία.

Για τις συγκεκριμένες αερογραμμές έχει επιβληθεί υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 3η Μαρτίου.

Η ανακοίνωση της Aegean

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (άρθρ. 1 παρ. 5) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν σε διαδικασίες ανάληψης έργων, προμηθειών ή δημοσίων υπηρεσιών, και με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 περί διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον Ν. 3414/2005, η ανώνυμη αεροπορική εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει και να υποβάλει προσφορές στον Διαγωνισμό της με αριθμό πρωτ
. ΥΠΑ/Δ1/Β/4291/843/2.3.2016 Απόφασης διαδικασίας διαπραγμάτευσης που προκηρύχθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία – Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων βάσει των Αρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 για την εκμετάλλευση είκοσι έξι τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας από 1η Απριλίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 3η Μαρτίου 2016 ή, σε περίπτωση αναβολής, η νέα ημερομηνία που θα οριστεί. Σημειώνεται ότι δεν ορίζεται ποσό στην Πρόσκληση ως προϋπολογισμός δαπάνης για τον εν λόγω Διαγωνισμό.

Περαιτέρω, ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι οι ανώνυμες εταιρείες – μέτοχοί της, που οφείλουν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, οφείλουν να της παράσχουν εμπροθέσμως πλήρη στοιχεία για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετοχών τους κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του ως άνω Π.Δ., σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσής τους με την εν λόγω υποχρέωσή τους στερούνται των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα. Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ